Powrót na poprzednią stronę

Droga z Abrahamem, lectio 19 (CD-MP3 - audiobook)

Droga z Abrahamem, lectio 19 (CD-MP3 - audiobook)

ks. Bogusław Zeman

Studio Katolik Kraków 2019

INDEKS: KAT0215A50830

Cena: 40,00 zł

Życie i wypełnienie powołania upłynęło Abrahamowi w drodze. Nie była to jednak tylko droga w sensie geograficznym. Abraham przebył także daleką wędrówkę od siebie, od swoich tęsknot i leków, od swojego rozumienia i przeżywania świata i woli Bożej, ku temu, co było pragnieniem Wszechmocnego. Życie patriarchy było pielgrzymką wiary, która podlegała ciągłemu rozwojowi. Na tym pielgrzymim szlaku Abraham napotykał niespodziewane przeszkody, był wystawiany na próbę; gdy Bóg milczał, patriarcha próbował radzić sobie sam; okazywał się grzesznikiem i świętym, ale przede wszystkim doświadczał miłości i wierności Boga. Rekolekcje lectio divina „Droga z Abrahamem” są próbą towarzyszenia patriarsze i odnajdywania w całej jego historii „znaków topograficznych” dla drogi naszego życia. Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

1. Wprowadzenie w rekolekcje 22 min. Dzień 1: Powołanie Abrama (Rdz 11, 27-12,9)
2. Wprowadzenie do Meditatio 38 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 23 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio 11 min.
Dzień 2: Próba głodu. Abram wojownik (Rdz 12, 10-14, 16)
5. Wprowadzenie do Meditatio 41 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 21 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio 14 min.
Dzień 3: Drugie wyjście Abrama. Przymierze z Bogiem (Rdz 15, 1-21)
8. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 16 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio 6 min.
Dzień 4: Przymierze Abrahama z Bogiem Wszechmocnym (Rdz 17, 1-27)
11. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 14 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio 10 min.
Dzień 5: Gościnność Abrahama. Modlitwa wstawiennicza (Rdz 18, 1-33)
14. Wprowadzenie do Meditatio 38 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 14 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio 11 min. Dzień 6: Abraham u Abimeleka. Narodziny Izaaka (Rdz 20, 1-21, 21) – dzień spowiedzi
17. Wprowadzenie do Meditatio 40 min.
18. Wprowadzenie do Oratio 24 min. Dzień 7: Ofiara Abrahama (Rdz 22, 1-18)
19. Wprowadzenie do Meditatio 52 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 11 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 13 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Bogusław Zeman