Powrót na poprzednią stronę

O miłowaniu Słowa Bożego. O codziennej modlitwie słowem Bożym (4xCD)

O miłowaniu Słowa Bożego. O codziennej modlitwie słowem Bożym (4xCD)

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2006

INDEKS: INI558CA15066

Cena: 33,00 zł

Synu człowieczy, zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów! Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód (Ez 3, 3).

Jest to zapis sesji prowadzonej w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym "Arka" w Gródku nad Dunajcem. Józef Augustyn SJ proponuje w niej medytację kilku kluczowych tekstów biblijnych mówiących o słuchaniu słowa Bożego. Pozwalają nam one odkrywać głębię i piękno słowa Pana.

CD 1: 70’23"
Wprowadzenie w sesję
Maryja Mistrzynią słuchania słowa Bożego
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych
Chcę ją przynęcić na pustynię
Poślubię cię przez sprawiedliwość i miłość
Pragnienia niebios - pragnienia ziemi

CD 2: 42’09"
Na początku było Słowo
Łaska słuchania Boga i mówienie do Niego
Słowo Boże jest jak urodzajny deszcz
Będziesz miłował słowo Pana
Słowo Boże słowem Miłości

CD 3: 41’59"
Serce ludzkie miejscem działania Boga
Radość i trwoga przed Panem
Oczyszczenie Proroka Izajasza

CD 4: 78’40"
Będziesz się bał Pana, Boga Twego
Słowo Boga źródłem szczęścia ludzkiego
Przekaż słowo Boże swoim synom i wnukom
Poznanie wewnętrzne a poznanie zewnętrzne
Słowo głoszone pośród ucisku
Słowo Boże rodzące pokój
Wprowadzajcie słowo w czyn
Słowo Pana trwa na wieki

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn