Powrót na poprzednią stronę

Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie (CD-MP3-audiobook)

Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie (CD-MP3-audiobook)

o. Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek

INIGO Kraków 2019

INDEKS: INIC965A51447

Cena: 24,90 złdodaję do koszyka

Czas trwania: 5 godz. 33 min

Sesja podejmuje popularny dziś temat wewnętrznego uzdrowienia.

Autorzy, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i innych mistrzów życia duchowego, a także do własnego doświadczenia osobistego i duszpasterskiego, wskazują, że obok modlitwy osobistej i wspólnotowej uzdrowienie wewnętrzne wymaga codziennego zmagania się z wszelkimi złymi myślami, odczuciami i pokusami z pomocą oręża, jakim jest Słowo Boże.

Spis utworów:

Homilia I (Mt 11,28-30) – Józef Augustyn SJ
• Zachwyt i entuzjazm dla życia jako daru Boga;
• Miłość do Jezusa jest naszą siłą;
• Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły.
Konferencja I – Piotr Słabek
• Nauka Ewagriusza z Pontu o ośmiu duchach zła;
• Walka duchowa Jezusa i nasza;
• Cel duchowej walki: dążenie do integracji i wolność;
• Jezus najlepszym lekarzem i terapeutą;
• Uzdrowienie i nawrócenie – dwa tożsame procesy.
Konferencja II - Piotr Słabek
• Pożądliwe choroby duszy: obżarstwo, nieczystość, chciwość;
• Pożądliwości wyrazem egoizmu;
• Pożądliwość: pasożytowania na naturalnych potrzebach człowieka;
• Obżarstwo, nieczystość, chciwość ucieczką przed pustką i nudą;
• Pożądliwości formą kompensacji niepowodzeń i stresów.
Konferencja III – Piotr Słabek
• Poznanie siebie początkiem uzdrowienia i zbawienia;
• Reguły pracy nad sobą, które nadają kierunek życiu;
• Doświadczenie Boga mające wpływ na nasze myśli i emocje;
• Bliskość Boga źródłem owocności ludzkiego działania;
• Głębokie poznanie siebie dokonuje się w spotkaniu z Bogiem.
Konferencja IV – Józef Augustyn SJ
• Ewagriusz z Pontu o myślach płynących z gniewu;
• Uzdrowienie wewnętrzne z gniewnych myśli;
• Spojrzeć na nasze życie oczami naszej miłości do Boga;
• Świadectwo ks. Franciszka Blachnickiego;
• Świadectwo Anny Augustyn z „Listów Matki”.
Homilia II (Ap 12,1-6) – Józef Augustyn SJ
• Piękno Niepokalanie Poczętej;
• Niepokalanie Poczęta wzorem zmagania ze złem;
• Maryja u początku stworzenia i odkupienia.
Konferencja V – Józef Augustyn SJ
• Ewagriusz z Pontu o myślach smutku;
• Smutek duszy rodzący się z gniewu;
• Smutek powstający z niezaspokojenia cielesnego pożądania;
• Trwanie w smutku przeszkodą w kontemplacji;
• Kto panuje nad namiętnościami, zapanuje nad smutkiem.
Konferencja VI – Józef Augustyn SJ
• Ludzkie zmęczenie a lenistwo duchowe;
• Ewagriusz z Pontu o myślach pychy;
• Na pychę choruje ten, kto porzucił Boga;
• Uszanuj bliźniego, jesteś bowiem tej samej natury;
• Szczera skrucha za grzechy źródłem pokory;
• „Ludzie idą do Boga w Jego cierpieniach” (Dietrich Bonhoeffer).

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn SJ

' Daj mi pić
Aby nas bolało cierpienie innych
Aby poszerzyło się nasze serce
Błogosławieni czystego serca (CD-MP3)
Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu ćwiczeń duchownych
Codzienny rachunek sumienia (CD-MP3)
Ćwiczenia duchowe w praktyce
Ćwiczenia duchowne - W Jego ranach (CD mp3) - III Tydzień
Ćwiczenia duchowne - Widzieliśmy Pana (CD Mp3) - IV Tydzień
Dotyk Boga jak dotyk matki (CD-MP3-audiobook)
Droga krzyżowa. Rozważania
Integracja seksualna
Intymność i wolność. Spotkanie z Jezusem
Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości
Jak się modlić. Przewodnik
Jak szukać i znajdować wolę Bożą (CD-MP3 audiobook)
Jak szukać i znajdować wolę Bożą?
Jak walczyć z duchem gniewu, smutku, acedii, wyniosłości i pychy (CD-MP3 - audiobook)
Kapłan - sługą Eucharystii i pojednania (CD -MP3 - audiobook)
Kapłan to alter Christus. Rekolekcje dla Alumnów (CDMP3)
Kapłańskie ojcostwo
Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania
Kierownictwo duchowe i dojrzewanie uczuciowe (CD)
Kochaj mnie TATO! (CD mp3 audiobook)
Kwadrans szczerości
Listy ks. Stanisława Musiała do rodziny
Ludzkie lęki jako wyzwanie (CD-MP3 audiobook)
Medytacje jerozolimskie
Miłosierdzie Boga i ludzi. Rozmowy i komentarze 2013–2017
Miłość jest jedna (CD-MP3-audiobook)
Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć (CD -MP3 - audiobook)
Mistyka w codzienności (CD-MP3 audiobook)
Mocą Jezusa. Codzienne zmaganie z lękiem (CD-MP3-audiobook)
Modlitwa czysta (CD-MP3)
O uporządkowaniu naszych uczuć (CD-MP3)
Patrzmy na Jezusa w chwilach trwogi (CD-MP3-audiobook)
Po trzecim tygodniu ćwiczeń duchownych
Posłuszeństwo Bogu pośród Jego milczenia (CD-MP3 audiobook)
Powiew Boga
Przewodnik po rozterkach młodości
Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym
Sakrament małżeństwa
Sakrament pojednania
Sakrament pojednania
Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych (CD-MP3 audiobook)
Słowo Boże w walce przeciw ośmiu złym myślom (CD-MP3)
Sztuka bycia księdzem - Poradnik
Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce
Sztuka relacji międzyludzkich
Świętość i szczęście. Osiem błogosławieństw w codzienności życia (CD-MP3-audiobook)
W codziennej bliskości z Jezusem (CD-MP3)
W miłości nie ma lęku (CD-MP3)
W trosce o autentyczne życie duchowe. Zeszyt Formacji Duchowej nr 47
W trosce o czyste sumienie
Walka duchowa. Rozważania o Józefa Augustyna SJ (CD- MP3)
Wiara i miłość. W czasach wielkich wyzwań
Widzieliśmy Pana
Wierność Jezusowi w kapłaństwie i małżeństwie. Rozmowy i komentarze
Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego
Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole
Wypalenie nie tylko na polu zawodowym (CD- MP3-Audiobook)
Zmęczenie. Wypalenie. Kryzys (CD mp3 - audiobook)
Zranieni krzywdą – uleczeni miłością (CD- MP3 -audiobook)
Życie i Eucharystia. Medytacje

Piotr Słabek

Apokalipsa z komentarzami Jana Pawła II
Modlitwa czysta (CD-MP3)
Silna wola, a wolność pracy wewnętrznej (CD-MP3 audiobook)
Terapia chorób duchowych (CD-MP3 audiobook)