Powrót na poprzednią stronę

Kapłan - sługą Eucharystii i pojednania (CD -MP3 - audiobook)

Kapłan - sługą Eucharystii i pojednania (CD -MP3 - audiobook)

o. Józef Augustyn

Studio Katolik Kraków 2020

ISBN EAN: 9788366372450 (ISBN: 978-83-66372-45-0)

INDEKS: KAT0241A53349

Cena: 25,00 zł

Całkowity czas: 6 godz. 14 min

Odwołując się do osobistego doświadczenia duchowego i duszpasterskiego Józef Augustyn SJ daje szcze­re świadectwo kapłańskiej służby. W centrum życia i posługi księży stawia Eucharystię i Sakrament Pojednania; podkreśla z mocą, że kapłan może stawać się wiernym sługą Eucharystii i pojednania tylko wówczas, gdy najpierw sam, pośród codzienności życia, będzie we wszystkim szukał Boga, wyrzekając się tego, co się Jemu nie podoba.

Tematy konferencji:

1. Konferencja pierwsza 43 min
Tożsamość kapłańska wczoraj i dzisiaj; Tylko miłość może odnowić nasze kapłaństwo; „Rekolekcje więzienne” ks. Franciszka Blachnickiego; Owoce modlitwy dojrzewają powoli; Moje pragnienie Jezusa i służby Jemu w kapłaństwie
2. Konferencja druga 24 min
Miłość do Eucharystii miarą naszego kapłaństwa; Dawać wiernym świadectwo miłości do Eucharystii; Człowieczeństwo realizuje się przez ofiarę; Eucharystia kształtuje nasze życie; Łączyć Eucharystię z codziennym życiem
3. Konferencja trzecia 8 min Eucharystia rozpala miłość kapłańską; Eucharystia kruszy twarde ludzkie serca; Moc adoracji Najświętszego Sakramentu; Trwanie przed Jezusem, to trwanie przed Dobrocią
4. Konferencja czwarta 44 min
Kilka świadectw miłości do Eucharystii; „Eucharystia to złoty klucz do nieba” (A. Augustyn); Świadectwo o Eucharystii ks. Tadeusz Federowicza; „Wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał” (Łk 22, 19); Wszystkie dary Boga podtrzymują i pomnażają nasze życie
5. Konferencja piąta 25 min
Przebite Serce Jezusa znakiem miłości Boga; Każdy grzech wymaga skruchy i modlitwy ekspiacyjnej; Kult Miłosierdzia Jezusowego i kult Serca Jezusowego; Codzienny akt zawierzenia Sercu Jezusa; Nabożeństwo do Serca Jezusa źródłem dobroci i miłości
6. Konferencja szósta 49 min
Akt ofiarowania siebie Najświętszemu Sercu Jezusa; Pamięć na obecność Boga leczy ludzkie rany; Jezus wziął chleb, błogosławił...; Błogosławieństwo lekarstwem na smutek i gniew; Cierpi naprawdę ten, kto buntuje się przeciwko cierpieniu; Świadectwo cierpienia ks. W. Gurgacza SJ, ks. W. Ciszka SJ
7. Konferencja siódma 14 min
Modlitwa o wolność
8. Konferencja ósma 33 min
Odnowić pragnienie codziennej modlitwy; Kto nie kocha Chrystusa, nie kocha ludzi; Miłość życia daje siłę do przezwyciężania własnych słabości; „Konflikt i ból – to osnowa życia” (Ch. Chaplin); Rozdawać możemy tylko to, co zostało połamane
9. Konferencja dziewiąta 28 min
Prośba o łaskę odkrycia Matki Jezusa w naszym życiu; Miłość ks. Blachnickiego do Niepokalanej; Naśladować Maryję w cnocie czystości i pokory; Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi św. Klareta; Niech Niepokalana strzeże naszych męskich serc
10. Konferencja dziesiąta 47 min
Żywy Chrystus pomiędzy kapłanem a penitentem; Pierwszeństwo miłości przed prawem; „Szymonie, czy miłujesz mnie więcej?” (J 21, 15); Czy jestem zadowolony ze spowiadania się i spowiadania innych?; Tajemnica Boga i człowieka w konfesjonale
11. Konferencja jedenasta 12 min
Puste serce pierwszą okazją do grzechu; Rozmowa z Jezusem Ukrzyżowanym o naszym życiu; Co chciałbym uczynić dla Chrystusa?; Bóg jest zawsze większy od naszego grzechu; „Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś” (Ps 119, 71)
12. Konferencja dwunasta 32 min Moje postanowienia rekolekcyjne; Wzbudzać czystą intencję przed każdą czynnością dnia; Codzienne szukanie Boga naczelną zasadą ludzkiego życia; Docenić cierpienie w kapłańskim życiu; Ofiarować się na trud i cierpienie z Jezusem
13. Konferencja trzynasta 14 min
Błogosławić to wskazywać drogę do Boga; Do czego nas zobowiązuje błogosławieństwo Boga; Człowiek bez Boga i bez sumienia staje się niebezpieczny; Osiem błogosławieństw w kapłańskim życiu; Życzenia na drogę: niech Pan błogosławi wasze kapłańskie życie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn