Książki

Okładka
Tadeusz Górski MIC
Praca zawiera mnóstwo informacji historycznych, logicznie uporządkowanych i poprawnie interpretowanych. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych i źródeł drukowanych. Studium dotyczy postaci, która odegrała doniosłą rolę w najnowszej historii religijnej Polski i Litwy. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, uwzględniająca całokształt problematyki związanej z życiem i działalnością błogosławionego Jerzego Matulewicza. Autor przedstawił sylwetkę Jerzego Matulewicza w szerokim kontekście problemów kościelnych i społeczno-religijnych epoki. Podnosi to wydatnie wartość naukową tej obszernej rozprawy. Książka napisana jest językiem jasnym i przystępnym, może wzbudzić zainteresowanie nie tylko historyków profesjonalistów, ale również szerszego kręgu czytelników. Zamieszczone są w tekście dobrze dobrane, obszerne cytaty zaczerpnięte ze źródeł, wspomnień, z kazań i wypowiedzi Jerzego Matulewicza. Pozwala to czytelnikowi wyrobić sobie pogląd na problemy analizowane w książce, a zarazem sprawia, że problematyka książki jest dobrze udokumentowana, a tym samym staje się w pełni wiarygodna. /Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski/
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Andrzej Lojtek
Podręcznik dla uczestniczących w katechezie parafialnej przygotowującej do przyjęcia I Komunii Świętej.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
ks. Antoni Tronina
Antoni Tronina, biblista i orientalista, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1978-1980 uzyskał licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Odbył szereg podróży naukowych po Bliskim Wschodzie. Jest współtwórcą Biblii Lubelskiej, Biblii Paulińskiej i Nowego Komentarza Biblijnego oraz autorem obszernych komentarzy do Księgi Kapłańskiej, Hioba, Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik, a także adnotowanych przekładów tekstów znad Morza Martwego i licznych apokryfów Starego Testamentu. Wydał również tom przekładów apokryfów syryjskich i Księgę Kapłańską z Targumu Neofiti oraz epos o Gilgameszu i babiloński mit o stworzeniu (Enuma Elisz). Opublikował podręczniki do języka ugaryckiego i syryjskiego. W sumie ogłosił drukiem 53 książki (w tym 15 w The Enigma Press) i zamieścił w czasopismach i księgach pamiątkowych ponad pięćset artykułów, recenzji itp. Książka stanowi wprowadzenie do przekładu wszystkich biblijnych tekstów z Pustyni Judzkiej, omawia ich problematykę oraz kwestię tworzenia się kanonu Biblii Hebrajskiej. Zasadnicza część opracowania to opis i klasyfikacja wszystkich rękopisów hebrajskich, aramejskich i greckich, łącznie z zalążkiem zbioru pism„ deuterokanonicznych”, które także są reprezentowane w bibliotece z Qumran i z okolicznych grot odkrytych na zachodnim brzegu Morza Martwego. Czytelnik trzymuje tu wyczerpujący przegląd stanu badań nad „Biblią z Qumran” prowadzonych nieprzerwanie od roku 1948
80,00 zł
80,00 zł
Okładka
Joanna Siedlecka
Kapitalnie wścibska Joanna Siedlecka wpuściła swoim "Panem od poezji" tyle życia do herbertologii - pisał krytyk Andrzej Horubała. Jej książka o Herbercie jest bowiem barwną opowieścią o życiu Pana Cogito od kolebki po grób, dokumentującą jego kolejne etapy: Lwów, Sopot, Warszawę, Paryż, złożoną z relacji imponującej liczby świadków z najróżniejszych środowisk: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej wielkiej miłości i wielu ważnych nazwisk naszej literatury, m. in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia. Jest też w "Panu od poezji" to, czego przede wszystkim szukamy w biografiach - Herbert prywatny, osobisty, intymny. Dręczony chorobą i cierpieniem, alkoholem, "wiecznie w podróży". Pozorny kobieciarz, w istocie bał się kobiet, unikał trwałych z nimi związków. Autorka odkrywa również mroczne, skrywane przez Poetę, bolesne rany - poczucie winy za brak udziału w konspiracji z powodu kalectwa i "sromotnej" ucieczki ze Lwowa w marcu 1944, gdy jego rówieśnicy szykowali się do walki. Pierwsze wydanie książki było nominowane w 2003 r. do dwóch najważniejszych literackich laurów: Nagrody Nike i Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Drugie wydanie poszerzone zostało o sześć nowych, równie odkrywczych rozdziałów: - "Czarne słońce" i "Przepraszam za męża" o Katarzynie Herbertowej w roli żony i wdowy po Herbercie; - "Sopot, Bieruta 8" o wielkiej pomocy udzielanej mu przez ukochaną kobietę i rodziców - o czym milczał , "podkręcając" swój mit samotnie zmagającego się z potworem komunizmu; - "Odwoływać nie będziemy" - o skutkach "Hańby domowej", głośnego wywiadu Herberta z Jackiem Trznadlem o udziale polskich pisarzy w komuniźmie; - "Dosięgnie mnie ręka tych panów" o Panu Cogito w trybach bezpieki; - "Przystań"- portret wymarzonego mieszkania Poety na ulicy Promenada, które okazało się nafaszerowaną podsłuchami pułapką, z sąsiadem - tajnym współpracownikiem. O pierwszym wydaniu książki pisał sam Czesław Miłosz: "Czytam Siedlecką z wielkim zainteresowaniem, bo ona tam, w "Panu od poezji", opisuje środowisko polonistyki warszawskiej w latach pięćdziesiątych, [].To jest ważne świadectwo, bo nie mamy za wiele wspomnień o tamtych czasach. I jeszcze ta książka mówi o tym, co ja uważam za bardzo ważne, to znaczy, o terrorze środowiska. Na przykład kiedy się było poetą, miało się status poety i pryszczaci mówili: "Chodź na wódkę", to jeśli się nie poszło z nimi, to właściwie opowiadało się po przeciwnej stronie. (Agnieszka Kosińska, Miłosz w Krakowie, Znak, Kraków 2015) Joanna Siedlecka - członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, "pani od biografii" zasłynęła głośnymi, wznawianymi reporterskimi książkami o pisarzach: "Jaśnie paniczem" o Witoldzie Gombrowiczu, "Mahatmą Witkacym" o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, "Czarnym ptasiorem" o Jerzym Kosińskim, dwoma tomami "Wypominków" o pisarzach przemilczanych. Jest też autorką trzech książek o ciemnym rewersie oficjalnego życia literackiego w PRL-u: "Obławy. Losy pisarzy represjonowanych", "Kryptonimu Liryka" i "Biografii odtajnionych". Laureatka wielu nagród, m. in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) oraz Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016).
89,90 zł
89,90 zł
Okładka
ks. dr. Wojciech Wasiak
Dlaczego warto kupić tę książkę?

Nowatorskie, oryginalne dzieło - EWANGELIA ŁUKASZA w nowej odsłonie!

2 nowe aktualne wstępy opracowane przez eksperta.

Ewangelia Łukasza wzbogacona została o 16 autorskich infografik, które rozmieszczone w tekście pozwalają czytelnikowi na lepsze zrozumienie treści Ewangelii.

Dodatkowo publikacja zawiera dodatek specjalny, w którym czytelnik znajdzie jeszcze wiecej ciekawostek z życia Jezusa przedstawionych w formie ciekawych infografik.Dodatek zawiera nastepujące infografiki:

Kim jest Jezus?
O wierze
Trójcy Przenajświętszej
Funkcje w Kościele
Zasady życia we wspólnocie chrześcijańskiej
Niewielki format publikacji pozwala na codzienne czytanie Ewangelii w każdym miejscu, a dodatkowe strony przeznaczone na notatki własne pozwalają na zapisywanie swoich reflekcji i intencji.
Odświeżone oryginalne treści
Korekta tekstu, modyfikacja językowych anachronizmów
15,00 zł
15,00 zł
Okładka
Marek Maruszczak
W książce znajdziecie dobre rady, jak przygotować się do obserwacji ptaków, tak żeby nie odmrozić sobie tyłka, nie spaść z mostu i być może zrobić jedno lub dwa zdjęcia, na których faktycznie będzie widać ptaka, a nie tylko pięćdziesiąt odcieni gałęzi. Powiem wam również, jak dobrać karmnik, gdzie go powiesić i dlaczego ucierpi na tym wasze zdrowie psychiczne.

Dowiecie się, gdzie i kiedy można spotkać poszczególnych pierzastych potomków dinozaurów. Jak robi wróbel, a jak dzięcioł i kawka. Każde z nich oczywiście robi brzydko sobie nawzajem i otoczeniu, ale dodatkowo wydają różne podejrzane odgłosy, które warto znać, żeby wiedzieć, który drań was tym razem obudził.
59,99 zł
59,99 zł
Okładka %
Joop van Wijk-Voskuijl, Violetta Dobosz
NIEZNANA HISTORIA WIELKIEJ ODWAGI I NIEWYBACZALNEJ ZDRADY

Stała się powiernicą Anne Frank - dziewczynki, z którą połączyła ją wyjątkowa przyjaźń. Codziennie ryzykowała życiem, by ją chronić. I nigdy nie otrząsnęła się z tego, co ją spotkało.

Elisabeth Voskuijl - Bep - była jedną z osób, które ukrywały rodzinę Franków. Śledztwo Joopa van Wijka-Voskuijla, syna Bep, oraz Jeroena De Bruyna to nie tylko poszukiwanie prawdy o życiu wyjątkowej kobiety. To także historia wielkiej odwagi oraz wielkiej zdrady, które przeplatały się w rodzinie Voskuijlów. To prawda o tym, jak wyglądało ukrywanie Anne Frank. To wreszcie poszukiwanie rozwiązania jednej z największych tajemnic XX wieku. Kto zdradził rodzinę Franków? Czy nadszedł czas, by świat poznał prawdę? I czy to możliwe, że odpowiedź cały czas była blisko rodziny Voskuijlów?
59,99 zł 55,00 zł
59,99 zł 55,00 zł
Okładka %
św. Bazyli Wielki
Święty Bazyli Wielki (ok. 329–379 r.) urodził w głęboko religijnej rodzinie w Cezarei Kapadockiej. Trójka jego rodzeństwa (Grzegorz z Nyssy, Piotr z Sebasty i Makaryna Młodsza) również została wyniesiona na ołtarze. Od młodych lat kształcił się w zakresie filozofii oraz retoryki i przez pięć lub sześć lat studiował w Atenach.

W 356 r. razem ze swoim najbliższym przyjacielem, Grzegorzem z Nazjanzu, porzucił nauki świeckie, by uczyć się od chrześcijańskich ascetów i pustelników. Dwa lata później przyjął chrzest i prowadził życie monastyczne około 7 lat. Nie był jednak w stanie żyć stale w odosobnieniu, ponieważ biskupi Cezarei zasięgali jego rady, jeśli chodzi o problemy teologiczne, i wzywali na synody. W tym czasie przyjął też święcenia kapłańskie, a w 365 r. przeniósł się na stałe do Cezarei i został współpracownikiem biskupa Euzebiusza. W tym czasie dużą uwagę poświęcał propagowaniu życia monastycznego i wizytowaniu klasztorów. Po śmierci ordynariusza w 370 r. został wybrany na biskupa Cezarei. W czasie sprawowania tego urzędu wielokrotnie bronił bóstwa Chrystusa i Ducha Świętego.

Jego najważniejszymi dziełami teologicznymi są: O Duchu Świętym oraz Przeciw Eunomiuszowi. Jest także autorem licznych homilii, z których największą popularnością cieszył się zbiór Hexameron, czyli kazania o sześciu dniach stworzenia. Bazyli Wielki miał duży wpływ na rozwój życia cenobitycznego na Wschodzie, a jego Moralia, Reguły Dłuższe oraz Reguły Krótsze nieprzerwanie stanowią wzór życia dla licznych wspólnot monastycznych. Te dwa ostatnie dzieła, zredagowane i wydane przez Bazylego około 377 r., nazywa się w literaturze przedmiotu Wielkim Ascetikonem. Istniała jednak bardziej pierwotna wersja tego dzieła, nazywana Małym Ascetikonem, którą autor opublikował około 368 r., przed swoim wyborem na biskupa. Grecki tekst tego pisma zaginął, lecz przetrwało ono w łacińskim tłumaczeniu Rufina z Akwilei, dokonanym ok. roku 397. Właśnie to opracowanie upowszechniło się na Zachodzie i wpływało na rozwój łacińskiego monastycyzmu.

Niniejszy tom zawiera pierwszy polski przekład Małego Ascetikonu dokonany z łacińskiego tłumaczenia Rufina z Akwilei. W wielu miejscach pokrywa się on z Wielkim Ascetikonem, wydanym już w Źródłach Monastycznych, jednak uważna lektura porównawcza pozwala dostrzec rozwój myśli Bazylego i nowe problemy, które napotykał w czasie dokonywanych przez siebie wizytacji klasztorów.
44,00 zł 42,00 zł
44,00 zł 42,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
59,90 zł 55,00 zł
59,90 zł 55,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka
Michel Martin-Prével
Przebaczenie jest wspaniałym sposobem odnowienia głębokiej więzi miłości! Ważne jest, aby dobrze zrozumieć znaczenie pojednania i zdobyć narzędzia pozwalające na jego dokonanie w warunkach codziennego życia rodzinnego.

Autor zachęca do uważności, poświęcenia sobie nawzajem czasu i podjęcia wysiłku w celu zbadania okoliczności konfliktów, przyczyn niedociągnięć i błędów, które mogą stać się udziałem każdej pary. Usprawnienie komunikacji w tym zakresie przyczynia się do odbudowania prawdziwej komunii małżeńskiej, a pojednanie na nowo rozbudza radość wspólnego życia.

Wśród cennych narzędzi autor uwzględnił m.in.: skuteczny plan działania, propozycje modlitw i szczegółowy rachunek sumienia.
14,90 zł
14,90 zł
Okładka %
Luiza Piccarreta
w sprzedaży od 24 czerwca

Niniejsza książka to wybór najważniejszych zapisków z dziennika duchowego Luizy Piccarrety, włoskiej mistyczki i stygmatyczki.

Pierwsze wizje Jezusa i Matki Bożej Luiza otrzymała w wieku zaledwie 13 lat. Doświadczenia te zapoczątkowały długi okres jej głębokich przeżyć mistycznych. Całe dorosłe życie Luiza spędziła przykuta do łóżka. Przyjmowała Eucharystię jako jedyny pokarm. Przyjęła stan duszy ofiarnej i oddawała swoje cierpienia za zbawienie innych dusz.
Dzięki Księdze Nieba – tytuł temu dziełu nadał sam Pan Jezus podczas jednej z wizji mistyczki – odkryjemy, co oznacza życie w zgodzie z Wolą Bożą i co musimy zrobić, by Jego Wola zatriumfowała na całym świecie. Luiza prowadzi nas drogą duchowej przemiany i ukazuje, że całkowite zaufanie i oddanie Bogu przynosi pokój i zbawienie.
44,90 zł 42,00 zł
44,90 zł 42,00 zł
Okładka %
ks. Grzegorz Strzelczyk
Bóg zaskakuje, nieraz tak bardzo, że aż trudno nam wyjść poza nasze myślowe schematy i przyjąć Go takim, jakim jest naprawdę. A wystarczy tylko wsłuchać się w Jego opowieść o Sobie. Każda karta Biblii to kolejna odsłona Bożego autoportretu. Autor książki, dzięki swej erudycji i prostemu, a jednocześnie barwnemu językowi, którym się posługuje, jest w budowaniu portretu Boga doskonałym przewodnikiem. Książka dla wszystkich, którzy chcą poznać, jakie jest prawdziwe oblicze Boga i odkryć, że są Bożymi przyjaciółmi. Ks. Grzegorz Strzelczyk, doktor teologii dogmatycznej. W latach 20072011 należał do Europejskiego Towarzystwa Teologii Katolickiej był także redaktorem naczelnym czasopisma Teologia w Polsce. W latach 20042012 wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, od 2012 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Autor licznych publikacji i książek zarówno w języku polskim, angielskim, jak i włoskim.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka
ks. Alojzy Henel CM
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Cezary Biernacki, Anna Maria Seweryńska
DDA - czy to ja? Jak odzyskać swoje życie, będąc dorosłym dzieckiem alkoholika? Rodzice, rodzina. Najbliżsi ludzie, którzy mieli i mają na nas olbrzymi wpływ. To oni przekazali nam wzorce zachowania, schematy poznawcze, strategie radzenia sobie z problemami, umiejętność świętowania sukcesów czy podnoszenia się po porażkach. Przez ich pryzmat kształtujemy własne opinie i często bezwzględnie oceniamy innych, ale przede wszystkim samych siebie. Nawet jeśli matki i ojca już przy nas fizycznie nie ma, w pewnym sensie wciąż żyją w nas. I wszystko jest dobrze, jeżeli rodzina, w której się wychowaliśmy, pozostawała w pełni funkcjonalna, a rodzice nie zmagali się z nałogami czy chorobami. Jednak to nie takie oczywiste. Domy wielu z nas można nazwać problematycznie funkcjonującymi, wręcz dysfunkcyjnymi. Nieprawidłowości te wynikały z różnych powodów i mogły być rozmaite, ale kluczową kwestią był zazwyczaj problem alkoholowy. Alkoholizm jednego lub obojga rodziców nigdy nie pozostaje bez wpływu na dzieci. Także te już dorosłe. Jeśli temat Cię dotyczy należysz do osób DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) lub DDD (Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) żyjesz nie tylko z poczuciem winy, ale i z ogromnym obciążeniem emocjonalnym. Ten poradnik ma za zadanie pomóc Ci rozpoznać i uświadomić sobie skalę skutków związanych z "odziedziczonymi" po rodzicach problemami i doświadczeniem dziecięcej traumy relacyjnej. Uwierz, że nie jesteś sam: istnieją skuteczne sposoby na zmianę utartych schematów i miejsca, w których znajdziesz pomoc i wsparcie. Zaopiekuj się tym zagubionym i wystraszonym dzieckiem w sobie i zacznij żyć swoim życiem (lub pełnią życia albo zacznij patrzeć trzeźwo na świat). Nawet jeśli jesteś DDA lub DDD, wiedz, że dobre życie jest możliwe.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
Robert Szybiński, Teofil Krzyżanowski
W Polsce mamy setki sanktuariów. Większość z nich to sanktuaria maryjne, inne poświęcone Chrystusowi lub wybranemu świętemu czy też kalwarie, odwzorowujące drogę krzyżową Jerozolimy. W tej książce przedstawiamy tylko wybrane spośród wielu tych niezwykłych miejsc w naszym kraju. Zostały one opisane w interesujący sposób i uzupełnione barwnymi fotografiami, aby zachęcić czytelników do ich odwiedzenia.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
R.C. Sproul, S.J. Nicholsl
W poniższym, niezwykle wciągającym, zbiorze esejów przypominane są najważniejsze fakty z życia Lutra, najistotniejsze założenia jego myśli oraz bogactwo jego spuścizny zarówno w teologii, jak i w praktyce kościelnej. Były mnich, który stał się kaznodzieją oddanym Ewangelii, był ostatnią osobą, która szukałaby uznania dla siebie, ale jeśli te ambitne teksty zdołają przypomnieć nam, czego Bóg może dokonać poprzez jedno ludzkie życie oddane Jego chwale, bez wątpienia wynagrodzi to czas, który poświęcimy na ich lekturę.

Spuścizna Marcina Lutra jest ogromna i zróżnicowana. Książka ta jest próbą podsumowania jego dziedzictwa. Powstała z myślą o tych, którzy niewiele o nim wiedzą, ale także i dla tych spośród nas, którzy dobrze znają jego postać i dzieło. „Szybki rzut oka na temat i spis treści (w tym imponujące spektrum współautorów) tej książki sam w sobie wystarczy, aby ją polecić czytelnikowi. Jeśli interesujesz się Lutrem (a jeśli nie, to powinieneś) i chcesz dowiedzieć się więcej o nim samym, o jego życiu i posłudze, o szerszym kontekście reformacji oraz o oddziaływaniu Lutra na przeszłość i teraźniejszość, koniecznie dodaj Dziedzictwo Lutra do listy lektur obowiązkowych. Dla ewangelickiego świata jest to właściwa pora, aby przypomnieć sobie, na czym polegał sens oraz istota reformacji. W tym zaś pomocna będzie ta właśnie książka”.
55,00 zł
55,00 zł
Okładka
R.C. Sproul
Idee mają konsekwencje… Nie wszystkie idee skutkują powstaniem łatwo uchwytnych rzeczy. Niektóre z nich są niedorzeczne. A jednak nawet wymyślne idee, sformułowane przez jakiegoś marzyciela, nieraz przekształcają się w konkretne koncepcje, pociągające za sobą ogromne konsekwencje. Większość spośród idei, jakie nadają kształt naszemu życiu, jest (przynajmniej początkowo) przyjmowana przez nas dość bezkrytycznie. Nie tworzymy zamieszkałego przez nas świata ani otoczenia od zera. Raczej wkraczamy w już istniejący świat i już istniejącą kulturę, ucząc się tego, jak należy się do nich odnosić. Książka ta stanowi krótki, wstępny szkic, poświęcony najważniejszym stanowiskom z dziejów myśli zachodniej. Najwięksi myśliciele wszech czasów wciąż wywierają na nas wpływ. Od decyzji dotyczących polityki publicznej i obowiązujących przepisów po wydarzenia na świecie, teologię, sztukę, edukację, a nawet rozmowy między przyjaciółmi — najbardziej wpływowe filozofie historii wywarły ogromny wpływ na prawie wszystko, co widzimy, myślimy i robimy. Dlatego tak ważne jest, by chrześcijanie rozumieli idee, które ich kształtują. Im większa jest nasza znajomość nurtów myślowych, które nasyciły kulturę zachodnią na przestrzeni wieków, tym większa jest nasza zdolność do wpływania na tę kulturę. Dr R.C. Sproul był założycielem służby Ligonier Ministries, pastorem-założycielem parafii Saint Andrew’s Chapel w Sanford na Florydzie, pierwszym rektorem Reformation Bible College, a także redaktorem naczelnym magazynu „Tabletalk”. R.C. Sproul to autor ponad stu pozycji książkowych, w tym m.in. Świętość Boga, Czy jesteśmy razem? Katolicyzm okiem protestanta, Teologia reformowana oraz Powody, by wierzyć. Jest znany na całym świecie z błyskotliwych argumentacji na rzecz bezbłędności Pisma Świętego.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Andrew Wommack
Czy twoje sumienie cię potępia?
Czym tak naprawdę jest twoje sumienie? Jaką rolę odgrywa ono w twoim życiu? Pomoga ci czy cię rani?
W książce „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?” Andrew Wommack odpowiada na te i inne pytania przedstawiając w skrócie jaki wpływ ma na nas sumienie. Andrew mówi o tym, że większość chrześcijan nie bardzo rozumie w jaki sposób działa sumienie. Gdyby to rozumieli, nie zmagaliby się z lękiem, wstydem, poczuciem winy ani ze zwątpieniem, które trzyma ich z dala od tego, co od Boga najlepsze. Dowiadując się o swoim sumieniu nauczysz się jak chodzić w większej intymności z Jezusem, jak modlić się z odwagą i pewnością, jak przyjmować Boże obietnice oraz jak wyzwolić się z lęku i zwątpienia raz na zawsze.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
w sprzedaży od 28 czerwca

Arcybiskup Fulton J. Sheen w książce pisanej podczas drugiej wojny światowej analizuje kryzys cywilizacji zachodniej.

Głębokie przemiany społeczne i kulturowe oparte na negacji wiary i rozumu zawsze prowadzą do wojen. Rewolucja nigdy nie będzie odpowiedzią na bolączki współczesnego świata, bo przynosi tylko ateizm i przemoc. Z kolei postęp cywilizacyjny jako gwarancja pokoju okazał się gorzką iluzją i rozczarowaniem.

Sheen przedstawia katolickie myślenie na temat wojny i wszelkich jej konsekwencji. Stawia pytania o pacyfizm i militaryzm , o to, czym jest wojna sprawiedliwa i jak na nią patrzeć w perspektywie nadprzyrodzonej. Czy zawsze jest zła? I czy można ją rozumieć jako sąd Boży nad jednostką i całymi społecznościami? Proroczy głos abp. Sheena nawołuje do złożenia deklaracji podległości Bogu. Jeśli odrzucimy Boga, prawdziwa demokracja i wolność nie są możliwe.
44,90 zł 41,00 zł
44,90 zł 41,00 zł