Powrót na poprzednią stronę

Życie duchowe 79/2014 (lato)

Życie duchowe 79/2014 (lato)

Mądrość naszych snów

Wydawnictwo WAM Kraków 2014

ISBN: ISSN: 1232-9460
format: 146x202, stron: 180, oprawa: miękka

INDEKS: WAM3062B39320

Cena: 16,80 zł

Tegoroczny numer letni kwartalnika "Życie Duchowe" poświęcony jest tematowi Mądrość naszych snów.
Sny od wieków intrygowały człowieka, który na różne sposoby próbował je wyjaśniać i tłumaczyć. Są one także częścią doświadczenia religijnego, wszak w Biblii Bóg przez sny przemawia do wielu biblijnych postaci. O fenomenie snów biblijnych pisze w numerze ks. Wojciech Węgrzyniak, już na wstępie swojego artykułu zaznaczając, że "Pismo zdaje się traktować «wszystkie sny w sposób poważny»".
Maria Król-Fijewska omawia tajemnicze przesłanie snów i ich zaszyfrowany język, z którym styka się w swojej praktyce psychoterapeutycznej, zachęcając przy tym do "oglądania i zapamiętywania" swoich snów, gdyż - jak pisze - mogą one stać się "królewską drogą do wiedzy, o której nie śniło się filozofom".
Sny w refleksji filozoficznej analizuje z kolei ks. Kazimierz Wolsza, pisząc między innymi o poglądach na sny Platona, Arystotelesa oraz Zygmunta Freuda i Carla Gustava Junga. Jak podkreśla ten ostatni, "do analizy marzeń sennych potrzebna jest postawa autorefleksji", która zdaniem autora artykułu wyraża się "w umiejętności analizy własnych postępowań i ich motywów w rachunku sumienia".
W numerze także między innymi artykuł poświęcony snom mistyków autorstwa Pawła Czapli i wieczornej modlitwie brewiarzowej przed snem, o której pisze Marek Blaza SJ.