Powrót na poprzednią stronę

Papieskie dokumenty o św. Józefie

Papieskie dokumenty o św. Józefie

Adhortacja apostolska Redemptoris Custos. Encyklika Quamquam Pluries

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła, Leon XIII

Wydawnictwo AA Kraków 2021

ISBN EAN: 9788378643470 (ISBN: 978-83-7864-347-0)
format: 120 x 160, stron: 64, oprawa: miękka

INDEKS: WAA0666B55270

Cena: 4,90 zł

Modlitwa Leona XIII
Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci -mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła

Leon XIII