Powrót na poprzednią stronę

Historie powołań biblijnych (CD-audiobook)

Historie powołań biblijnych (CD-audiobook)

Piotr Ślęczka SDS

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788363436476 (ISBN: 978-83-63436-47-6)

INDEKS: KAT0094A36778

Cena: 40,00 zł

Rozpoznawanie dróg Ducha nie jest możliwe bez słuchania Bożego Słowa zawartego w Piśmie Świętym. Choć bowiem świat naszych głębokich pragnień zawiera wiele wyraźnych dźwięków, to układają się one w wyraźną melodię dopiero za sprawą Słowa, które wypowiada do nas Pan Bóg. Patrząc na historie powołań opisane w Biblii, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć tę drogę, po której sami jesteśmy prowadzeni przez Dawcę Życia i Powołania.

Tematy konferencji:

Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Bóg, który mówi o moim życiu i powołaniu 26 min.
Dzień 2: Jezus i Samarytanka przy studni Jakuba (J 4, 1-42)
2. Wprowadzenie do Meditatio 36 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 24 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio 23 min.
Dzień 3: „Rzekł Jahwe do Abrama” – wiara jako dialog
(Rdz 12, 1-8; Rdz 21, 1-21; Rdz 22, 1-19) 5. Wprowadzenie do Meditatio 34 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 35 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio 21 min.
Dzień 4: Jeremiasz – powołanie proroka, który nie czyni cudów
(Jr 1, 4-12; Jr 15, 10-21; Jr 31, 31-34)
8. Wprowadzenie do Meditatio 34 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 24 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio 16 min.
Dzień 5: „Co ty tu robisz, Eliaszu?” – „dzisiaj” mojego powołania
(1 Krl 17; 1 Krl 18, 20-40; 1 Krl 19, 1-15) 11. Wprowadzenie do Meditatio 32 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 24 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio 23 min.
Dzień 6: Miłosierdzie jako źródło nadziei. Powołanie króla Dawida (2 Sm 11; 2 Sm 12)
14. Wprowadzenie do Meditatio 31 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 19 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio 18 min.
Dzień 7: „Czy miłujesz mnie więcej?” Powołanie Szymona Piotra (Łk 22, 24-34; Łk 22, 54-62; Łk 22, 66-71) – dzień spowiedzi
17. Wprowadzenie do Meditatio 32 min.
18. Wprowadzenie do Oratio 30 min. Dzień 8: Rozpoznać chwałę Bożą na obliczu Chrystusa. Powołanie Pawła z Tarsu
(Dz 8, 1-3; Dz 9, 1-19; Dz 26, 1-32; Ef 6, 10-20)
19. Wprowadzenie do Meditatio 29 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 23 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 21 min.

Całkowity czas: 9 godz. 16 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Piotr Ślęczka SDS