Powrót na poprzednią stronę

Odwaga życia - skupienie rekolekcyjne (3 kasety)

Odwaga życia - skupienie rekolekcyjne (3 kasety)

o. Józef Augustyn

INIGO Warszawa 2000

INDEKS: INI0359A8136

Cena: 22,00 zł

Kaseta 1
Strona A.
1. Szukanie swojego miejsca w życiu.
2. Rozeznanie duchowe i życiowe paradoksy.
3. Otwartość na Boga i Jego tajemnicę
4. Szczerość wobec siebie samego.
5. Otwartość na ludzi i na świat.
Strona B.
1. Postawa uniżenia i pokory wobec Boga
2. Postawa pokory wobec własnego życia i bliźnich
3. Modlitwa miejscem rozeznawania duchowego
4. Dialog z własnym życiem i z bliźnimi.

Kaseta 2
Strona A 1. Doświadczenie modlitwy, mówieniem do Boga i słuchaniem Go.
2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście.
3. Sztuka słuchania bliźnich.
4. Łaska bycia wysłuchanym.
Strona B.
1. Nikt nie może powiedzieć, że jego życie jest bezsensowne.
2. Cierpienie nieodłączną częścią ludzkiego życia.
3. Jezus dźwiga cierpienia razem z nami.
4. "Łagodzenie ludzkiego cierpienia jest zapisane w Ewangelii" (Br. Roger).

Kaseta 3
Strona A.
1. Troska o ludzi młodych.
2. Relacje z naszymi rodzicami i ich doniosłość w naszym życiu.
3. Pomoc człowiekowi w jego niepewności siebie.
4. Uszanować pragnienie wolności.
Strona B.
Pytania i odpowiedzi

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn