Powrót na poprzednią stronę

O modlitwie i walce duchowej (CD-MP3)

O modlitwie i walce duchowej (CD-MP3)

Rekolekcje jerozolimskie

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2010

INDEKS: INI778CA27090

Promocja: 18,00 zł 16,99 zł

O modlitwie i walce duchowej. Rekolekcje jerozolimskie - to zapis rekolekcji, jakie Józef Augustyn SJ wygłosił w dniach 9-15 stycznia 2010 roku w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie prowadzonym przez Siostry Elżbietanki. W rekolekcjach brały udział zarówno osoby zakonne, jaki świecki.
"Na modlitwie wbrew wewnętrznym oporom możemy deklarować pragnienie miłości do Jezusa; wbrew gniewowi i wzburzeniu możemy prosić o pokój serca; wbrew zniechęceniu możemy prosić o gorliwość i zapał; wbrew poczuciu krzywdy możemy pragnąć przebaczenia i pojednania; wbrew naszym namiętnościom możemy postanawiać praktykowanie ascezy i panowania nad sobą. Wbrew całemu cywilizacyjnemu antropomorfizmowi, który usiłuje wymazać Imię Boże z kultury, wbrew samowoli rządzących ustanawiających prawa niezgodne z przykazaniami Bożymi wołamy: bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Wbrew całej potędze zła, jakie ujawnia się w okrucieństwie wojen i krzywd, które narody wyrządzają sobie nawzajem, wbrew złu, w jakie uwikłany jest kościół, nasze wspólnoty, rodziny i my sami wołamy z całej mocy: ale zbaw nas od złego" (fragment rozważań).

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn