Powrót na poprzednią stronę

Jak żyć dobrze i pięknie (3 kasety)

Jak żyć dobrze i pięknie (3 kasety)

Rekolekcje Wielkopostne

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków - Toruń

seria: Kolekcja życia duchowego

INDEKS: INI0419A8011

Cena: 22,00 zł

Kaseta 1
Str. A (32'58")
Jezus kuszony na pustyni
Człowiek żyjący w bojaźni Bożej nie boi się złego ducha
Pokusa absolutyzacji potrzeby chleba
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Niepowodzenia i braki jako ewangeliczna szansa
Strona B(24'28")
Wezwanie do dzielenia się własnym życiem
Wzajemna akceptacja, współczucie i miłosierdzie
Bezinteresowność w miłości
Łaska pochodzi tylko od Boga
Wszystko, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego
Przyjaźń z rodzicami przygotowaniem do małżeństwa
Kaseta 2
Str. A (25'10")
Doświadczenie miłości Boga
Ja dziś nakazuję ci miłować Boga
Tragedia na Manhattanie znakiem Bożym
Jak żyć rozsądnie w naszej cywilizacji
Str. B (24'53")
Jak się spowiadać
Szczerość na spowiedzi
Tam gdzie więcej rozlał się grzech, tam też bardziej rozlała się łaska
Kaseta 3
Str. A (42,16)
Eucharystia znakiem nieskończonej miłości Boga
Potrzeba powrotu do Eucharystii
Eucharystia szkołą miłości
Eucharystia naszym codziennym pokarmem
Potrzebujemy modlitwy codziennego
Str. B (42'45")
Pustka egzystencjalna wołaniem Boga o ludzkie serce
Usiłujmy modlić się codziennie
Wiążmy życie z modlitwą
Nasza hojność wobec Boga otwiera hojność Boga

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn