Duszpasterstwo

Okładka
ks. Stanisław Haręzga
Celem książki jest ukazanie ideału człowieka ośmiu błogosławieństw na tle prawdy o Bogu, który jest miłością []. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym Osobom Trójcy Świętej, tajemnicy szczęścia rozumianego jako Boże błogosławieństwo i drodze biblijnych ośmiu błogosławieństw.

Bóg, który staje się bliski człowiekowi, objawia mu swoje oblicze miłości. Odsłania się ono w tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jest to wspólnota trzech Osób, jest to misterium miłości. Oznacza to, że miłość jest istotą Trójjedynego Boga. Jest to centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego [].
7,00 zł
7,00 zł
Okładka
abp Stanisław Budzik
Bóg przez swoje Słowo wzywa nas do poszukiwania prawdy i sen­su istnienia. W czytaniach biblijnych przemawia do nas, objawia nam misterium zbawienia i odku­pienia, a także dostarcza nam du­chowego pokarmu. W swoim Sło­wie sam Chrystus staje się obecny pośród nas. Gdy celebrujemy we wspólnocie Ludu Bożego ofiarę Mszy Świętej, nie możemy być tylko biernymi jej uczestnikami. Liturgia słowa, która jest in­tegralną częścią Eucharystii, wymaga od każdego zaangażowania nie tylko w kościele, lecz także w środowiskach życia i pracy. Eucharystia posyła nas z misją do człowieka i świata. Chrystus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Idźcie i dawajcie na co dzień świadectwo o tym, co usłyszeliście. Nie pozostawiajcie tej ziemi mo­com ciemności, lecz przygotujcie ją na moje powtórne przyjście. Niech lektura tych medytacji, prezentowanych przez kilka lat w TVP Lublin, pomaga nam przemieniać usłyszane słowo Boże w codzienne czyny wiary i miłości.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka
o. Stanisław Przepierski OP
Ojciec Stanisław Przepierski (1959–2020), dominikanin, gorliwy czciciel Maryi i apostoł różańca, trzy lata przed śmiercią wygłosił w Gietrzwałdzie rekolekcje dla moderatorów kół różańcowych. Głosił z pasją i charakterystyczną żarliwością. Ukazywał różaniec jako drogę poznania Serca Jezusa, jako szkołę kontemplacji. Dzielił się doświadczeniem głębi tej modlitwy, zarówno w konferencjach czy warsztatach, podczas których uczył różnych metod odmawiania różańca, jak i w rozważaniach poszczególnych tajemnic. Tekst rekolekcji jest niezwykle dynamiczny, okraszony humorem i… dosadnymi uwagami korygującymi nieprawidłowości w modlitwie różańcowej. Niezwykła siła przekazu łączy się tu z prostotą: różaniec bowiem jest prosty i stąd właśnie płynie jego moc.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
ks. Zbigniew Sobolewski
Propozycje rachunku sumienia mają zainspirować nas do osobistej refleksji nad tym, kim jesteśmy i jaką wartość moralną mają nasze postawy, słowa i działania. Stawiane pytania, z natury rzeczy nie ujmują całej rzeczywistości naszego istnienia, ale pomagają nam ją lepiej rozeznać.
6,00 zł
6,00 zł
Okładka
Zbigniew Nosowski
Żyjemy w codzienności, choć najchętniej byśmy od niej uciekli, zmuszeni do wykonywania czynności, na które często nie mamy ochoty. Byłaby to jednak ucieczka od samego siebie, od własnego człowieczeństwa i od dojrzałego chrześcijaństwa. Zbigniew Nosowski pokazuje, że właśnie w szarej codzienności można odnaleźć Boga, jeśli zmienimy nasze podejście. Łaska codzienna to radość z uważnie obranych ziemniaków, z dobrze zaparzonej herbaty, z porządnego wykonania swoich obowiązków. Kiedy się to odkryje, można zwyczajne życie przeżyć w nadzwyczajny sposób!
39,00 zł
39,00 zł
Okładka
ks. Dariusz Malczyk
Ks. Dariusz Malczyk podjął próbę usystematyzowania przepisów prawno-kanonicznych, które zobowiązują do dokonania adnotacji na marginesie aktu chrztu. Mimo bowiem prowadzenia innych ksiąg metrykalnych, to właśnie księga ochrzczonych stanowi podstawowe źródło odniesienia dla duszpasterzy i historyków. W tym celu autor wykorzystał analizę dokumentów prawodawstwa zarówno kościelnego, jak i cywilnego. Niniejsza publikacja może posłużyć jako kompendium wiedzy na temat obowiązkowych adnotacji, które należy zapisać na marginesie metryki chrztu.
32,00 zł
32,00 zł
Okładka
Staranie opracowana graficznie pamiątka sakramentu chrztu, dzięki któremu stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła. Pastelowa kolorystyka, złocona okładka sprawiają, że jest to doskonały pomysł na upominek. Znajdziemy tu miejsce na wpisanie ważnych informacji i wklejenie pamiątkowej fotografii. Album zawiera cytaty o sakramencie chrztu, pochodzące z nauczania ostatnich papieży oraz Katechizmu Kościoła katolickiego.
26,90 zł
26,90 zł
Okładka
Joel Pralong
Rozważania, które uświadamiają i obnażają ludzką ułomność, skłonność do grzechu i słabość, a mimo to napełniają optymizmem, nadzieją i wiarą, że Boża miłość i miłosierdzie - nieograniczone i nieskończone - pomogą nam podnieść się po kolejnym i kolejnym upadku. Przykłady zamieszczone w książce pokazują, że zaakceptowanie naszej niedoskonałej ludzkiej natury jest pierwszym krokiem do nawrócenia, że zawsze i z każdej, najbardziej krętej i mrocznej drogi, można zawrócić, bo czeka na nas miłosierny Ojciec, który nie potępia, ale wybacza.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka %
s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Jerzy Jastrzębski
W publikacji znajdziesz rozważania Litanii do Niepokalanego Serca Maryi inne niż te powszechnie przyjęte. Mają one formę dialogu dwóch serc: Serca Matki i serca dziecka. „Dzieckiem” może być tu każda osoba dorosła, mająca już doświadczenie życia duchowego, która przyjęła lub pragnie przyjąć Maryję do swojego życia jako Matkę, na podobieństwo umiłowanego ucznia Jezusa trwającego z Nią pod krzyżem. Modląc się przy pomocy tej książki, masz szansę na nowo pokochać Maryję i tak jak Ona zasłuchać się swoim sercem w Serce Boga.
29,95 zł 28,00 zł
29,95 zł 28,00 zł
Okładka
ks. Andrzej Demitrów
Inspiracją do ich wygłoszenia był obraz Ecce Homo św. brata Alberta (Adama Chmielowskiego).

Cenną pomocą w powstaniu tych kazań pasyjnych były krótkie rozważania o. Jordana Śliwińskiego, który w osobistej rozmowie zachęcił Autora do podjęcia tematyki obrazu Ecce Homo i zgodził się na wykorzystanie swoich medytacji.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka %
św. Augustyn
Święty Augustyn, który nawrócił się na katolicyzm po latach życia pełnego grzechu i wątpliwości, wciąż jest wspaniałym przykładem walki o utrzymanie i szerzenie wiary w świecie. John E. Rotelle OSA, dokonując wyboru tekstów z pism autora niezrównanych Wyznań, dał nam niezwykły prezent: 365 lapidarnych medytacji i krótkich modlitw, byśmy mogli ze Świętym Augustynem rozpoczynać i kończyć każdy dzień roku.
44,90 zł 42,00 zł
44,90 zł 42,00 zł
Okładka %
Bóg odpuścił tobie grzechy. Idź i nie grzesz więcej to bodaj najpiękniejsze słowa, jakie możemy usłyszeć na ziemi, słowa o miłości Boga, który ukazuje nam swe miłosierne oblicze, otacza troską i podnosi z upadku. Czasem po odejściu od kratek konfesjonału czujemy niepowtarzalną lekkość serca, wydaje się nam, że moglibyśmy fruwać. Nie ma większej radości od tej, jakiej doświadcza grzesznik, któremu przebaczono. Serce wydaje się lżejsze o całe tony.

Spowiedź jest jednak także trudnym doświadczeniem. Kto z nas lubi odkrywać swą ciemną stronę? Kto nie stawiał sobie pytań: Dlaczego mam wyznawać swoje grzechy? Dlaczego trzeba robić to przed kapłanem? Dlaczego w takiej formie? Książka, którą trzymasz w ręku, odpowiada na te pytania i wątpliwości. Z pewnością jednym pomoże ona wrócić do doświadczenia miłosierdzia Boga w sakramencie pojednania, a innym przeżywać je lepiej.
29,90 zł 28,00 zł
29,90 zł 28,00 zł
Okładka
Książka Czułe spotkania jest okazją do osobistych spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. Pięć autorek podzieliło się cząstką swojego serca, świadectwem głęboko osobistej relacji z Jezusem. Spisując rozważania drogi światła, chciały one opowiedzieć historię najbardziej radosnego czasu w Kościele, który trwa pięćdziesiąt dni. Każda z autorek zaproponowała inny model stanięcia w bliskości ze Zmartwychwstałym, dzięki czemu ten zbiór rozważań ma szansę poruszyć wiele serc i prowadzić do umocnienia w wierze.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Przemysław Gwadera SJ
w sprzedaży od 3 kwietnia

Możesz żyć spokojnie

Czujesz się zmęczony, przeładowany informacjami, a przez to pełen niepokoju i wewnętrznego chaosu? Dociera do ciebie mnóstwo bodźców, które cię przytłaczają? Tęsknisz za chwilą zatrzymania i głębokiego oddechu? Marzysz o ciszy i skupieniu na czymś innym niż ekran telefonu czy komputera?
42,90 zł 39,99 zł
42,90 zł 39,99 zł
Okładka %
św. Jan od Krzyża
Juan de Yepes y Alvarez, znany w Kościele katolickim jako św. Jan Krzyża, to jeden z najwybitniejszych mistyków i mistrzów duchowych w dziejach chrześcijaństwa. Wszechstronnie uzdolniony hiszpański mnich, odnowiciel zakonu karmelitów, ważna postać czasu kontrreformacji, kapłan i doktor Kościoła, a przede wszystkim autor niezrównanych dzieł ascetycznych, stanowiących prawdziwe duchowe perły Złotego Wieku Mistyki Hiszpańskiej. Gorąco polecamy myśli na cały rok, wybrane z jego unikalnego dorobku i starannie opracowane. Ufamy, że będą one dla Czytelników prawdziwą ucztą duchową, szkołą dojrzałości chrześcijańskiej oraz znakomitym przygotowaniem do głębszego poznania dzieł wybitnego mistyka.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
Stanisław Witkowski MS
Rozważania oparte są na Piśmie św. i słowach zawartych w Dzienniczku św. siostry Faustyny. Ukazują najgłębszą miłość Bożą w jej różnorodnych aspektach. Mają na celu przybliżenie nam Bożego miłosierdzia, czyli darmowej miłości. Teksty pisane są językiem dostępnym dla każdego odbiorcy. Spełnią zaś swój cel, gdy z ufnością będziemy zbliżać się do Bożego miłosierdzia.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
Paweł Beyga
Album o Sakramentach Świętych przybliża młodym czytelnikom nie tylko same sakramenty, ale i ich znaczenie w życiu katolika. Przygotowuje do ich lepszego zrozumienia, przyjęcia oraz do aktywnego życia sakramentalnego w życiu codziennym. Informacje zawarte w tej książce mają także na celu pogłębienie wiary, wartości i korzyści, jakie płyną z przyjmowania Sakramentów Świętych.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Wojciech Kardyś
Książka może pomóc w lepszym zrozumieniu czytań mszalnych w niedziele i święta. Krótkie w swej formie komentarze wymagają zaledwie kilku minut lektury. Zwięźle uwypuklają myśl przewodnią pojawiającą się w Liturgii Słowa i zawsze ? co jest rzadkością w tego typu publikacjach ? przywołują wszystkie czytania (a więc I czytanie, psalm, II czytanie i Ewangelię). Mogą stanowić pomoc dla kaznodziejów w przygotowaniu homilii oraz dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć przekaz zaczerpniętych z Biblii czytań i owocniej zagłębić się w Słowo Boże.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
ks. Edmund Kowalski CSsR
Kontynuacja vademecum duszpasterskiego poświęconego tak istotnym w dzisiejszych czasach kwestiom, jak aborcja, in vitro, homoseksualizm, transseksualizm, pedofilia itp., przynosi poszerzenie tej listy aktualnych tematów m.in. o terapię genową, problemy uzależnień i chorób psychicznych, cierpienia, samobójstw, medycyny estetycznej, dopingu w sporcie, ekologii w ujęciu Magisterium Kościoła. Zawiera omówienie podstawowych faktów naukowych dotyczących tych zagadnień oraz ich wymiaru duszpasterskiego, prawnego i moralno-etycznego, szczególnie przydatne dla spowiedników i duszpasterzy stykających się w swej posłudze z problemami bioetycznymi. Druga część książki podejmuje z kolei ważny temat grzechów, odpowiedzialności moralnej za własne czyny, przeszkód ograniczających świadomość i dobrowolność czynów ludzkich oraz cnót i wad moralnych, a także szeroko omawia szczegółowe kwestie dotyczące sakramentu pokuty i pojednania.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka
ks. Michał Lipiński CM
Niniejsza publikacja ma na celu przekazanie zwięzłej informacji o tym, czym jest spowiedź generalna, kiedy jest ona konieczna lub wskazana, a kiedy może być wręcz szkodliwa oraz sposób przygotowania się do niej poprzez rachunek sumienia.
8,00 zł
8,00 zł