Powrót na poprzednią stronę

W codziennej bliskości z Jezusem (CD-MP3)

W codziennej bliskości z Jezusem (CD-MP3)

Rozważania nie tylko dla kleryków

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2014

INDEKS: INI918CA39921

Cena: 19,90 zł

Niniejsze nagranie to zapis na żywo rekolekcji dla alumnów wygłoszonych w 2013 roku. Oto ważniejsze tematy: kochać można tylko całym sercem; wybieram uczciwość i czystość serca; łaska powołania kapłańskiego bez więzi z Jezusem obumiera; postawa życzliwości i miłosierdzia wobec człowieka; z każdej słabości i krzywdy Jezus czyni nową szansę; nasze życie winno stawać się Eucharystią; niewierność w celibacie zaczyna się od lekceważenia miłości do Jezusa; medytacja słowa Bożego obroną przed korupcją serca; prosić Boga o szczerość i skruchę serca w sakramencie pojednania.
Czas nagrania: 7h 13 min

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn