Powrót na poprzednią stronę

Wola Boża w naszej codzenności (6xCD)

Wola Boża w naszej codzenności (6xCD)

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2007

INDEKS: INI506CA18958

Cena: 39,00 zł

Sesja wygłoszona w Jezuickim Centrum Milenijnym w Chicago, w której o. Józef Augustyn proponuje nam refleksję nad naszymi codziennymi trudnościami i kryzysami, które są nieodłącznym elementem ludzkiego doświadczenia. Wewnętrzny rozwój człowieka oraz przemijanie życia wiążą się z trudnościami, cierpieniami i wewnętrzną walką.
Autor podpowiada nam, jak przemieniać codzienne trudności w życiową szansę. Rozważania, inspirowane duchowością ignacjańską, ofiarują nam praktyczną, egzystencjalną pomoc w szukaniu i znajdywaniu woli Bożej pośród naszej codzienności.

CD 1: 53’45"
Niepewność Jezusa i nasza
Uczyć się na błędach
Szerokie spojrzenie na życie
Potrzeba chleba i przebaczenia
Dystans do codzienności życia

CD 2: 52’50"
Duchowe pragnienia a wola Boża
Czystość intencji
Cel nie uświęca środków
Wolność wewnętrzna
Radość z pełnienia woli Bożej

CD 3: 66’41"
Wola Boża i modlitwa
Kierownictwo duchowe a wola Boża
Ludzkie kryzysy
Życie nie zależy od mienia
Oderwanie od siebie

CD 4: 69’58"
Biblia księgą Boga o człowieku
Wola Boża czy samorealizacja
Bóg nas znalazł pierwszy
Życie jest pielgrzymowaniem

CD 5: 62’58"
Bez Boga świat jest nieludzki
Władza bez Boga jest trucizną
Wiara w Boga jako Ojca jest możliwa
Współczuje imieniem miłości
Maryja wzorem współczucia

CD 6: 52’30"
Czym jest rachunek sumienia?
Jaki jest sens częstej spowiedzi?
"Nie gromadzić" grzechów
Sensem życia jest Jezus
Jakie ślady zostają po moim życiu?

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn