Książki

Okładka
Odświeżone wydanie przewodnika zachęca do poznania 23 budynków i zabytków na Ostrowie Tumskim. Zaznaczono je na planie Ostrowa znajdującym się na skrzydełku okładki. Opisy miejsc rozszerzono i zaktualizowano, a szczególną uwagę poświęcono katedrze św. Jana Chrzciciela ze srebrnym ołtarzem bp. Andreasa von Jerina (przywróconym do świątyni w 2019 r.) oraz obrazem Madonny Sobieskich. Z tym małym przewodnikiem i planem łatwiej spacerować po magicznym miejscu, jakim jest Ostrów Tumski we Wrocławiu.
12,00 zł
12,00 zł
Okładka
Jerzy Zieliński OCD
Karmelitańska wyobraźnia maryjna to olbrzymia żywa księga, której pierwsze stronice rozpoczynają się w trzynastowiecznej Palestynie, a kolejne wciąż są zapisywane. To historia zmagań powołanych osób o bliskość z tym, co w Bogu ojcowskie i macierzyńskie zarazem. To wysiłek zawierzenia Mu na wzór Maryi w sytuacji, gdy droga pozornie się kończy i nie widać dalszych perspektyw. To historia wciąż otwarta, ubogacana przez kolejne karmelitańskie pokolenia. Cechuje ją pewna osobliwość wynikająca z kontemplacyjnego powołania Karmelu, które głębiej łączy go z Maryją, bo Ona „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 51).
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Zeszyt ćwiczeń „Bóg i ja" dla dzieci czteroletnich przygotowuje dzieci do uświadamiania życia religijnego, przeżywania nabożeństw i wybranych świgt roku liturgicznego oraz wprowadza podstawowe znaki i gesty liturgiczne. Wykorzystuje zabawy ruchowe, rymowanki, twórcze działanie, wspólne recytowanie, rysowanie i kolorowanie.

Zeszyt cwiczen zawiera:
45 jednostek tematycznych ułożonych w czterech działach: 1. Pan Bóg stworzył cały świat, 2. Pan Bóg jest z nami. Modlitwa, 3. Jestem dzieckiem Bożym.
Kocham Boga i bliźniego, 4. Przygotowujemy się do świąt;
11 szablonów do pracy twórczej, zachęcających dziecko, przy pomocy dorosłych, do wykonania własnoręcznie prac plastycznych, w tym szablony związane z rokiem liturgicznym;
kolorowankę niemal przy każdej jednostce tematycznej;
zadania dotyczące samodzielnego uzupełniania ilustracji, rysowania według wzoru i po śladzie;
oznaczenia charakterystycznymi symbolami najważniejszych czynności i zadań; wyodrębniony obszar „Porozmawiajmy", wskazujący najważniejsze treści, zadania, polecenia,
zagadnienia do dyskusji, wspólnej rozmowy dla każdej jednostki lekcyjnej; Aneks jako rodzaj przewodnika metodycznego dla katechetów i rodziców - z propozycjami prac plastycznych,
rymowanek, wierszyków, szablonów i zabaw ruchowych do realizacji wybranych tematów;
wzór Dyplomu ukończenia lekcji religii w grupie wiekowej czterolatków.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Giancarlo Montemayor
Dziecięca wersja bestsellerowej książki Wędrówka Pielgrzyma Johna Bunyana pozwala przenieść młodych czytelników w serce niezwykłej podróży Chrześcijanina. Każdy rozdział to kolejny krok w drodze do Niebiańskiego Miasta, który staje się okazją do wprowadzenia dzieci w świat wiary, wierności i odwagi w dążeniu do celu. W tej dziecięcej adaptacji Giancarlo Montemayor z niezwykłą wrażliwością i troską o młode umysły przekształca trudne tematy w zrozumiałe dla dzieci historie, zaś ilustracje, których autorką jest Aixa de López, przyciągną uwagę małych czytelników, angażując ich wyobraźnię i serca. To opowieść o poszukiwaniu, odkrywaniu własnej tożsamości i rozwijaniu charakteru, która może służyć jako fundament przyszłych wyborów życiowych młodego pokolenia.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Janina Bokun
Ta niezwykle oryginalna oraz rzetelnie udokumentowana analiza ewolucji starań podejmowanych przez Kościół katolicki w Polsce w kontekście walki z alkoholizmem. Autorka zręcznie łączy argumenty naukowe z teologicznymi fundamentami, ukazując zarówno kliniczne aspekty uzależnienia, jak i jego społeczne i moralne konsekwencje. Poprzez refleksję nad terapią, edukacją prewencyjną oraz wsparciem instytucjonalnym, Janina Bokun uzasadnia kluczową rolę duszpasterza i wspólnoty w promowaniu abstynencji i udzielaniu wsparcia osobom dotkniętym problemem alkoholizmu. To ważna i potrzebna książka, adresowana nie tylko do badaczy i praktyków zajmujących się leczeniem uzależnień, ale do wszystkich zainteresowanych duchowym aspektem pracy duszpasterskiej w służbie trzeźwości.
0,00 zł
0,00 zł
Okładka
ks. Jan Twardowski
Książka Niezwykła Królowa. Rozmowy o Matce Bożej jest wyborem wierszy oraz znanych i dotąd nieznanych opowiadań dla dzieci o Matce Bożej. Ksiądz Jan Twardowski stara się przybliżyć młodym czytelnikom postać Maryi, Matki Pana Jezusa; mówi, dlaczego ludzie Ją kochają. Opowiadając o niezwykłej Królowej i Matce nas wszystkich wyjaśnia, dlaczego sam Ją kocha i czego się od Niej uczy. W Matce Bożej szuka podobieństw do każdej ziemskiej matki, a w naszych mamach szuka podobieństw do Matki Bożej. Jest to więc również książka o mamusiach, które codziennie troszczą się o swoje dzieci. Książka pełna mądrości, miłości i serdecznego spojrzenia na Matkę Bożą i każdą ziemską mamę.
99,00 zł
99,00 zł
Okładka
Bethan James
Idealna pierwsza książeczka z biblijnymi historiami dla najmłodszych dzieci. Śliczne ilustracje, proste słowa oraz możliwość przymocowania książeczki do dziecięcego wózka lub łóżeczka.
18,90 zł
18,90 zł
Okładka
Bethan James
W Betlejem narodził się Boży Syn - Jezus. Pięknie ilustrowana historia biblijna o Bożym Narodzeniu do dziecięcego łóżeczka lub wózka.
18,90 zł
18,90 zł
Okładka
Szymon Hiżycki OSB
Mianem Ojców Pustyni określa się pierwszych mnichów, którzy mieszkali w Egipcie i na otaczającej go pustyni. Możemy tutaj przyjąć, że chodzi o tych, którzy żyli od czasów ojca życia monastycznego, św. Antoniego Wielkiego (druga połowa III w.), aż po podbój Egiptu dokonany przez Arabów (Aleksandria padła w 641 r.), przy czym periodyzacja ta ma charakter czysto umowny.

Po raz pierwszy wyrażeniem „Ojcowie Pustyni” posłużył się Palladiusz w zredagowanym w pierwszej połowie IV w. dziele Opowiadania dla Lausosa. Szerszej publiczności zostało przypomniane na fali edycji tekstów źródłowych po ukazaniu się w Paryżu w roku 1688 książki A. d’Andilly’ego Les vies des Saints Pères des déserts. Dzisiaj znane jest każdemu, kto choć trochę orientuje się w literaturze duchowej. W ostatnich latach stało się bardzo popularne określenie Matki Pustyni, co zdaje się wskazywać, że ideał Ojców pozostaje atrakcyjny i nadal wart kolejnych prób interpretacji oraz zastosowania go do własnego życia. Zresztą nieustanny powrót do źródeł jest fundamentalny dla tradycji monastycznej.

Tytuł niniejszej książki jest nieco przewrotny. Nie będziemy zajmować się w niej analizą wszystkich źródeł dotyczących Ojców Pustyni, które są związane z modlitwą, ale skupimy się na tekście krótkiego traktatu Ewagriusza, który w literaturze przedmiotu jest znany jako Trzy rozdziały o modlitwie. Dodajmy, że dzieło tutaj nas interesujące nie dotrwało do naszych czasów w oryginale greckim, a jedynie w syryjskim tłumaczeniu, i zostało wydane dopiero w latach dwudziestych XX w. przez I. Hausherra. Polski przekład bazuje na łacińskim tłumaczeniu dokonanym przez tego wybitnego badacza. Zapewne Pontyjczyk napisał ten traktat dla któregoś ze swoich uczniów jako rodzaj zbioru konkretnych wskazówek dotyczących modlitwy: w tekście często pojawiają się czasowniki w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej, a w trzecim rozdziale autor zwraca się do adresata szczególnym zwrotem: „mój synu”, zachęcając go do odwagi. Unikalność, czyli przeznaczenie konkretnego dzieła dla konkretnego czytelnika w szczególnym momencie jego życia, jest zresztą cechą, która w literaturze monastycznej pojawia się dość często.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
w sprzedaży od 19 czerwca

Na otrzymane od Boga dary człowiek może odpowiedzieć przede wszystkim wdzięcznością i uwielbieniem. Najpiękniejszym wyrazem naszego dziękczynienia jest Eucharystia, stanowi ona również okazję do tego, by wielbić Trójcę za Jej miłość do każdego człowieka. Modlitwy eucharystyczne określają mszę świętą właśnie jako „ofiarę uwielbienia”.

Sercem Eucharystii jest modlitwa eucharystyczna, w której przez wypowiadane słowa Chrystus ofiaruje się Ojcu, a my wraz z Nim ofiarujemy Bogu swoją wolność, czyli samych siebie, całe nasze życie. Toteż nasze podstawowe działanie w liturgii powinno zmierzać do zjednoczenia naszej ofiary z ofiarą Jezusa, abyśmy się do Niego upodobnili, abyśmy się stali na Jego kształt.

Autorzy tekstów zawartych w kolejnym tomie serii „Mysterium Fascinans” poszerzają spojrzenie na historię i teologię modlitw eucharystycznych, począwszy od najstarszej, jaką jest Kanon Rzymski. Odnoszą się również do nowych, które zostały skomponowane po Drugim Soborze Watykańskim. Sięgają także do tradycji bizantyjskiej oraz hiszpańsko-mozarabskiej. Każdy, kto pragnie zgłębiać tajemnicę Eucharystii i żyć nią na co dzień, znajdzie w ich rozważaniach słowa, które nakarmią serce i otworzą jeszcze bardziej na zdziwienie nad tajemnicą Boga wiecznego, żywego i prawdziwego.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
o. Marian Zawada
Polacy - kim jesteśmy? Kim byliśmy? Kim powinniśmy być w przyszłości? O. prof. Marian Zawada od ponad 40 lat szuka odpowiedzi na te pytania. Szuka - i znajduje. Zastanawia się nad kondycją naszego narodu od momentu jego narodzin w X wieku po czasy najbardziej współczesne. I nieustannie jest pełen zachwytu nad duszą polską, nad jej zdolnością przetrwania nawet największych kataklizmów, nad jej niezłomnością. Siłę polskości upatruje w głębokim przywiązaniu do Chrystusa oraz w licznych talentach, którymi Pan Bóg obdarzył wielu Polaków. Wierność i dzielność - te dwie cechy nas dominują i pozostają niezmienne od stuleci, od samych początków kształtowania się państwowości. Autor przywołuje przeróżne wydarzenia oraz postaci z naszych dziejów. Są to zarówno wielcy wodzowie, bohaterowie, jak i wielcy artyści, myśliciele, duchowni. Posługując się pięknym językiem, o. prof. Marian Zawada przekonuje, że nasz naród dzięki staraniom m. in. mistrzów romantyzmu, geniuszy polskości, jak i tych uznanych za świętych - w tym np. św. Jana Pawła II - rozumie polskość także jako kategorię duchową, świadomie dążącą do życia w Bożym ładzie. Książka posiada charakter historyczny, ale i religijny, a ponieważ autor jest znakomitym specjalistą od duchowości, pojawiają się także wątki mistyczne. O roli i misji Polski wśród narodów Europy pisali już i Wincenty Kadłubek, i Piotr Skarga, i Zygmunt Krasiński, i Adam Mickiewicz - aż po św. Siostrę Faustynę. Ta książka została stworzona w duchu katolickim, by podkreślić obowiązek miłości Ojczyzny. Katolicy mają prawo do własnego, Bożego czytania historii, co wyjaśnia Autor, pomimo wręcz taranowania ich poglądów przez ateistów dysponujących dziś potężnymi mediami masowego przekazu. W programach ateistycznych mieści się także zorganizowana walka z tym wszystkim, co prawdziwie ojczyste, a więc i prawdziwie polskie. Temu trzeba się zdecydowanie sprzeciwiać. Wobec nieustannego wypaczania i fałszowania historii, nadawania innego sensu wydarzeniom, wobec osławionej "pedagogiki wstydu" trzeba wydobywać to, co rzeczywiście karmiło pokolenia Polaków. Tak jak wiara i dzielność potrzebne były tysiąc lat temu, tak konieczne są i dziś. Wobec Polski niejednokrotnie formułowana była idea posłannictwa i odpowiedzialności za przyszłość naszej cywilizacji; ta książka jest otwarciem i wsparciem dla tej idei. Dzieło o. Zawady budzi uczucia patriotyczne i wzmacnia więź z Ojczyzną, do czego przyczynia się także 179 znakomitych ilustracji potęgujących nastrój i przekazujących dodatkową porcję wiedzy.
89,00 zł
89,00 zł
Okładka
Władysław Smoleński
Czytając tę historyczną książkę, zaczynamy się zastanawiać, czy jednak nie odnosi się ona do czasów jak najbardziej nam współczesnych. Nie chodzi tylko o samo zjawisko zdrady narodowej, ale o metody działania targowiczan. Nasuwa się co chwilę refleksja: to wtedy też już tak było?! Tak, już wtedy np. zastosowano terror wobec wolnych obywateli Rzeczypospolitej, rekwirowano majątki, pozbawiano stanowisk. Targowica od pierwszych dni wprowadziła najsurowszą cenzurę, zlikwidowano natychmiast patriotyczną prasę, obsadzano swoimi ludźmi nie tylko urzędy, ale i sądy. Dokonywano łupiestw i gwałtów. Wystarczyło, że ktoś uchodził za zwolennika Konstytucji 3 maja, a już podlegał prześladowaniu. Panoszyła się korupcja, głównie rosyjska; przekupstwo obejmowało osoby mające wpływ na bieg spraw w Rzeczypospolitej. Wykorzystywano niezadowolenie różnych dygnitarzy z panującej władzy. Zresztą sam król, człowiek słaby i tchórzliwy, przystąpił w końcu do Targowicy, co przesądziło o klęsce obozu patriotycznego. Stanisław August Poniatowski był z woli sejmu głównodowodzącym polskiej armii i jako taki wydał rozkaz całemu wojsku poddania się rosyjskiej generalicji. Morale wojska polskiego, na czele z księciem Józefem Poniatowskim i gen. Tadeuszem Kościuszką, zostało złamane nie przez nieprzyjaciela, lecz przez króla. A przecież wojsko to początkowo dzielnie stawiało czoła oddziałom imperatorowej Katarzyny II i nie zamierzało się poddawać. Targowiczanie wraz z Rosjanami udawali, że nie ma żadnej wojny, choć dywizje carskie przekroczyły granice Rzeczypospolitej w kilku miejscach i maszerowały w głąb kraju, zwalczając wszelki opór, tocząc bitwy i grabiąc mienie. Bez tego wsparcia militarnego Targowica by nie zaistniała. W ogóle bez różnorodnego wsparcia z zagranicy konfederacja nie miała szans powodzenia. Zwracając się o pomoc cudzoziemską, z całą świadomością rezygnowali z niepodległości kraju. Uszczęśliwiali ojczyznę rozlewem krwi bratniej, brutalnością wojsk cudzoziemskich, które kazali poczytywać za przyjacielskie - pisze Autor. Targowiczanie podstępnie przedstawiali się jako najszczersi patrioci! Likwidowali swobody - w imię swobód. Jakże dobrze to dziś znamy. Autor, wybitny historyk i pisarz, często w tym dziele oddaje głos bohaterom dramatycznych wydarzeń, co czyni jego opowieść barwną i autentyczną. Poznajemy przyczyny naszych klęsk narodowych nie tylko wtedy, ale i w okresie nam bliższym, aż po rok 2024. Dzieło prof. Smoleńskiego czyta się świetnie, czasem z wypiekami na twarzy z powodu emocji, jakie wywołuje. 136 ilustracji fantastycznie uzupełnia obraz epoki.
79,00 zł
79,00 zł
Okładka
John Ronald Reuel Tolkien
Klasyczny roman d J.R.R. Tolkiena przełożony na ślonski jynzyk. Hobit boł wydany po piyrszy roz we 1937 roku i zaroz boł pozytywnie przijynty tak d krytykow, jak tyż d czytoczow. Je to piyrszo ze gyszicht, co sie dziejom we świecie Strzodziymio, i prawi historyjo d Bilbo Bojteloka, tytułowego hobita, co mo rod swoj dom i pokoj, a wybiyro sie na przigoda, żeby zdobyć tajla skarbu wachowanego d dracha Smauga.

Dziynki Hobitowi, a społym ś nim dziynki trylogiji Pon Piestrzyni świat zaciekawiyła fantastyka, toż skirz tego autora dzisiej sie widzi za jca wysokij fantastyki, a bie gyszichty to je bowionzkowo pozycyjo na połce d kożdego fana tego gatonku. Hobit małowiela niy wyskoczoł ze skory, jak syczynie doszło do jego uszow, i naroz boczoł blade czy wytrzyszczać sie na niego. Ftoś ty je? pedzioł a wyciong sztylet przed siebie. Co n je, moj sacss? szepnoł Golum (co dycki prawioł do siebie, bo nigdy niy mioł żodnego, co by do niego mog mowić). To bez to sam prziszoł, bo naprowda w tyj chwili niy mioł głodu, boł ino ciekow. We inkszym przipodku nojprzod by chycioł, a dopiyro potym szeptoł. Joch je pon Bilbo Bojtelok. Stracioł żech cwergi i czarownika i niy wiym, kaj żech je. I niy chca tego wiedzieć, jak ino stond poda. Co n mo we ronckach? spytoł Golum, kej patrzoł na miecz, co mu sie blank niy podoboł. Miecz, rynż ze Gondolinu! Sssss prawioł Golum i zrobioł sie moc uprzyjmy. Mozno siednie sam i pozprawio konsecek, moj sacss. Rod mo zogodki, pra? Ksionżka z ryginalnymi brozkami z brytyjskego wydanio, ilustracyjo na kładzina naszykowoł Grzegorz Chudy.
49,00 zł
49,00 zł
Okładka
Iwona Józefiak OCV
Krótki przewodnik znanej Autorki po jednym z najbardziej znanych i odprawianych nabożeństw maryjnych w Polsce i na świecie.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Najważniejszymi narzędziami władzy są przemoc i kłamstwo. Kiedy nie chce się stosować przemocy, która często rodzi opór, trzeba kłamać. Aby kłamać skutecznie, należy narzucić ludziom własny obraz świata. Jeśli lekarz przekona pacjenta, że jest chory, ten podda się terapii, nawet jeśli go ona w końcu zabije. Podobnie postępuje dziś władza: przekonuje ludzi, że świat znalazł się w stanie krytycznym, aby skłonić ich do zgody na ekonomiczną i polityczną terapię.

Narzucanie obrazu świata dokonuje się dzięki narracjom, a więc opowieściom tłumaczącym naturę i cel rzeczywistości. Narracje nie mają być prawdziwe, ale skuteczne mają sprawić, że ludzie będą zachowywali się zgodnie z poleceniami. W swojej najnowszej książce Klaus Schwab, ideolog Wielkiego Resetu, przekonuje, że władza może zdobyć zaufanie ludzi, tworząc nową, wielką narrację, uzasadniającą drastyczne posunięcia, takie jak ograniczanie wolności i prawa własności.

W książce tej przyglądamy się bliżej aktualnym wielkim narracjom władzy: ekologizmowi, ideologii równości oraz technokratycznej ideologii cyfryzacji. Przedstawiają one fałszywy obraz rzeczywistości po to, aby skłonić ludzi do zgody na ekonomiczne i polityczne terapie, których ostatecznym celem jest odebranie im własności, wolności, a także zdrowia i życia. Cel ten nie jest ukrywany i wystarczy uważna lektura dokumentów publikowanych przez globalne organizacje, aby go dostrzec. W książce tej prezentujemy najważniejsze z tych dokumentów, pokazujemy też, jak należy je czytać, aby wydobyć z nich faktyczną treść, ledwie skrytą za zasłoną frazesów i kłamstw.
63,00 zł
63,00 zł
Okładka
Terry Matlen
Czy władasz kraina bałaganu i chaosu?
Chcesz się poddać i wrzucić dotychczasowy plan dnia do lochu?

Jeśli tak, to możesz tytułować się królową rozproszeń. Od porannego ubierania się, przez przybycie na rozmowę kwalifikacyjną, po planowanie kolacji - czasami samo przetrwanie dnia może być ciężką próbą i dobrze o tym wiesz. A może w twoim życiu trwa walka z hormonami, bo jesteś w ciąży, masz PMS albo zbliżasz się do okresu menopauzy? Niezależnie od tego, czy formalnie zdiagnozowano u ciebie zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), czy nie, czujesz, że coś musi się zmienić. Jeśli chcesz zacząć, a nie wiesz od czego lub jeśli szukasz sposobu na zmianę stylu życia, ta książka ci pomoże! To coś więcej niż tylko przewodnik przetrwania. To podręcznik królowej.

W środku znajdziesz:

praktyczne wskazówki
sprawdzone strategie
ćwiczenia
listy działań
46,90 zł
46,90 zł
Okładka %
Magdalena Dobrzyniak, Tomasz Franc OP
w sprzedaży od 12 czerwca

Czasem za duszpasterskimi sukcesami kryją się ból, kłamstwo i ludzka krzywda. I na pewno nie stoi za nimi Duch Boży.

Czy można rozpoznać, że ktoś zamierza nas zranić?
Na jakie zachowania zwracać szczególną uwagę?
Dlaczego tak często nie reagujemy na krzywdę?
Kim są sprawcy, którzy działają w Kościele?
Gdzie i jak szukać pomocy?
Charyzmatyczny kaznodzieja, duszpasterz przyciągający tłumy, wspaniały kierownik duchowy. Czasem dobra opinia wystarczy, byśmy wyłączyli nasz krytycyzm i zaufali jakiejś osobie bez granic, zwłaszcza jeśli nosi ona sutannę lub zakonny habit. Wtedy stajemy się zupełnie bezbronni.
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka
Romantyczna seria notesów z okładką zdobioną ilustracją kwiatową oraz subtelnie tłoczoną złotą folią.

Okładka notesu z pastelową ilustracją kwiatową oraz subtelnie tłoczone złotą folią elementy grafiki i napisy, tworzą piękną kompozycję graficzną. Lniana tekstura okładki oraz kolor nici, pierwszej i ostatniej strony notesu uzupełniają stylowy wygląd notesu. Strony notesu w kropki ułatwiają pisanie i planowanie zadań do wykonania. Notatnik sprawdzi się jako pamiętnik, szkicownik i miejsce na wszelkie codzienne notatki. Notes w kompaktowym formacie zmieści się do torebki czy plecaka. Możesz zabrać go ze sobą wszędzie i zawsze mieć przy sobie potrzebne szkice, plany i zapiski.
9,90 zł
9,90 zł
Okładka %
Sara Agostini
Pełne czułości wierszyki pomogą maluchom spokojnie zasnąć. To teksty budujące bliskość, spokój i zaufanie między dzieckiem i dorosłym podczas przygotowania do snu. Wypełniona pięknymi dźwiękami, kojąca kołysanka będzie stanowić nastrojowe tło do czytania.
49,90 zł 45,00 zł
49,90 zł 45,00 zł
Okładka
św. Józef Sebastian Pelczar
„Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska” to niezwykłe dzieło Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, które może stanowić cenny przewodnik w drodze do świętości. Oprócz własnych, głębokich przemyśleń Autor przytacza liczne cytaty znanych i mniej znanych dzisiejszemu czytelnikowi autorów duchowych, filozofów, mistrzów teologii, Ojców Kościoła i świętych. Zadziwia własną głęboką duchowością, mądrością i erudycją, a zarazem skromnością i pokorą. Sam zaś wielokrotnie konstatuje, że pokora jest cnotą niezwykle rzadką, zwłaszcza u ludzi uczonych, Ilustrując to obrazową metaforą Platona, że jej przeciwieństwo, czyli „pycha jest ostatnią suknią, którą człowiek zdejmuje”.
65,00 zł
65,00 zł