Powrót na poprzednią stronę

Poznanie samego siebie owocem życia duchowego (CD-MP3)

Poznanie samego siebie owocem życia duchowego (CD-MP3)

Z inspiracji Ewagriusza z Pontu

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2016

INDEKS: INI941CA44000

Cena: 19,90 zł

Czas nagrania: 4 h 49 minut

W prezentowanym skupieniu Autor, inspirując się nauką Ewagriusza z Pontu "O ośmiu duchach zła", ukazuje drogę życia duchowego jako poznawanie samego siebie, którego istotą jest wzajemne przenikanie się Boga i człowieka. Owocem prawdziwego poznania siebie jest świadomość ludzkiej biedy, oraz głębokie pragnienie zjednoczenia z Panem. Chrześcijańskie życie duchowe jest źródłem dobroci, piękna i harmonii ludzkiego życia.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn