Powrót na poprzednią stronę

Stary Testament czytany w świetle Ewangelii (CD-audiobook)

Stary Testament czytany w świetle Ewangelii (CD-audiobook)

ks. Waldemar Chrostowski, kard. Gianfranco Ravasi, s. Judyta Pudełko PDDM

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788365791214 (ISBN: 978-83-65791-21-4)

INDEKS: KAT0191A47821

Cena: 30,00 zł

Całkowity czas: 9 godz. 20 min.

Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowo­testa­mentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.

Tematy konferencji:

CZĘŚĆ I: Mesjański dynamizm Księgi Rodzaju
ks. Waldemar Chrostowski 53 min.
1. Rdz 1,1-28 49 min.
2. Rdz 18,1-21
CZĘŚĆ II: „Rok łaski od Pana” – Jezus czyta Proroka Izajasza
s. Judyta Pudełko PDDM
3. „Jezus otwiera Pisma”( Łk 4,16-30) 47 min.
4. „Jubileusz – powrót do domu Ojca” (Łk 4,16-30) 48 min.
5. Pytania i odpowiedzi 65 min. CZĘŚĆ III: Księga Izajasza – Ewangelia Starego Testamentu
kard. Gianfranco Ravasi
6. Paradoksalne powołanie do Słowa (Iz 6,1-13; 61,1-3; 49,1-6; 42,1-3; 55,8-11) 52 min.
7. Sąd i zbawienie na placu miasta, w Jerozolimie i Babilonii a) (Iz 5,8-25; 14,4-21)
b) (Iz 2,2-5; 19, 23-25; 56,1-7; 45,1-7) 53 min.
8. Pierwsza nawa prorockiej świątyni: wiara (Iz 7,1-16; 1,10-20) 49 min.
9. Druga nawa prorockiej świątyni: nadzieja mesjańska (Iz 9,1-6; 11,1-9) 46 min.
10. Trzecia nawa prorockiej świątyni: miłość (Iz 54,1-10; 61,10-62,5; 5,1-7; 58,1-12) 51 min.
11. Męka i zmartwychwstanie (Iz 52,13-53,12; 25,6-10; 26,14-19) 46 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Waldemar Chrostowski

kard. Gianfranco Ravasi

s. Judyta Pudełko PDDM