Książki

Okładka
Święty Florian to znany już od wielu wieków patron chroniący przed klęskami pożarów, który oręduje nie tylko strażakom, ale też innym grupom zawodowym oraz jest wzywany jako patron Polski. Można zwracać się do niego o ochronę przed klęską głodu, o łaskę zdrowia, jak i w intencji prześladowanych chrześcijan. Oprócz krótkiego biogramu Świętego, w książeczce znajduje się szereg modlitw, wśród których są modlitwy krótkie, Wezwania, Litania oraz Nowenna do Świętego Floriana.
4,50 zł
4,50 zł
Okładka
Książeczka stanowi zachętę do osobistej modlitwy dla nauczycieli, którym zależy na tym, by jak najlepiej realizować swoje nauczycielskie powołanie, a tym samym nie tylko uczyć, ale i wychowywać młodych ludzi. Motywuje też do modlitwy za swoich uczniów i wychowanków. Wśród świętych patronujących nauczycielom, których zarys biografii odnajdziemy w modlitewniku, są: św. Jan Chrzciciel de la Salle, św. Jan Bosko, bł. Natalia Tułasiewicz i bł. Zofia Czeska. W książeczce znajduje się również wiele modlitw dla nauczycieli za wstawiennictwem tych świętych orędowników oraz modlitwy ogólne, w tym na przykład Zawierzenie się nauczycieli czy Litania nauczycieli.
4,50 zł
4,50 zł
Okładka
Modlitewnik pozwala zapoznać się z postaciami dwóch największych Apostołów – Świętym Piotrem, nazwanym przez samego Jezusa – Opoką, który stał się głową rodzącego się Kościoła, oraz Świętego Pawła, największego misjonarza Kościoła i Apostoła Narodów. Książeczka zawiera modlitwy, w których Czytelnik może modlić się do obu Apostołów, jak i do każdego z osobna, zarówno w krótkich modlitwach, jak i w litaniach.
4,50 zł
4,50 zł
Okładka
Claude Beauducel, Annie Beauducel
Kiedy nasi rodzice słabną i stają się coraz mniej samodzielni, stajemy przed poważnymi pytaniami o sposób opieki nad nimi. Nie ma na nie gotowych odpowiedzi, każda rodzina musi wypracować własną drogę. Autorzy dzielą się doświadczeniem, a także świadectwami wielu innych osób. Czerpią przy tym z mądrości słowa Bożego. Przykłady pokazane w książce dalekie są od idealistycznej wizji; niejednokrotnie opowiedziane historie bywają dramatyczne.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
Maria Elżbieta Szulikowska
Beatyfikacja Rodziny Ulmów bez wątpienia na chwilę nas zatrzymała – nie tylko ze względu na swój religijny wymiar, ale również na ogólnoludzką wartość postawy pełnej miłości. Ich historia nie kończy się jednak w Markowej… Błogosławiona Rodzina żyje nadal w sercach i pamięci! Niniejsza publikacja właśnie to potwierdza. Zawiera konkretne historie ludzi, którzy obecnie „spotkali” w swoim życiu Ulmów i za ich wstawiennictwem otrzymali to, o co prosili Boga. Ulmowie. Ikona miłości to książka pełna radości i nadziei. To nie fikcyjne opowieści, ale autentyczne świadectwa o dotknięciu nadprzyrodzonego świata.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
Marta Kwaśnicka
Beskidy, boomerzy i milenialsi. W eleganckim domu rodziców Anna i Filip urządzają kolację dla znajomych. Goście wymieniają plotki, opowiadają o swoich planach i sukcesach. Spod niezobowiązującej konwersacji szybko zaczynają przebłyskiwać sprawy o wiele poważniejsze problemy osobiste, kompleksy i uprzedzenia. Dają o sobie znać odziedziczone nawyki i przywileje. Rozmowa przy stole staje się okazją do pokoleniowych podsumowań. Jaki jest stosunek zgromadzonych do tzw. etosu inteligenckiego, do literatury, polityki i samego zjawiska elitarności? Czy inteligencja z Krakowa różni się od tej z Warszawy? I czy to w ogóle jeszcze jest inteligencja? Marta Kwaśnicka pisarka, krytyczka, redaktorka, autorka m. in. książek Pomyłka (2019) oraz Jadwiga (2015). Laureatka Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego (2020) i Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala (2016). Mieszka w Krakowie.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
ks. Hubert Łysy
Niniejszy tom zawiera kolejnych 11 scenariuszy wprowadzenia do Mszy św., samej Mszy św. pierwszokomunijnej, nabożeństwa popołudniowego i „białego tygodnia”. Podobnie jak w I tomie, scenariusze zostały zaprezentowane teoretycznie i praktycznie. Część teoretyczna jest naukowym opisem każdego tematu, a część praktyczną stanowią gotowe scenariusze do bezpośredniego wykorzystania duszpasterskiego.

W II tomie pierwszych 5 scenariuszy kontynuuje tematykę związaną z historią Eucharystii, natomiast 6 kolejnych prezentuje Świętych w zestawieniu z konkretnymi wydarzeniami w życiu Kościoła.
50,00 zł
50,00 zł
Okładka
o. Gabriele Amorth
9,95 zł
9,95 zł
Okładka
ks. Stanisław Haręzga
Celem książki jest ukazanie ideału człowieka ośmiu błogosławieństw na tle prawdy o Bogu, który jest miłością []. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym Osobom Trójcy Świętej, tajemnicy szczęścia rozumianego jako Boże błogosławieństwo i drodze biblijnych ośmiu błogosławieństw.

Bóg, który staje się bliski człowiekowi, objawia mu swoje oblicze miłości. Odsłania się ono w tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jest to wspólnota trzech Osób, jest to misterium miłości. Oznacza to, że miłość jest istotą Trójjedynego Boga. Jest to centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego [].
7,00 zł
7,00 zł
Okładka
Tadeusz Górski MIC
Praca zawiera mnóstwo informacji historycznych, logicznie uporządkowanych i poprawnie interpretowanych. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych i źródeł drukowanych. Studium dotyczy postaci, która odegrała doniosłą rolę w najnowszej historii religijnej Polski i Litwy. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, uwzględniająca całokształt problematyki związanej z życiem i działalnością błogosławionego Jerzego Matulewicza. Autor przedstawił sylwetkę Jerzego Matulewicza w szerokim kontekście problemów kościelnych i społeczno-religijnych epoki. Podnosi to wydatnie wartość naukową tej obszernej rozprawy. Książka napisana jest językiem jasnym i przystępnym, może wzbudzić zainteresowanie nie tylko historyków profesjonalistów, ale również szerszego kręgu czytelników. Zamieszczone są w tekście dobrze dobrane, obszerne cytaty zaczerpnięte ze źródeł, wspomnień, z kazań i wypowiedzi Jerzego Matulewicza. Pozwala to czytelnikowi wyrobić sobie pogląd na problemy analizowane w książce, a zarazem sprawia, że problematyka książki jest dobrze udokumentowana, a tym samym staje się w pełni wiarygodna. /Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski/
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Andrzej Lojtek
Podręcznik dla uczestniczących w katechezie parafialnej przygotowującej do przyjęcia I Komunii Świętej.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
ks. Antoni Tronina
Antoni Tronina, biblista i orientalista, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1978-1980 uzyskał licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Odbył szereg podróży naukowych po Bliskim Wschodzie. Jest współtwórcą Biblii Lubelskiej, Biblii Paulińskiej i Nowego Komentarza Biblijnego oraz autorem obszernych komentarzy do Księgi Kapłańskiej, Hioba, Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik, a także adnotowanych przekładów tekstów znad Morza Martwego i licznych apokryfów Starego Testamentu. Wydał również tom przekładów apokryfów syryjskich i Księgę Kapłańską z Targumu Neofiti oraz epos o Gilgameszu i babiloński mit o stworzeniu (Enuma Elisz). Opublikował podręczniki do języka ugaryckiego i syryjskiego. W sumie ogłosił drukiem 53 książki (w tym 15 w The Enigma Press) i zamieścił w czasopismach i księgach pamiątkowych ponad pięćset artykułów, recenzji itp. Książka stanowi wprowadzenie do przekładu wszystkich biblijnych tekstów z Pustyni Judzkiej, omawia ich problematykę oraz kwestię tworzenia się kanonu Biblii Hebrajskiej. Zasadnicza część opracowania to opis i klasyfikacja wszystkich rękopisów hebrajskich, aramejskich i greckich, łącznie z zalążkiem zbioru pism„ deuterokanonicznych”, które także są reprezentowane w bibliotece z Qumran i z okolicznych grot odkrytych na zachodnim brzegu Morza Martwego. Czytelnik trzymuje tu wyczerpujący przegląd stanu badań nad „Biblią z Qumran” prowadzonych nieprzerwanie od roku 1948
80,00 zł
80,00 zł
Okładka
Joanna Siedlecka
Kapitalnie wścibska Joanna Siedlecka wpuściła swoim "Panem od poezji" tyle życia do herbertologii - pisał krytyk Andrzej Horubała. Jej książka o Herbercie jest bowiem barwną opowieścią o życiu Pana Cogito od kolebki po grób, dokumentującą jego kolejne etapy: Lwów, Sopot, Warszawę, Paryż, złożoną z relacji imponującej liczby świadków z najróżniejszych środowisk: szkolnych kolegów, przyjaciół, pierwszej wielkiej miłości i wielu ważnych nazwisk naszej literatury, m. in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia. Jest też w "Panu od poezji" to, czego przede wszystkim szukamy w biografiach - Herbert prywatny, osobisty, intymny. Dręczony chorobą i cierpieniem, alkoholem, "wiecznie w podróży". Pozorny kobieciarz, w istocie bał się kobiet, unikał trwałych z nimi związków. Autorka odkrywa również mroczne, skrywane przez Poetę, bolesne rany - poczucie winy za brak udziału w konspiracji z powodu kalectwa i "sromotnej" ucieczki ze Lwowa w marcu 1944, gdy jego rówieśnicy szykowali się do walki. Pierwsze wydanie książki było nominowane w 2003 r. do dwóch najważniejszych literackich laurów: Nagrody Nike i Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Drugie wydanie poszerzone zostało o sześć nowych, równie odkrywczych rozdziałów: - "Czarne słońce" i "Przepraszam za męża" o Katarzynie Herbertowej w roli żony i wdowy po Herbercie; - "Sopot, Bieruta 8" o wielkiej pomocy udzielanej mu przez ukochaną kobietę i rodziców - o czym milczał , "podkręcając" swój mit samotnie zmagającego się z potworem komunizmu; - "Odwoływać nie będziemy" - o skutkach "Hańby domowej", głośnego wywiadu Herberta z Jackiem Trznadlem o udziale polskich pisarzy w komuniźmie; - "Dosięgnie mnie ręka tych panów" o Panu Cogito w trybach bezpieki; - "Przystań"- portret wymarzonego mieszkania Poety na ulicy Promenada, które okazało się nafaszerowaną podsłuchami pułapką, z sąsiadem - tajnym współpracownikiem. O pierwszym wydaniu książki pisał sam Czesław Miłosz: "Czytam Siedlecką z wielkim zainteresowaniem, bo ona tam, w "Panu od poezji", opisuje środowisko polonistyki warszawskiej w latach pięćdziesiątych, [].To jest ważne świadectwo, bo nie mamy za wiele wspomnień o tamtych czasach. I jeszcze ta książka mówi o tym, co ja uważam za bardzo ważne, to znaczy, o terrorze środowiska. Na przykład kiedy się było poetą, miało się status poety i pryszczaci mówili: "Chodź na wódkę", to jeśli się nie poszło z nimi, to właściwie opowiadało się po przeciwnej stronie. (Agnieszka Kosińska, Miłosz w Krakowie, Znak, Kraków 2015) Joanna Siedlecka - członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, "pani od biografii" zasłynęła głośnymi, wznawianymi reporterskimi książkami o pisarzach: "Jaśnie paniczem" o Witoldzie Gombrowiczu, "Mahatmą Witkacym" o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, "Czarnym ptasiorem" o Jerzym Kosińskim, dwoma tomami "Wypominków" o pisarzach przemilczanych. Jest też autorką trzech książek o ciemnym rewersie oficjalnego życia literackiego w PRL-u: "Obławy. Losy pisarzy represjonowanych", "Kryptonimu Liryka" i "Biografii odtajnionych". Laureatka wielu nagród, m. in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) oraz Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016).
89,90 zł
89,90 zł
Okładka
ks. dr. Wojciech Wasiak
Dlaczego warto kupić tę książkę?

Nowatorskie, oryginalne dzieło - EWANGELIA ŁUKASZA w nowej odsłonie!

2 nowe aktualne wstępy opracowane przez eksperta.

Ewangelia Łukasza wzbogacona została o 16 autorskich infografik, które rozmieszczone w tekście pozwalają czytelnikowi na lepsze zrozumienie treści Ewangelii.

Dodatkowo publikacja zawiera dodatek specjalny, w którym czytelnik znajdzie jeszcze wiecej ciekawostek z życia Jezusa przedstawionych w formie ciekawych infografik.Dodatek zawiera nastepujące infografiki:

Kim jest Jezus?
O wierze
Trójcy Przenajświętszej
Funkcje w Kościele
Zasady życia we wspólnocie chrześcijańskiej
Niewielki format publikacji pozwala na codzienne czytanie Ewangelii w każdym miejscu, a dodatkowe strony przeznaczone na notatki własne pozwalają na zapisywanie swoich reflekcji i intencji.
Odświeżone oryginalne treści
Korekta tekstu, modyfikacja językowych anachronizmów
15,00 zł
15,00 zł
Okładka
Marek Maruszczak
W książce znajdziecie dobre rady, jak przygotować się do obserwacji ptaków, tak żeby nie odmrozić sobie tyłka, nie spaść z mostu i być może zrobić jedno lub dwa zdjęcia, na których faktycznie będzie widać ptaka, a nie tylko pięćdziesiąt odcieni gałęzi. Powiem wam również, jak dobrać karmnik, gdzie go powiesić i dlaczego ucierpi na tym wasze zdrowie psychiczne.

Dowiecie się, gdzie i kiedy można spotkać poszczególnych pierzastych potomków dinozaurów. Jak robi wróbel, a jak dzięcioł i kawka. Każde z nich oczywiście robi brzydko sobie nawzajem i otoczeniu, ale dodatkowo wydają różne podejrzane odgłosy, które warto znać, żeby wiedzieć, który drań was tym razem obudził.
59,99 zł
59,99 zł
Okładka %
Joop van Wijk-Voskuijl, Violetta Dobosz
NIEZNANA HISTORIA WIELKIEJ ODWAGI I NIEWYBACZALNEJ ZDRADY

Stała się powiernicą Anne Frank - dziewczynki, z którą połączyła ją wyjątkowa przyjaźń. Codziennie ryzykowała życiem, by ją chronić. I nigdy nie otrząsnęła się z tego, co ją spotkało.

Elisabeth Voskuijl - Bep - była jedną z osób, które ukrywały rodzinę Franków. Śledztwo Joopa van Wijka-Voskuijla, syna Bep, oraz Jeroena De Bruyna to nie tylko poszukiwanie prawdy o życiu wyjątkowej kobiety. To także historia wielkiej odwagi oraz wielkiej zdrady, które przeplatały się w rodzinie Voskuijlów. To prawda o tym, jak wyglądało ukrywanie Anne Frank. To wreszcie poszukiwanie rozwiązania jednej z największych tajemnic XX wieku. Kto zdradził rodzinę Franków? Czy nadszedł czas, by świat poznał prawdę? I czy to możliwe, że odpowiedź cały czas była blisko rodziny Voskuijlów?
59,99 zł 55,00 zł
59,99 zł 55,00 zł
Okładka %
św. Bazyli Wielki
Święty Bazyli Wielki (ok. 329–379 r.) urodził w głęboko religijnej rodzinie w Cezarei Kapadockiej. Trójka jego rodzeństwa (Grzegorz z Nyssy, Piotr z Sebasty i Makaryna Młodsza) również została wyniesiona na ołtarze. Od młodych lat kształcił się w zakresie filozofii oraz retoryki i przez pięć lub sześć lat studiował w Atenach.

W 356 r. razem ze swoim najbliższym przyjacielem, Grzegorzem z Nazjanzu, porzucił nauki świeckie, by uczyć się od chrześcijańskich ascetów i pustelników. Dwa lata później przyjął chrzest i prowadził życie monastyczne około 7 lat. Nie był jednak w stanie żyć stale w odosobnieniu, ponieważ biskupi Cezarei zasięgali jego rady, jeśli chodzi o problemy teologiczne, i wzywali na synody. W tym czasie przyjął też święcenia kapłańskie, a w 365 r. przeniósł się na stałe do Cezarei i został współpracownikiem biskupa Euzebiusza. W tym czasie dużą uwagę poświęcał propagowaniu życia monastycznego i wizytowaniu klasztorów. Po śmierci ordynariusza w 370 r. został wybrany na biskupa Cezarei. W czasie sprawowania tego urzędu wielokrotnie bronił bóstwa Chrystusa i Ducha Świętego.

Jego najważniejszymi dziełami teologicznymi są: O Duchu Świętym oraz Przeciw Eunomiuszowi. Jest także autorem licznych homilii, z których największą popularnością cieszył się zbiór Hexameron, czyli kazania o sześciu dniach stworzenia. Bazyli Wielki miał duży wpływ na rozwój życia cenobitycznego na Wschodzie, a jego Moralia, Reguły Dłuższe oraz Reguły Krótsze nieprzerwanie stanowią wzór życia dla licznych wspólnot monastycznych. Te dwa ostatnie dzieła, zredagowane i wydane przez Bazylego około 377 r., nazywa się w literaturze przedmiotu Wielkim Ascetikonem. Istniała jednak bardziej pierwotna wersja tego dzieła, nazywana Małym Ascetikonem, którą autor opublikował około 368 r., przed swoim wyborem na biskupa. Grecki tekst tego pisma zaginął, lecz przetrwało ono w łacińskim tłumaczeniu Rufina z Akwilei, dokonanym ok. roku 397. Właśnie to opracowanie upowszechniło się na Zachodzie i wpływało na rozwój łacińskiego monastycyzmu.

Niniejszy tom zawiera pierwszy polski przekład Małego Ascetikonu dokonany z łacińskiego tłumaczenia Rufina z Akwilei. W wielu miejscach pokrywa się on z Wielkim Ascetikonem, wydanym już w Źródłach Monastycznych, jednak uważna lektura porównawcza pozwala dostrzec rozwój myśli Bazylego i nowe problemy, które napotykał w czasie dokonywanych przez siebie wizytacji klasztorów.
44,00 zł 42,00 zł
44,00 zł 42,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
59,90 zł 55,00 zł
59,90 zł 55,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka
Michel Martin-Prével
Przebaczenie jest wspaniałym sposobem odnowienia głębokiej więzi miłości! Ważne jest, aby dobrze zrozumieć znaczenie pojednania i zdobyć narzędzia pozwalające na jego dokonanie w warunkach codziennego życia rodzinnego.

Autor zachęca do uważności, poświęcenia sobie nawzajem czasu i podjęcia wysiłku w celu zbadania okoliczności konfliktów, przyczyn niedociągnięć i błędów, które mogą stać się udziałem każdej pary. Usprawnienie komunikacji w tym zakresie przyczynia się do odbudowania prawdziwej komunii małżeńskiej, a pojednanie na nowo rozbudza radość wspólnego życia.

Wśród cennych narzędzi autor uwzględnił m.in.: skuteczny plan działania, propozycje modlitw i szczegółowy rachunek sumienia.
14,90 zł
14,90 zł