Powrót na poprzednią stronę

Czy jeszcze nie wierzycie?

Czy jeszcze nie wierzycie?

Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza

Innocenzo Gargano OSBCam.

Wydawnictwo Salwator Kraków

ISBN: 978-83-7580-389-1
format: 120x180, stron: 138, oprawa: miękka

INDEKS: SAW0015B06365

Cena: 15,00 złdodaję do koszyka

Wprowadzenie

Inicjatywa lectio divina, która od ponad piętnastu lat w każdą sobotę gromadzi w klasztorze kamedułek rzymskich na Awentynie zakonnice, zakonników i coraz liczniejszą grupę świeckich, zmieniła się już w ustaloną tradycję. Chodzi nam o dzielenie się chlebem słowa Bożego poprzez prostą lekturę tekstów biblijnych, proponowanych w liturgii niedzielnej, chlebem, którym możemy karmić naszą osobistą modlitwę przez cały tydzień. Na początku dużo miejsca zajmowały moje wprowadzenia, później jednak, kiedy posuwaliśmy się na tej drodze do przodu oraz dzięki impulsowi, jaki dała grupie i wspólnocie nieodżałowana matka Ildegarde Ghinassie, nasze spotkania w ostatnich latach coraz żywiej i głębiej angażowały wszystkich uczestników. Każde z nich było prawdziwym doświadczeniem niewyczerpanego bogactwa słowa. Ono prowadzi wszystkich zaangażowanych nieustannie do przodu, ponieważ, jak mówi Grzegorz Wielki, przekracza ludzką zdolność pojmowania: "Nikt nie jest tak zaawansowany w znajomości Pisma, żeby nie mógł pójść dalej... ponieważ nawet wtedy, gdy wyjaśnimy je na różne sposoby, ono nadal przechowuje ukryte tajemnice". Ze zdumieniem zdaliśmy sobie sprawę, że doświadczenie tylu lat lectio może zostać przekazane innym. Wydawało się więc rzeczą słuszną spełnić prośby wielu przyjaciół i zgodzić się na publikację, także z pożytkiem dla innych podobnych inicjatyw, zapisu naszego "prostego czytania" Ewangelii.
Zebraliśmy tutaj niektóre lectio tekstów z Ewangelii według św. Mateusza, które łączy wspólny temat wiary. Być może poprowadzą one kogoś prostą drogą refleksji, medytacji i modlitwy. Współpraca sióstr kamedułek umożliwiła spisanie i uporządkowanie wprowadzeń, które otwierały cosobotnie, wspólnotowe lectio.
Moim życzeniem jest, aby po tym pierwszym tomiku mogły ukazać się następne, w podobnym stylu i celu. Materiał, który mamy do dyspozycji, jest już bardzo obszerny. Być może inicjatywa ta zachęci inne wspólnoty, nawet małe, aby uczyniły podobnie, zgodnie z własną tradycją duchową i z szacunkiem dla własnej tożsamości, "aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Kategorie

Książki / Duchowość / Formacja duchowa

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Błogosławieni prześladowani (CD-MP3-audiobook)
Budzenie się nowej wiosny w Kościele (CD -MP3 - audiobook)
Chcemy ujrzeć Jezusa
Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła (CD-MP3 - audiobook)
Ewangelia dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza (CD-MP3)
Ewangelia o czułości Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza (6xCD-Audiobook)
Ewangelia o Przyjaźni Boga. Lectio divina do Ewangelii św. Jana (6xCD-audiobook)
Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii (DVD)
Lectio Divina - do Listu do Rzymian (2) (Tom 16)
Lectio Divina - (komplet - 33 książek)
Lectio Divina - do Dziejów Apostolskich (2) (Tom 13)
Lectio Divina - do Dziejów Apostolskich (3) (Tom 14)
Lectio Divina - do Dziejów Apostolskich (Tom 12)
Lectio Divina - do Ewangelii dzieciństwa (Tom 23)
Lectio Divina - do Ewangelii Męki Pańskiej (1) (Tom 9)
Lectio Divina - do Ewangelii Męki Pańskiej (2) (Tom 10)
Lectio Divina - do Ewangelii Męki Pańskiej (3) (Tom 19)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Jana (1) (Tom 6)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Jana (2) (Tom 7)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Jana (3) (Tom 8)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (1) (Tom 4)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (2) (Tom 5)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (3) (Tom 20)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (4) (Tom 21)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (5) (Tom 22)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Marka (1) (Tom 30)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Marka (2) (Tom 31)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Marka (3) (Tom 32)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Marka (4) (Tom 33)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Marka (Tom 3)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (1) (tom 2)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (2) (Tom 24)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (3) (Tom 25)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (4) (Tom 26)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (5) (Tom 27)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (6) (Tom 28)
Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (7) (Tom 29)
Lectio Divina - do Listu do Rzymian (1) (Tom 15)
Lectio Divina - do Listu do Rzymian (3) (Tom 17)
Lectio Divina - do Listu do Rzymian (4) (Tom 18)
Lectio Divina - do opisów zmartwychwstania (Tom 11)
Lectio Divina - Wprowadzenie (Tom 1)
Meditatio. Jak medytować Słowo? (CD-MP3-audiobok)
Miłosierni jak Ojciec (CD-MP3)
Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię (CD-MP3 audiobook)
Przewodnik po rekolekcjach lectio divina. Zeszyt 2
Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia wg św. Marka (CD-MP3-audiobok)
Uważajcie jak słuchacie
Uważajcie, jak słuchacie. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza
Zgłębianie Słowa w lectio divina (CD-MP3 audiobook)