Muzyka

Okładka
Inspiracją do powstania tego dzieła były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka" Św. Faustyny Kowalskiej. Zbigniew Małkowicz zamościanin, od lat związany z Poznaniem, którego ujęła prostota i szczerość przekazu Siostry zapragnął rozpropagować przesłanie Miłosierdzia Bożego poprzez formę słowno-muzyczną.

Wyboru tekstów i ich opracowania na użytek oratorium dokonała Siostra M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pomimo wielu przeciwności losu prapremiera dzieła odbyła się 22 lutego 2004 roku we Wrocławiu. Tekstom, zaczerpniętym z Dzienniczka, towarzyszy muzyka w bardzo różnorodnych stylach. W utworze zawarłem elementy muzyczne z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia" - mówi Zbigniew Małkowicz.

Orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości poprzez św. Siostrę Faustynę, wieloma sposobami dociera do najdalszych zakątków świata. Pop-oratorium jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących, małych i dużych, pokornych i niepokornych, do wszystkich. Największa tajemnica naszej wiary, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej konsumpcji i kultu wartości materialnych. Oratorium stanowi więc próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko humanistycznego wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna. W dzisiejszych czasach zmienności trwałych wartości, zagubiony w odmętach cywilizacji człowiek, który poszukuje stabilizacji i punktu odniesienia, właśnie w tym wzorcu może znaleźć oparcie i odpowiedzi na podstawowe pytania, związane z uzasadnieniem swojego istnienia".

Słowa: św. Siostra Faustyna Kowalska

Wybór tekstów narracji z Dzienniczka" św. Siostry Faustyny: s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Muzyka: Zbigniew Małkowicz

Utwory: Veni Sancte Spiritus - Bądź uwielbiony - Magnificat - Zdrój Bożej miłości - Okaż mi, Boże, miłosierdzie - Kłaniam się Tobie - Łódź życia - Dzięki Ci, Boże - U stóp Twoich - Komunia Święta - Pieśń o Bogu ukrytym - Maryja Przewodniczką - O Maryjo - O mój Jezu - Dopomóż mi, Panie - Będę śpiewać na wieki Bonus: Zapragnęłam miłości Nieśmiertelnego
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Paweł Piotrowski
Oazy w latach 80. i 90. były jednym z największych ruchów w Polsce. Gromadziły setki tysięcy ludzi w różnym wieku. Były udziałem głównie dzieci i młodzieży.

Piosenki oazowe z czasem weszły do muzyki liturgicznej mimo, że nie wszystkie są liturgicznym śpiewem kościoła.

Bez względu na wyrażane opinie o nich, ten tom zawiera opracowanie religijnych piosenek młodzieżowych, zwanych powszechnie oazowymi; piosenek i pieśni, które mocno zaistniały w świadomości muzycznej Polaków. Piosenki oazowe stały się już nie indywidualną formą modlitwy Autorów, lecz muzycznym, publicznym wyznaniem wiary całych grup społecznych i środowisk.

Dzięki Ruchowi Światło – Życie, intensywnie rozwijającego się w latach 80. Kościół urósł wówczas w siłę a wiara tych młodych pogłębiała się. Prawdopodobnie to ona jest dziś siłą kościoła wobec postępującej laicyzacji. Niniejszy tom jest nie tylko efektem braku na rynku muzycznym takich opracowań; nie bez znaczenia była tu korespondencja wielu, proszących o nie.

Mam pełną świadomość, że w niniejszych propozycjach przełamuję pewne zasady utrwalone w harmonii klasycznej, niemniej autorskie opracowania otrzymują dzięki temu indywidualny koloryt, współtworzący wyjątkowy nastrój tych utworów. Jakiekolwiek zmiany lub korekty nadałyby im zupełnie inny brzmieniowy kształt.
65,00 zł
65,00 zł
Okładka %
Paweł Piotrowski
Oazy w latach 80. i 90. były jednym z największych ruchów w Polsce. Gromadziły setki tysięcy ludzi w różnym wieku. Były udziałem głównie dzieci i młodzieży.

Piosenki oazowe z czasem weszły do muzyki liturgicznej mimo, że nie wszystkie są liturgicznym śpiewem kościoła.

Bez względu na wyrażane opinie o nich, ten tom zawiera harmonizacje religijnych piosenek młodzieżowych, zwanych powszechnie oazowymi; piosenek i pieśni, które mocno zaistniały w świadomości muzycznej Polaków. Piosenki oazowe stały się już nie indywidualną formą modlitwy Autorów, lecz muzycznym, publicznym wyznaniem wiary całych grup społecznych i środowisk.
79,00 zł 74,00 zł
79,00 zł 74,00 zł
Okładka
Dwupłytowa składanka 45 najpiękniejszych kolęd (m.in. Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, Lulajże, Jezuniu, W żłobie leży, Anioł Pasterzom mówił, Cicha noc, Gdy się Chrystus rodzi) w wykonaniu artystów okresu międzywojennego i powojennego. Niezwykła atmosfera dawnych lat, niegdyś zapisana na płytach szelakowych, dziś powraca w wersji cyfrowej!
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
Romualda Ławrowska
(...). Zaprezentowana w książce Muzyczne inspiracje metoda Romualdy Ławrowskiej nazwaną Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki zarówno w warstwie teoretycznej (założenia, cele, wskazówki do realizacji), jak i praktycznej (13 scenariuszy) uwzględnia twórczo najnowsze osiągnięcia nauki dotyczącej dziecka, w tym wiedzy: pedagogicznej, psychologicznej, teorii poznania i neurodydaktyki, oraz miejsca edukacji muzycznej w paradygmacie edukacji zintegrowanej w przedszkolu i w klasach 1-3"." z recenzji prof.dr hab. Bożeny Muchackiej Autorska koncepcja Aktywnego Słuchania Muzyki Romualdy (Romy) Ławrowskiej ukazuje nam nowe rozwiązania w zakresie uwrażliwiania dzieci na muzykę. Doceniam ją szczególnie, ze względu na brak podobnych kompleksowych prac teoretyczno-metodycznych w tym zakresie. Zaangażowanie autorów w proces inspiracji wyobraźni dzieci, umożliwienie im odczuwania zjawisk muzycznych i przeżywania walorów estetycznych muzyki jest godzien podziwu. Według mnie dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w omawianym opracowaniu mają możliwość głębokiego przeżywania muzyki, jak również wyrażenia swoich emocji, skojarzeń czy fantazji. Recenzowana książka z pewnością zyska uznanie szerokiego kręgu odbiorców. Jest kierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia. Może być stosowana w kształceniu muzyczno-metodycznym studentów specjalności pedagogicznych. Moim zdaniem stanowi również cenne źródło inspiracji dla rodziców, którzy chcą wprowadzać dzieci w arkana piękna muzyki klasycznej. prof. Rafał Majzner
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Dominik Sprada
Wiek XX w historii Polski odznaczył się niezwykle ważnymi i wiekopomnymi wydarzeniami. Radość z tak długo wyczekiwanej wolności miała niebawem przerodzić się w strach, terror i okupację przez wrogie systemy totalitarne. Zmiany, jakie nastąpiły, dotknęły ogół społeczeństwa, w tym tkankę jego wiary, tj. funkcjonowania polskiego Kościoła. Po latach cierpień i ponurych doświadczeń wyszedł on zwycięski, umocniony wyborem kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W takim też czasie przychodzi żyć i prowadzić działalność organiście, kompozytorowi, wychowawcy młodych pokoleń, animatorowi kultury, prekursorowi soborowej odnowy muzyki kościelnej, bohaterowi niniejszej rozprawy – Marianowi Machurze (1933-2016).

W pracy zastosowano metodę analizy źródeł (dokumentów i osobistych zapisków przeżyć bohatera) poszerzoną o umiejscowienie wyników badań na społecznej mapie procesów współistniejących (opracowania innych autorów).

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiony został dom rodzinny Mariana Machury, czasy kształcenia oraz tynieckie życie prywatne, rozpoczęte małżeństwem z Panią Marią. W drugim prześledzona jest działalność Mariana Machury jako organisty opactwa tynieckiego, miłośnika chorału gregoriańskiego i propagatora muzyki ludowej. Trzeci rozdział podejmuje zagadnienie powstania i przebiegu międzynarodowego festiwalu Tynieckie Recitale Organowe, a zwłaszcza roli, jaką odegrał w nich (1972-2016) Marian Machura. Rozdział ten może stanowić również przyczynek do powstania monograficznego opracowania półwiecza istnienia Tynieckich Recitali Organowych. Czwarty rozdział pracy ogniskuje się w dydaktyczno – organizacyjnej działalności Mariana Machury oraz jego osiągnięć na tym polu. Ostatni rozdział jest przedstawieniem i skromnym opisem niezwykle cennego dziedzictwa materialnego tynieckiego organisty w świetle służby na rzecz Kościoła. Wszystkie one mają za zadanie konsekwentnie odpowiedzieć na postawione pytania o wkład Mariana Machury w historię kultury i muzyki kościelnej w Archidiecezji krakowskiej. Całość pracy uzupełnia aneks, w którym umieszczono: repertuar tynieckiego chóru Hosanna, Machurowe opracowania chorału gregoriańskiego, wykaz organistów biorących udział w Tynieckich Recitalach Organowych (1972-2016), kalendarium koncertowe tynieckiego Artysty, znaną na całym świecie Mszę Machury, spis autorskich harmonizacji organisty z Tyńca, spis zawartości śpiewnika (4 tomy) Ciebie Boże chwalimy oraz zdjęcia państwa Machurów z prywatnego archiwum / Dominik Sprada, fragment Wstępu
36,00 zł
36,00 zł
Okładka
Cantigas de Santa Maria - opis produktu: Król Kastylii i Leonu - Alfons X Mądry (1221-1284) - to władca, który zapisał się na kartach historii jako wielki mecenas nauki i sztuki. Za czasów jego panowania powstało ponad 400 pieśni nazywanych łącznie Cantigas de Santa Maria. Są one niezwykłym przykładem nabożeństwa do Maryi, które odnalazło swe odzwierciedlenie w muzyce i poezji.

Utwory te dotrwały do naszych czasów dzięki zapisom muzycznym w kilku bogato zdobionych i ilustrowanych kodeksach. Jeden z nich zawiera liczne przedstawienia scen z opowieści będących tematyką cantigas. Inny manuskrypt ukazuje muzyków grających na różnorodnych instrumentach, których rekonstrukcje zostały wykorzystane w niniejszym nagraniu. Pieśniom towarzyszą: fidel, ud, harfa romańska, citola, symfonia, flet oraz instrumenty perkusyjne. Niektóre z utworów, które znajdują się na płycie, funkcjonują w repertuarze zespołu `Scandicus` od lat. Inne zostały wybrane i przygotowane specjalnie dla celów nagrania, aby ukazać wielość form muzycznych i literackich.

Zespół `Scandicus` zajmuje się wykonywaniem muzyki średniowiecznej, przede wszystkim wokalnej. W jego repertuarze znajdują się zarówno pieśni religijne, jak i świeckie, pochodzące z wielu zbiorów, m.in. Laudario di Cortona, Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell. W skład instrumentarium wchodzą: fidel, flety podłużne, harfa romańska, citola, lutnia, symfonia oraz instrumenty perkusyjne: riq, bendir.

Zespół koncertuje w Polsce a także poza granicami kraju. Brał udział w takich wydarzeniach, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej `Salve Regina` w Wigrach, IV Miedzynarodowy Festiwal im. Marcina Agricoli w Świebodzinie, IV Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. G.G.Gorczyckiego w Bytomiu. Chętnie koncertuje również w Muzeach i podczas uroczystości związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych. Gandalf.com.pl
43,90 zł
43,90 zł
Okładka
Antonina Karpowicz - Zbińkowska
Do rąk czytelnika oddaję książkę, która stanowi kontynuację i rozwinięcie wątków poruszonych w mojej poprzedniej publikacji pt. Zwierciadło muzyki, zatem z konieczności niektóre z nich muszą być tutaj powtórzone. Rozpatruję tu tę sferę działalności artystycznej człowieka w rozumieniu musica speculativa, czyli w jej najgłębszym aspekcie i prawdziwej naturze czy nawet, moglibyśmy powiedzieć, przeznaczeniu – w jej zdolności do bycia zwierciadłem logosu.

Jednocześnie tym, co odróżnia tę książkę od poprzedniej, jest zmiana perspektywy. O ile w pierwszej starałam się odkrywać przed czytelnikiem tę zwierciadlaną naturę muzyki, to tutaj raczej akcent pada na sytuację obecną, w której się znajdujemy, czyli po katastrofie rozbicia tego lustra na tysiąc kawałków. Z różnych bowiem względów nie możemy już go podziwiać w pełnej krasie. Staliśmy się raczej piewcami dawnego, czasem może na poły mitycznego, blasku czasu, kiedy było nienaruszone, a także zbieraczami porozrzucanych odłamków. Próbujemy z nich ułożyć choćby część całości, powodowani oczywistym pędem do poszukiwania piękna i z jego pomocą – Boga. Podświadomie bowiem odczytujemy ślady logosu odbite nawet w najmniejszych znalezionych okruchach tego lustra. Jak doszło do rozbicia i na czym ono polega? Czy jest szansa na poskładanie zwierciadła muzyki?

Znajdą się być może także i tacy, którzy radykalnie będą chcieli powrócić do stanu sprzed „katastrofy”, jaką było rozbicie, odzyskać dawną muzykę i dawny obraz świata, idealizując oczywiście przeszłość. To ci, którzy podobnie jak dzisiejsi kontrrewolucjoniści i monarchiści pragną odwrócenia nie tylko biegu historii, ale też zmiany ludzkiej mentalności, „naprawy” świata.

Inni z kolei prezentują podejście archeologiczne, mówiąc: „Możemy kultywować i w naszych czasach dawną muzykę, pod warunkiem, że zostanie ona oczyszczona z patyny późniejszych interpretacji”. To ideowi sojusznicy tych, którzy pragną całkowitego powrotu do źródeł we wszelkich przejawach kultury, jak choćby powrót do Biblii w jej czystej postaci, bez nalotu późniejszych tłumaczeń i egzegezy, czy liturgii pierwszych chrześcijan, bez skażenia i zafałszowania późniejszymi rozumieniami jej sensu i natury itd. Muzyka dawna, ta „prawdziwa”, będzie w ich ujęciu autentyczna tylko wtedy, gdy będzie wykonywana w sposób dokładnie taki sam jak w przeszłości. Tylko bowiem powrót do historycznych źródeł może, ich zdaniem, zapewnić nam kontakt z „muzyką prawdziwą”.

Jeszcze inni jedynie zbierają rozsiane artefakty dawnego muzycznego świata i, traktując je niczym relikwie, ze łzami wzruszenia wspominają dawną świetność świata jedności natury i kultury – harmonii świata i harmonii muzyki, swoisty dowód na istnienie Boga. Dążą zaś do zamknięcia się przed współczesnością i uprawiania kultu przeszłości... / Antonina Karpowicz-Zbińkowska
34,60 zł
34,60 zł
Okładka
„Twoje imię” to wyjątkowy zbiór kompozycji, które w ostatnich latach śpiewane były przez znanych muzyków chrześcijańskich na całym świecie. Wśród nich znalazło się aż 10 hitów muzyki Gospel i worship takich jak „Hosanna” Kirka Franklina czy „Mighty To Save” australijskiej grupy Hillsong, oczywiście przetłumaczonych na język polski. Oprócz energicznych i melodyjnych coverów, zespół TGD prezentuje na płycie zupełnie nowe autorskie utwory, których teksty i dźwięki dotkną niejednego serca. Nowe melodie zespołu otwierają krążek – jedne liryczne, inne pełne walecznych rytmów i wołania z głębi duszy. Cały album jest klasyczny w brzmieniu, doskonale znanym słuchaczom TGD i zapewne przypadającym do gustu szerszej publiczności. Płyta jest bardzo radosna, buduje ducha oraz dodaje nadziei, tak potrzebnej w dzisiejszych czasach.

Tracklista:
1. Jeden
2. Śpiewaj nową pieśń
3. Imię
4. Hosanna
5. Wołam Cię Jezu
6. Jeszcze raz
7. Na zawsze
8. Lawina Łaski
9. Zbawiciel
10. Zmartwychwstały
11. W to wierzę (Credo)
12. Wznoszę Alleluja
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Barbara Reimann
Zbiór utworów o przeznaczeniu dydaktycznym i koncertowym dla uczniów - skrzypków i altowiolistów, na wszystkich etapach nauki gry. Rekomendowany przez znanych i cenionych polskich Pedagogów - Państwa Renatę i Janusza Gajowników.
70,00 zł
70,00 zł
Okładka
ks. Marek Cisowski
Trzeci zbiór pięciu kompozycji księdza Marka Cisowskiego, specjalisty ds muzyki kościelnej (w tym dyrygenta chóru) na Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie: -Laudate Dominum (Psalm 117)
-Adorate Deum (Psalm 96)
-Lux aeterna ofiarom pandemii COVID-19 2020
-Sub Tuum praesidium
-Ne irascaris, Domine
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
ks. Marek Cisowski
Missa brevis modo antiquo na chór mieszany a cappella
Kompozycja ks. Marka Cisowskiego, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
Missa Brevis na chór mieszany a cappella skomponowana została ku czci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w przededniu Jego beatyfikacji.
Publikacja jest drugim zbiorem dzieł wokalnych ks. Marka Cisowskiego w ramach serii wydawniczej Sacred Choral Works.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
ks. Marek Cisowski
Pierwszy zbiór czterech kompozycji księdza Marka Cisowskiego, specjalisty ds muzyki kościelnej (w tym dyrygenta chóru) na Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie:
Adoramus Te Christe
Exultabunt Domino
Chwała Tobie (wielkopostny śpiew przed Ewangelią)
Alleluja (śpiew przed Ewangelią)
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Album Byłem z Wami to wyjątkowe wydawnictwo Polskiego Radia przygotowane specjalnie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Stanowi wybór najważniejszych dla Polaków, a zarazem uniwersalnych i zawsze aktualnych tematów poruszanych przez Jana Pawła II w homiliach oraz przez Karola Wojtyłę w poezji. Po raz pierwszy łączymy słowa duchownego ze słowami poety. Słowami, które z jednej strony się przenikają, a z drugiej uzupełniają. Polskie Radio od początku pontyfikatu towarzyszyło Papieżowi nie tylko niosąc Jego przesłanie, ale również poprzez utrwalenie w dźwięku twórczości poetyckiej, która zawsze pozostanie jednym z najważniejszych elementów spuścizny Jana Pawła II. Agencja Muzyczna Polskiego Radia może poszczycić się rozbudowanym dorobkiem wydawnictw poświęconych Ojcu świętemu, a wśród nich: 16 płytowym albumem z wszystkimi homiliami, wydanymi z okazji 25 rocznicy I Pielgrzymki Papieża - uhonorowanym przez kapitułę Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 106 płytami z wypowiedziami i homiliami Jana Pawła II w Polsce, zebranymi w 6 albumach, a także wydawnictwa tematyczne, jak JP II i Solidarność, Psałterz polski. Krainy polskie w modlitwie i wspomnieniach Jana Pawła II, czy wydany w 2019 r. ( w 40 rocznicę I pielgrzymki i trzydziestolecie Redakcji Programów Katolickich PR S.A). Ufam, że mnie słyszycie!. Dzisiaj wszystkie wspomniane nagrania znajdują się w zbiorach Archiwum Polskiego Radia, którego pracownicy są autorami tej niezwykłej podróży dźwiękowej. Wykorzystane w najnowszym albumie Byłem z Wami i ułożone chronologicznie fragmenty homilii, kreślą obraz nauczania przez Ojca świętego nas Polaków tego, czym jest Ojczyzna, patriotyzm, rodzina. Papież doskonale znał problemy rodaków i dawał temu wyraz w swoich wystąpieniach podczas przełomowych wydarzeń dla polskiego narodu, co znajduje odzwierciedlenie na płycie. świadczą o tym utwory poetyckie napisane w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, między innymi: Matka, Kamieniołom, Profile Cyrenejczyka, Myśląc Ojczyzna, czy Stanisław. Zebrane w albumie fragmenty poezji nagrywane były w latach 1987-1998 w Teatrze Polskiego Radia. Poezja Karola Wojtyły wielokrotnie ukazywała się drukiem, tym razem jednak odbiorcy mogą posłuchać jej w wyjątkowych archiwalnych interpretacjach polskich aktorów: Henryka Boukołowskiego, Andrzeja Ferenca, Gustawa Holoubka, Krzysztofa Wakulińskiego, Jerzego Zelnika oraz Michała Żebrowskiego. Ponadto w albumie autorka umieściła pieśni śpiewane przez wiernych w trakcie papieskich pielgrzymek. Wadowice, moje miasto czy Barka wprowadzają słuchaczy w magiczny klimat tamtych dni.
50,00 zł
50,00 zł
Okładka
Wszyscy lubimy rzeczy, które są The Best, czyli najlepsze z najlepszych, wyjątkowe. Ta zasada dotyczy wszystkich aspektów życia, a kiedy myślimy o muzyce, to jest to już całkowicie oczywiste, że chcemy słuchać największych przebojów ulubionych wykonawców. Starannie wyselekcjonowane płyty z tej serii to największe hity a każdy album to kilkanaście dobrze znanych kompozycji, które na trwałe zapisały się w historii polskiej muzyki. W tym przypadku są to słynne utwory w wykonaniu Eleni, m.in. Na wielką miłość. Nasz najpiękniejszy dzień. To nie sztuka. Za dziesięć lat oraz Spójrz z dwóch stron.

Na wielką miłość
Nasz najpiękniejszy dzień
Muzyka Twoje imię ma
Bawmy się, śmiejmy się
Dla Ciebie jestem ja
Miły jesień już
To nie sztuka
Za dziesięć lat
Jeśli tutaj przyjdziesz
Spójrz z dwóch stron
Przeczuwanie
Pożar w godzinie serc
Na świecie jeden był
A nam do siebie za daleko
Zanim czas zmieni nas
Nie wszystko z latem kończy się
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Płyta powstała z małych natchnień i obietnic Bożych. Przez piosenki ułożone w nieprzypadkowej kolejności, prowadzi słuchaczy pewną drogą: od braku nadziei, egoizmu i pogubienia, przez odkrywanie Bożej miłości, wołanie do Ducha Świętego aż do tanecznego uwielbienia i odkrycia Jego wielkiej mocy.

Lista utworów:

1. Taneczne uwielbienie
2. Ja sam
3. Ktoś kto
4. On kocha mnie
5. Przyjdź
6. Mój Bóg
7. Pan jest
8. Ręce w górę
9. Moc
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Ernest Bryll
Lista utworów:

1. A kiedy stanę już pod ścianą Jan Trebunia-Tutka;
2. A przed nocą Anna Trebunia-Wyrostek
3. Przez miasto ścisłe Andrzej Polak;
4. W ciepłym wnętrzu kolędy Ania Rusowicz
5. Zaświeć gwiazdo, przyświeć z niebieskiego pola Krystyna Prońko
6. Kolęda z nieba wysokiego Krystyna Prońko
7. Zobaczył pyski wołów Andrzej Polak
8. A ma duszę nasz dom Ernest Bryll, Kolęda co przysnęła Jerzy Trela
9. Na onej górze Andrzej Polak;
10. Boże Narodzenie Andrzej Polak
11. Lulaj, lulaj Boże Dziecię Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Ernest Bryll
12. Wróbelkowie z Kantyczki Anna Trebunia-Wyrostek
13. Pieśń Anioła Archanioła Jan Trebunia-Tutka
14. Pastorałkowo Jerzy Trela, Modlitwa dla Małgosi Ernest Bryll
15. W krzyku Maryi Jan Trebunia-Tutka;
16. Przytul je Ernest Bryll
Format zapisu: audio CD
Czas trwania: 52 min. 9 s.
34,95 zł
34,95 zł
39,00 zł
Okładka
Oksana Shkurgan
Jednym z aktywnie działających w XVIII wieku na ziemiach Rzeczypospolitej misjonarzy, który zyskał opinię wielkiego kaznodziei, był ksiądz Szymon Majchrowicz (17171783), jezuita, pisarz polityczny i religijny, autor druku o treści katechetycznej zatytułowanego Nauka zbawienna na missyi Societatis Jesu zwyczayna (Lwów 1767). Publikowany w niniejszej edycji w postaci faksymile unikatowy egzemplarz tego dzieła umożliwia poznanie jezuickiego repertuaru wernakularnego wykorzystywanego co najmniej od lat 60. XVIII wieku w praktykach religijnych misjonarzy Towarzystwa Jezusowego na południowo-wschodnich obszarach osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, na terenie współistnienia obu obrządków katolickich: rzymsko- i greckokatolickiego. Zamieszczone w tym wydawnictwie przekazy tekstów pieśni religijnych (bez zapisów nutowych) należą w większości do polskiego repertuaru rzymskokatolickiego powstałego na przestrzeni XVII i XVIII wieku.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Hyacinthus Szczurowski, Maciej Jochymczyk
Jacek (Hyacinthus) Szczurowski był bez wątpienia najszerzej znanym i najpłodniejszym kompozytorem wśród jezuitów działających w dawnej Rzeczpospolitej. Z jego bardzo obszernego dorobku do naszych czasów przetrwało zaledwie dziewięć częściowo zdekompletowanych utworów wokalno-instrumentalnych. Są to m.in. offertorium Caeli cives, napisane do tekstu trzech strof hymnu Jesu dulcis memoria św. Bernarda z Clairvaux, Domine non sum dignus – aria da capo na sopran z towarzyszeniem dwojga skrzypiec i basso continuo oraz Litania In C – kantatowe opracowanie Litanii Loretańskiej przeznaczone na czterogłosowy zespół wokalny z towarzyszeniem dwojga skrzypiec, dwóch trąbek clarino i organowego basso continuo.
35,00 zł
35,00 zł