Powrót na poprzednią stronę

Wola Boża w naszej codzienności (6 kaset)

Wola Boża w naszej codzienności (6 kaset)

o. Józef Augustyn

INIGO Warszawa 2003

INDEKS: INI0506A8147

Cena: 42,00 zł

Kaseta 1
Strona A
1. Niepewność Jezusa i nasza
2. Życie wymaga decyzji
3. Uczyć się na błędach
4. Szerokie spojrzenie na życie
5. Potrzeba chleba i przeobrażenia
Strona B
1. Potrzeba chleba i przebaczenia (c.d)
2.Dystans do życia
3. Pytania i odpowiedzi

Kaseta 2
Strona A
1. Duchowe pragnienie a wola Boża
2. Duch prorocki
3. Czystość intencji
4. Cel nie uświęca środków
5. Wolność wewnętrzna
Strona B
1. Wolność wewnętrzna (c.d)
2. Radość z pełnienia woli Bożej
3. Pytania i odpowiedzi

Kaseta 3
Strona A
1. Wola Boża wymaga czasu
2. Wola Boża i modlitwa
3. Kierownictwo duchowe w szukaniu woli Bożej
4. Ludzkie kryzysy
Strona B
1. Ludzkie kryzysy (c.d)
2. Życie nie zależy od mienia
3. Oderwanie od siebie
4. Pytania i odpowiedzi

Kaseta 4
Strona A
1. Biblia księgą Boga o człowieku
2. Wola Boża czy samorealizacja
3. Bóg nas znalazł pierwszy
4. Życie jest pielgrzymowaniem
5. Pytania i odpowiedzi
Strona B
1. Pytania i odpowiedzi (c.d)

Kaseta 5
Strona A
1. Poza miłością Ojca nie ma życia
2. Adoracja Ojca
3. Głośno wołać Boga
4. Bez Boga świat jest nie ludzki
5. Władza bez Boga jest trucizną
6. Jaka globalizacja
7. Szukać Boga jako Ojca
8. Wiara w Boga jako Ojca jest możliwa
Strona B
1. Życie wieczorne celem życia
2. Dobre, godne, mądre życie
3. Współczuje imieniem miłości
4. Współczucie Boga początkiem odkupienia
5. Współczucie Jezusa
6. Każdy człowiek potrzebuje współczucia
7. Świat bez współczucia jest nie ludzki
8. Maryja wzorek współczucia

Kaseta 5
Strona A
1. Czym jest rachunek sumienia
2. Dziękować Bogu Panu naszemu
3. Prosić o poznanie swoich grzechów
4. Jaki jest sens częstej spowiedzi
5. "Nie gromadzić" grzechów
6. Sensem życia jest Jezus
7. Jakie ślady zostają po moim życiu
8. Nie sprzedawać i nie kupować miłości
Strona B
1. Dziękować za łaski trudne
2. Upomnienia Pana Boga
3. Prosić o łaskę poznania grzechów
4. Żądać od duszy swojej zdania sprawy…
5. Grzech rodzi się w sercu

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn