Powrót na poprzednią stronę

Jak szukać i znajdować wolę Bożą (3 kasety)

Jak szukać i znajdować wolę Bożą (3 kasety)

o. Józef Augustyn

INIGO

INDEKS: INI0059A9011

Cena: 22,00 zł

Przejawem woli Bożej w naszym życiu jest rozeznanie duchowe. Im pełniejsze życie duchowe, tym głębsza możliwość rozeznania duchowego. Jak odróżniać wolę Bożą od naszej woli? W swoich rozważaniach O. Józef Augustyn SJ wskazuje, że szukanie woli Bożej jest naszym zadaniem, a pojawiające się wątpliwości nie mogą być traktowane jako grzech. Wola Boża wymaga zaangażowania wszystkich ludzkich sił. Jak objawia się wola Boża w ludzkim życiu? Jakie są znaki woli Bożej? Czego domaga się rozeznanie duchowe? Jakie są etapy rozeznania duchowego? Jaką rolę pełnią uczucia w rozeznaniu duchowym? Musimy pamiętać, że każde rozeznanie duchowe rozpoczyna się od zakwestionowania naszych pragnień.
Kaseta 1:
1. Potrzeba rozeznawania duchowego w szukaniu i znajdowaniu woli Bożej
2. Szukanie woli Ojca w życiu Jezusa
3. Potrzeba posłuszeństwa w szukaniu woli Bożej
4. Potrzeba ludzkiego zaangażowania w szukaniu woli Bożej
5. Dwa niebezpieczeństwa w szukaniu i znajdowaniu woli Bożej
Kaseta 2:
6. Teologiczne założenia rozeznanie duchowego
- nieustanne działanie Boga w życiu człowieka
- potrzeba zrywania starych więzów
- objawianie się woli Bożej poprzez znaki
7. Potrzeba przejrzystości emocjonalnej w szukaniu woli Bożej
8. Jedność pomiędzy znakami zewnętrznymi woli Bożej a natchnieniami wewnętrznymi.
9. Czym jest natchnienie wewnętrzne.
10. Potrzeba oczyszczenia pragnień duchowych.
11. Kryteria rozróżniania natchnień Bożych.
Kaseta 3:
12. Co robić w chwilach wątpliwości i niepewności w szukaniu woli Bożej
13. Rozeznawanie "znaków czasu" w szukaniu i znajdowaniu woli Bożej
14. Współczesna cywilizacja "znakiem" woli Bożej
15. Człowiek znakiem woli Bożej
16. Jezus Chrystus Pierwszym "Znakiem Czasu"
17. Proces rozeznawania duchowego
18. Potrzeba "czasu" dla rozeznania duchowego
19. Etapy rozeznania duchowego:
zbieranie informacji 20. Etapy rozeznania duchowego:
- modlitwa i refleksja
- analiza poruszeń duchowych
- podjęcie decyzji
- potwierdzenie decyzji
21. Jak uczyć się rozeznania duchowego analizując błędnie podjęte decyzje
22. Pomoc innym w podejmowaniu decyzji
Sesja nagrana "na żywo" w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn