Powrót na poprzednią stronę

Encyklopedia Biblijna

Encyklopedia Biblijna

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa

ISBN EAN: 8371460759 (ISBN: 83-7146-075-9)
seria: Prymasowska Seria Biblijna
wydanie: czwarte, format: 168x240, stron: 1414, oprawa: twarda, obwoluta

INDEKS: VOC0006B561

Cena: 160,00 zł

Główny temat:
Przystępny i miarodajny zbiór najbardziej wartościowych rezultatów współczesnych studiów nad Biblią i światem, w którym powstawała.

Opis książki:
Encyklopedia stanowi owoc współpracy 179 uczonych z siedmiu krajów, uznanych fachowców w swoich dziedzinach. Zawiera 3400 haseł i odsyłaczy uwzględniających wszystkie nazwy własne użyte w Biblii co najmniej trzy razy; włączono również ważniejsze nazwy własne występujące rzadziej.
Obecne są hasła dotyczące istotnych terminów teologicznych, ksiąg biblijnych z deuterokanonicznymi włącznie, większych stanowisk archeologicznych i terminów używanych w Biblii w sposób swoisty i znaczący oraz starożytnych pism, które mimo że nie weszły do kanonu Pisma Świętego, jednak należą do dziedzictwa judeo-chrześcijańskiego. Ponadto Encyklopedia zawiera noty opisujące wpływ kultur starożytnych, języków i historii ludów biblijnych, gatunki literackie używane w Biblii.
Artykuły archeologiczne traktują o większych znaleziskach, uwzględniając również najnowsze odkrycia i metody. Encyklopedia biblijna jest dziełem jedynym w swoim rodzaju. Wysoki poziom merytoryczny czyni ją rzetelnym narzędziem pracy naukowej; unikanie specjalistycznych terminów, staranne ich definiowanie, prostota i precyzja przekazu sprawia, że opracowanie jest również przystępnym źródłem informacji dla niefachowców.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Prymasowska Seria Biblijna