Powrót na poprzednią stronę

Eucharystia, spowiedź, rodzina (3 kasety)

Eucharystia, spowiedź, rodzina (3 kasety)

rekolekcje dla Ateńskiej Polonii 17-19 kwietnia 2005 r.

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2005

seria: kolekcja życia duchowego

INDEKS: INI0586A11956

Cena: 22,00 zł

rekolekcje dla Ateńskiej Polonii 17-19 kwietnia 2005 r.

„Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. [...] Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. [...] Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?” (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia)
Prowadzący skupienie: Ks. Józef Augustyn SJ; doktor teologii. Dotychczasowa jego działalność, m.in.: animator rekolekcji opartych o Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli (1984-2001); pracownik Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" (od 1996); red. nacz. "Pastores" (1996-2001), red. nacz. "Życia Duchowego" (od 2002); rzeczoznawca MEN ds. podręczników w zakresie wychowania do życia w rodzinie (od 1996), członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Wychowania do Życia w Rodzinie przy MEN (1998); konsultor Komisji ds. Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski (od 1998). Autor ponad trzydziestu publikacji książkowych z zakresu: psychologia i duchowość, wprowadzenie do życia duchowego, problematyka młodzieży; formacja kapłańska, kierownictwo duchowe. Za działalność na polu rekolekcji ignacjańskich w 1991 roku miesięcznik "Powściągliwość i Praca" przyznał mu honorową nagrodę "Bóg zapłać". Natomiast na XI Targach Wydawców Katolickich w Warszawie otrzymał nagrodą „Małego Feniksa 2005” za promowanie w mediach książki katolickiej. Kaseta 1, strona A (17'10")

Nauka I (J9,1-41)

1. Wielkie pragnienie światła
2. Jan Paweł II znakiem wiary
3. Zbudź się o śpiący

Nauka II (Mt 26,26-30)

4. Jesteśmy spragnieni miłości
5. Przyjmowanie i dawanie miłości

Strona B (23'26")

kontynuacja Nauki II (Łk 15,20-24)

1. Przyjmowanie i dawanie miłośc (c.d.)
2. Prosić o miłość
3. Eucharystia źródłem miłości
4. Świadectwo życia Jana Pawła II
5. Testament Jana Pawła II

Kaseta 2, strona A (19'57")

Nauka III (Łk 15,20-24)

1. Miłośc do spowiedzi świętej
2. Czym jest spowiedź
3. Kim jest kapłan w spowiedzi
4. Prawda ludzkiego serca - świadectwo A. Sołżenicyna

Strona B (19'48")

Nauka III (Łk 15,20-24)

1. Prawda ludzkiego serca - świadectwo A. Sołżenicyna (c.d.)
2. Moc przebaczenia
3. Przebaczyć samemu sobie
4. Jak żyć po spowiedzi

Kaseta 3, strona A (18'18")

Nauka IV (J 2,1-11)

1. Jesteśmy powołani do szczęścia
2. Potrzeba wzajemnego zaufania
3. Leczyć się z podejrzliwości
4. Dialog w małżeństwie

Strona B (18'17")

Nauka IV (J 2,1-11)

1. Dialog w małżeństwie (c.d.)
2. Miłośc jest łaską
3. Jan Paweł II wzorem szczęśliwego człowieka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn