Powrót na poprzednią stronę

Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian (CD-audiobook)

Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian (CD-audiobook)

arcybiskup Grzegorz Ryś

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788365791443 (ISBN: 978-83-65791-44-3)

INDEKS: KAT0206A49816

Cena: 27,00 zł

Całkowity czas: 4 godz. 22 min.

Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.

Tematy konferencji:

1. Pytanie niepostawione (1 Kor 1-6) 40 min.
2. Małżeństwo i dziewictwo (1 Kor 7 46 min.
3. Wolność a ostrożność wobec bałwochwalstwa (1 Kor 8-10) 45 min.
4. Porządek i wspólnota na zgromadzeniach chrześcijańskich (1 Kor 11) 44 min.
5. Charyzmaty a miłość (1 Kor 12-14) 50 min.
6. Zmartwychwstanie umarłych (1 Kor 15) 38 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

arcybiskup Grzegorz Ryś