Powrót na poprzednią stronę

Lęk w Biblii (CD -MP3 - audiobook)

Lęk w Biblii (CD -MP3 - audiobook)

Danuta Piekarz, Ks. Wojciech Węgrzyniak, s. Joanna Nowińska

Studio Katolik Kraków 2020

ISBN EAN: 9788366372689 (ISBN: 978-83-66372-68-9)

INDEKS: KAT0251A54746

Cena: 30,00 zł

Część I: Człowiek przed Bogiem między bojaźnią, drżeniem a dziecięcą ufnością Danuta Piekarz 1. Jak stanę przed Wszechmocnym? 40 min. 2. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem 38 min. Część II: Bóg wobec ludzkiego lęku s. Joanna Nowińska SM 3. „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8) Bliskość Boga jako remedium na lęk 35 min. 4. „Mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lę­kiem przed nimi” (Jr 1, 17). Dynamika lęku a działanie w jedności z Bogiem 48 min. Część III: Lęki uczniów ks. Wojciech Węgrzyniak 5. Lęk przed wyzwaniem (Mt 1, 18-25) 50 min. 6. Lęk przed naturą (Mk 4, 35-41) 33 min. 7. Lęk przed prześladowcami (Mt 10, 24-33) 40 min. 8. Lęk przed śmiercią bliskich (Łk 8, 49-56) 42 min. 9. Lęk przed Bogiem (J 6, 16-21) 33 min. 10. Lęk przed karą (1 J 4, 16-21) 45 min.

Całkowity czas: 6 godz. 45 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Danuta Piekarz

Ks. Wojciech Węgrzyniak

s. Joanna Nowińska