Powrót na poprzednią stronę

Wolność wyboru. Wybór wolności (CD- audiobook)

Wolność wyboru. Wybór wolności (CD- audiobook)

ks. Zdzisław Kroplewski

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788363436018 (ISBN: 978-83-63436-01-8)

INDEKS: KAT9011A23972

Cena: 27,00 zł

Człowiek jest obdarzony darem wolności. Każdemu z nas Pan Bóg dał wolność. Dar ten można wykorzystać dla większego zjednoczenia z Panem Bogiem i dla własnego rozwoju, ale można też go stracić. Aby cieszyć się życiem naturalnym i duchowym, mamy przed sobą wybór dojrzałej wolności albo zniewolenia przez grzech, własne słabości i leki. Rekolekcje podejmują temat wolności ludzkich wyborów. Odpowiadają na pytania: Co ogranicza naszą wolność przy dokonywaniu wyborów? Gdzie leżą te granice i od czego zależą?

Tytuły konferencji:

1. Powołani zostaliście do wolności (Ga 5, 13) 43 min.
2. Wolność wyborów i jej ograniczenia 46 min.
3. Nadużywanie wolności 50 min.
4. Wolność i uczucia 43 min.
5. Wolność, rozeznanie i kierownictwo duchowe 44 min.
6. Celem człowieka wybór prawdziwej wolności 44 min.

 

ks. Zdzisław Kroplewski