Powrót na poprzednią stronę

Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie (CD-MP3-audiobook)

Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie (CD-MP3-audiobook)

o. Józef Augustyn , Piotr Słabek

INIGO Kraków 2019

INDEKS: INIC965A51447

Cena: 24,90 zł

Czas trwania: 5 godz. 33 min

Sesja podejmuje popularny dziś temat wewnętrznego uzdrowienia.

Autorzy, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i innych mistrzów życia duchowego, a także do własnego doświadczenia osobistego i duszpasterskiego, wskazują, że obok modlitwy osobistej i wspólnotowej uzdrowienie wewnętrzne wymaga codziennego zmagania się z wszelkimi złymi myślami, odczuciami i pokusami z pomocą oręża, jakim jest Słowo Boże.

Spis utworów:

Homilia I (Mt 11,28-30) – Józef Augustyn SJ
• Zachwyt i entuzjazm dla życia jako daru Boga;
• Miłość do Jezusa jest naszą siłą;
• Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły.
Konferencja I – Piotr Słabek
• Nauka Ewagriusza z Pontu o ośmiu duchach zła;
• Walka duchowa Jezusa i nasza;
• Cel duchowej walki: dążenie do integracji i wolność;
• Jezus najlepszym lekarzem i terapeutą;
• Uzdrowienie i nawrócenie – dwa tożsame procesy.
Konferencja II - Piotr Słabek
• Pożądliwe choroby duszy: obżarstwo, nieczystość, chciwość;
• Pożądliwości wyrazem egoizmu;
• Pożądliwość: pasożytowania na naturalnych potrzebach człowieka;
• Obżarstwo, nieczystość, chciwość ucieczką przed pustką i nudą;
• Pożądliwości formą kompensacji niepowodzeń i stresów.
Konferencja III – Piotr Słabek
• Poznanie siebie początkiem uzdrowienia i zbawienia;
• Reguły pracy nad sobą, które nadają kierunek życiu;
• Doświadczenie Boga mające wpływ na nasze myśli i emocje;
• Bliskość Boga źródłem owocności ludzkiego działania;
• Głębokie poznanie siebie dokonuje się w spotkaniu z Bogiem.
Konferencja IV – Józef Augustyn SJ
• Ewagriusz z Pontu o myślach płynących z gniewu;
• Uzdrowienie wewnętrzne z gniewnych myśli;
• Spojrzeć na nasze życie oczami naszej miłości do Boga;
• Świadectwo ks. Franciszka Blachnickiego;
• Świadectwo Anny Augustyn z „Listów Matki”.
Homilia II (Ap 12,1-6) – Józef Augustyn SJ
• Piękno Niepokalanie Poczętej;
• Niepokalanie Poczęta wzorem zmagania ze złem;
• Maryja u początku stworzenia i odkupienia.
Konferencja V – Józef Augustyn SJ
• Ewagriusz z Pontu o myślach smutku;
• Smutek duszy rodzący się z gniewu;
• Smutek powstający z niezaspokojenia cielesnego pożądania;
• Trwanie w smutku przeszkodą w kontemplacji;
• Kto panuje nad namiętnościami, zapanuje nad smutkiem.
Konferencja VI – Józef Augustyn SJ
• Ludzkie zmęczenie a lenistwo duchowe;
• Ewagriusz z Pontu o myślach pychy;
• Na pychę choruje ten, kto porzucił Boga;
• Uszanuj bliźniego, jesteś bowiem tej samej natury;
• Szczera skrucha za grzechy źródłem pokory;
• „Ludzie idą do Boga w Jego cierpieniach” (Dietrich Bonhoeffer).

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn

Piotr Słabek