Powrót na poprzednią stronę

Czy jeszcze nie wierzycie?

Czy jeszcze nie wierzycie?

Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza

Innocenzo Gargano OSBCam.

Wydawnictwo Salwator Kraków

ISBN EAN: 9788375803891 (ISBN: 978-83-7580-389-1)
format: 120x180, stron: 138, oprawa: miękka

INDEKS: SAW0015B6365

Cena: 15,00 zł

Wprowadzenie

Inicjatywa lectio divina, która od ponad piętnastu lat w każdą sobotę gromadzi w klasztorze kamedułek rzymskich na Awentynie zakonnice, zakonników i coraz liczniejszą grupę świeckich, zmieniła się już w ustaloną tradycję. Chodzi nam o dzielenie się chlebem słowa Bożego poprzez prostą lekturę tekstów biblijnych, proponowanych w liturgii niedzielnej, chlebem, którym możemy karmić naszą osobistą modlitwę przez cały tydzień. Na początku dużo miejsca zajmowały moje wprowadzenia, później jednak, kiedy posuwaliśmy się na tej drodze do przodu oraz dzięki impulsowi, jaki dała grupie i wspólnocie nieodżałowana matka Ildegarde Ghinassie, nasze spotkania w ostatnich latach coraz żywiej i głębiej angażowały wszystkich uczestników. Każde z nich było prawdziwym doświadczeniem niewyczerpanego bogactwa słowa. Ono prowadzi wszystkich zaangażowanych nieustannie do przodu, ponieważ, jak mówi Grzegorz Wielki, przekracza ludzką zdolność pojmowania: "Nikt nie jest tak zaawansowany w znajomości Pisma, żeby nie mógł pójść dalej... ponieważ nawet wtedy, gdy wyjaśnimy je na różne sposoby, ono nadal przechowuje ukryte tajemnice". Ze zdumieniem zdaliśmy sobie sprawę, że doświadczenie tylu lat lectio może zostać przekazane innym. Wydawało się więc rzeczą słuszną spełnić prośby wielu przyjaciół i zgodzić się na publikację, także z pożytkiem dla innych podobnych inicjatyw, zapisu naszego "prostego czytania" Ewangelii.
Zebraliśmy tutaj niektóre lectio tekstów z Ewangelii według św. Mateusza, które łączy wspólny temat wiary. Być może poprowadzą one kogoś prostą drogą refleksji, medytacji i modlitwy. Współpraca sióstr kamedułek umożliwiła spisanie i uporządkowanie wprowadzeń, które otwierały cosobotnie, wspólnotowe lectio.
Moim życzeniem jest, aby po tym pierwszym tomiku mogły ukazać się następne, w podobnym stylu i celu. Materiał, który mamy do dyspozycji, jest już bardzo obszerny. Być może inicjatywa ta zachęci inne wspólnoty, nawet małe, aby uczyniły podobnie, zgodnie z własną tradycją duchową i z szacunkiem dla własnej tożsamości, "aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Innocenzo Gargano OSBCam.