Powrót na poprzednią stronę

List Świętego Judy. Drugi List Świętego Piotra. Nowy Komentarz Biblijny. Tom  XVIII

List Świętego Judy. Drugi List Świętego Piotra. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XVIII

ks. Franciszek Mickiewicz

Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2018

ISBN EAN: 9788377976227 (ISBN: 978-83-7797-622-7)
seria: Nowy Komentarz Biblijny
format: 165x235, stron: 400, oprawa: twarda

INDEKS: PAW3395B50425

Cena: 79,95 zł

Ksiądz Franciszek Mickiewicz SAC to ceniony polski biblista, rzetelny i wnikliwy. Jak pisze o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM, „zasadniczą część dzieła stanowi egzegetyczno-teologiczny komentarz do obu listów, w którym Autor odwołuje się do dorobku egzegezy eklezjalnej, od Ojców Apostolskich po współczesnych wybitnych egzegetów. Prezentowane opracowanie jest nie tylko merytoryczne, ale również przejrzyste w przekazie treści. Napisane jest pięknym literackim językiem polskim, niezatracającym przy tym cech języka naukowego. Publikację cechuje wnikliwość analiz, umiejętność zwracania uwagi na rzeczy istotne, ostrożność w formułowaniu wniosków i końcowych”.

Choć książki z serii Nowy Komentarz Biblijny przeznaczone są dla teologów i biblistów, inspirację mogą znaleźć tu wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy biblijnej. Chcący znać kontekst powstania poszczególnych ksiąg, tło historyczne, realia polityczne etc. A w konsekwencji wiedzieć, co i dlaczego jest do nas kierowane.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Franciszek Mickiewicz

Nowy Komentarz Biblijny