Powrót na poprzednią stronę

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Jerozolimskie rekolekcje (CD-Mp3)

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Jerozolimskie rekolekcje (CD-Mp3)

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2008

INDEKS: INI706CA20820

Cena: 18,00 zł

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej - to zapis na żywo rekolekcji, jakie o. Józef Augustyn wygłosił w dniach 9-15 stycznia 2008 roku, w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. W rekolekcjach brały udział zarówno osoby zakonne, jak i świeckie. Autor, podążając pielgrzymimi szlakami, odkrywa żywą obecność Jezusa i Jego Matki.
"Ziemia Święta - zauważa o. Augustyn - jest milczącym Słowem Bożym. Opowiada ona o Bogu, który się na niej stał Człowiekiem, żył, głosił królestwo niebieskie, modlił się, cierpiał, został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ziemia Święta jest «niezmiennym» świadkiem Objawienia Bożego. Ludzie jako świadkowie umierają, a ona jedna żyje i trwa od tysiącleci. Ziemia Święta świadczy o miłości Boga trwalej niż człowiek".
Rekolekcje jerozolimskie o. Augustyna - to doskonała szkoła czytania Ewangelii z uważnością i miłością. Proponowane rozważania szczególnie poleca się osobom przygotowującym się do pielgrzymki do Ziemi Świętej lub tym, które z niej powróciły.

CD:
1. Jezus doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo
Mk 6, 46-47 20'47"
2. "Przypatrzcie się ptakom, liliom, chmurom..."
Mt 6, 26-28; Łk 12, 24. 27 30'54"
3. Duchowość wróbli
Mt 10, 28-31 35'04"
4. Miłość Eucharystii
J 13, 1-11 18'20"
5. "Któż jest skałą prócz Boga naszego?"
Ps 18, 32; 31, 3-4; 71, 3; Iz 26, 4 32'32"
6. Samotność ludzkiego serca przed Bogiem
Łk 22, 39-46 25'34"
7. Czym wypełnić samotność na modlitwie?
Mt 12, 23; Łk 22, 39-46 35'56"
8. Boskie Serce Jezusa
J 19, 31-37 22'43"
9. Modlitwa wymaga wewnętrznej walki
Łk 22, 41-46 32'37"
10. Ziemia Święta oblubienicą Jezusa
Flp 2, 6-11; Kpł 26, 27-33 17'02"
11. Zostawić pieczęć modlitwy na Ziemi Świętej
Rdz 15, 5-7; 23, 3-9 32'02"
12. Maryja u początku zbawienia
J 2, 1-11 28'40"
13. Ziemia Święta nie jest rajem
Lm 1, 2-6; 5, 1. 16. 21 38'14"
14. Ziemia Święta zaproszeniem do wiary
Mk 9, 21-29 29'07"
15. Czyhanie szatana
Łk 4, 1-13; J 13, 21-23 37'09"
16. Ziemia Święta ziemią modlitwy
Rz 1, 9-10; 1 Tes 5, 16-20 15'33"
17. Modlitwa o łaskę dobrej śmierci na Kalwarii
J 14, 2-3 37'01"
18. Modlitwa przed Ukrzyżowanym
Łk 22, 54-62 27'34"
19. Gdyby Twoje prawo nie było rozkoszą...
Łk 2, 22-24. 41-50 36'46"
20. Medytacja o św. Józefie Żywicielu
Łk 2, 41-50 25'37"
21. Życie człowieka jest cudem
Łk 17, 9; Ps 113, 2-9 36'47"
22. "O Tobie mówi moje serce: szukaj Jego oblicza"
Mt 5, 1-12; 6, 22 35'50"
23. Prośba o odzyskanie duchowej pamięci
Łk 24, 50-53 17'10"

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn