Teologia

Okładka
Dariusz Adamczyk
Pismo Święte zawiera słowa samego Boga skierowane do człowieka. Zachwyca chrześcijan, ale i tych wszystkich, którzy poszukują sensu i celu życia. Zawarte jest w nim bowiem ważne przesłanie dotyczące ludzkiego życia i postępowania. W słowie tym można odkryć miłość Boga, który objawia samego siebie. On przemawia osobiście również do współczesnego człowieka. Słowa z Biblii słyszymy podczas każdej mszy św., objaśniane dodatkowo w homilii. Jednak świadomość, że w Piśmie Świętym przemawia sam Bóg, budzi w człowieku pragnienie odczytywania zawartego tam przesłania również indywidualnie. Przekaz zawarty w Biblii jest ciągle aktualny, pasuje do każdej sytuacji życiowej. Dlatego warto wciąż na nowo wsłuchiwać się w to, co Bóg ma do powiedzenia. Dobrze jest wzbudzić w sobie zamiłowanie do czytania Biblii, a z pewnością czytana przez każdego z nas będzie odczytywana w niepowtarzalny sposób, bo w odniesieniu do jego życia.

Słowo Boże jest normą i źródłem siły do życia, stanowi jednocześnie doskonałe narzędzie odrodzenia duchowego. Lektura Pisma Świętego jest fascynującą przygodą coraz lepszego poznawania Boga i Jego zamiarów wobec człowieka. Jest to ciągle żywe słowo, skuteczniejsze niż jakiekolwiek ludzkie komunikaty. Objawia wolę Boga, formuje ludzkie życie, wskazuje powołanie, kształtuje tożsamość. Daje też odpowiedź na pytania, trudności, dylematy codzienności.

Pismo Święte powstawało przez około 1300 lat. Biblia ma podwójne autorstwo, zarówno Boskie, jak i ludzkie – spisywało ją przez te wieki co najmniej czterdziestu ludzi. Pismo Święte jest zbiorem pism natchnionych przez Boga. Ich liczba wynosi 73 (46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego). Były pisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.
36,00 zł
36,00 zł
Okładka %
Jean-Marie Elie Setbon
Ta książka powstała po to, żeby ojcom, matkom, katechetom umożliwić kształcenie się, przyjmowanie Słowa Bożego, które trzeba przekazać dalej. Żeby ojciec mógł podjąć się roli przekaziciela Słowa Bożego, kształtując umysły swoich dzieci na drodze wiary. Żeby matkę umocnić w jej roli strażniczki wartości chrześcijańskich, przede wszystkim miłosierdzia. Celem autora jest stworzenie, poprzez dyskusję, więzi między rodzicami, dziećmi, nauczycielami, katechetami. Proponując formę dialogu, pragnie również przyczynić się do doskonalenia umysłów dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zdolności myślenia i argumentowania. I wreszcie - chce umożliwić przywrócenie przestrzeni do wypowiadania się i do słuchania, tak aby dziecko czuło, że to, co mówi, jest ważne i że dorośli biorą to pod uwagę.
24,90 zł 23,00 zł
24,90 zł 23,00 zł
Okładka
Henryk Bejda
Wszystkie wizje i objawienia, które miały miejsce po ukształtowaniu się Nowego Testamentu, nazywamy objawieniami prywatnymi. To objawienia Jezusa Chrystusa, Maryi, świętych lub aniołów, którzy poprzez wizje zmysłowe lub duchowe, przekazują wizjonerowi albo grupie wizjonerów orędzia. Pomagają im lepiej zrozumieć Ewangelię, poprzez jej pryzmat odczytywać "znaki czasu". W książce zostało opisanych 100 objawień prywatnych, które zapisały się w historii Polski i Kościoła. Zaowocowały m.in. nowymi formami pobożności, budową kościołów lub utworzeniem sanktuariów, a także powstaniem dzieł mistycznych (Dzienniczek św. siostry Faustyny, pisma s. Roberty Babiak, s. Leonii Nastał czy Fulli Horak). Autorski wybór Henryka Bejdy uwzględnia przede wszystkim objawienia Pana Jezusa, Maryi, aniołów i świętych, w dostrzegalnej przez wizjonerów postaci. Druga część poświęcona jest wybranym pomniejszym objawieniom, które miały bardziej ograniczony publiczny wydźwięk, oraz innym cudownym zjawiskom związanym z samymi wizerunkami Pana Jezusa, Maryi i świętych. Górka Klasztorna, Licheń Stary, Okulice, Supraśl, Bardo Śląskie, św. Lipka Ludźmierz, Leżajsk, Radecznica, Pińczów, Matemblewo, Siekierki, Studzianna Św. Jacek, św. Anna, św. Jadwiga Andegaweńska, św. Stanisław, św. Kazimierz Kaźmierczyk, św. Stanisław Kostka, św. Antoni Padewski
59,90 zł
59,90 zł
Okładka
Małgorzata Terlikowska, Błażej Kmieciak
Każdy z nas kroczy ku niepełnosprawności, ale brakuje nam odwagi, by zmierzyć się z tą prawdą. To dlatego ze strachem, a nieraz i przerażeniem odwracamy wzrok od ludzi, których los doświadczył jakąś formą niepełnosprawności - zarówno fizycznej, jak i intelektualnej czy psycho-społecznej. Stają się dla nas przezroczyści. Prof. Błażej Kmieciak w szczerej i poruszającej rozmowie z Małgorzatą Terlikowską nie tylko dzieli się swoim doświadczeniem, lecz także uchyla drzwi do świata innych osób z niepełnosprawnościami, by pokazać, z jakimi problemami na co dzień zmagają się zarówno one, jak i ich opiekunowie. Przybliża zagadnienia etyczne i prawne związane m. in. z ubezwłasnowolnieniem i opieką nad osobami niesamodzielnymi. Wiele miejsca poświęca bezpieczeństwu osób z niepełnosprawnościami i różnym aspektom zagrożeń, które na nich czyhają, szczególnie zaś pochyla się nad bolesną kwestią wykorzystywania seksualnego, której obecnie zawodowo poświęca najwięcej uwagi. Głosu prof. Błażeja Kmieciaka w sprawach, o których wielu ludzi nie chce w ogóle rozmawiać, z całą pewnością powinny wysłuchać nie tylko osoby zmagające się z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich opiekunowie. Lektura Przezroczystych to dla wszystkich wyjątkowa okazja do spotkania z niezwykłym człowiekiem, który jak nikt inny rozumie, do czego prowadzą społeczna obojętność i ignorancja.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Bożena Anna Flak
Bożena Anna Flak, autorka wierszy, poetyckiej prozy i tekstów śpiewanych, proponuje tym razem osobistą silva rerum. Książka Rozsypane bursztyny rozsypuje przed czytelnikiem pisanie siostry Bożeny: z czasów młodości i pod wieczór, na okazje i bez okazji, do druku i podręcznych diariuszy. Ulotne chwile życia pochwycone piórem, jak żyjątka oblane żywicą, zmierzyły się z próbą czasu. Niejeden z tych jantarów w całości zachował wspomnienie ciepła i słońca. Z niejednej pokaźnej bryłki kruszcu ocalał jednak tylko okruch, odprysk tego, co opadło na dno słonej wody.
41,00 zł
41,00 zł
Okładka %
ks. Tomáš Halík
w sprzedaży od 22 maja

Miałem sen. Na balkonie bazyliki świętego Piotra w Rzymie stał nowo wybrany papież. Wyjaśniał tłumom sens imienia, które sobie obrał. Rafael znaczy „Boży lek” albo „Bóg uzdrawia”. Z Biblii jest znany, a w tradycji czczony, jako wierny przewodnik na drogach.

Tymi słowami zaczynają się Listy do papieża, najnowsza książka ks. Tomáša Halíka, znanego teologa, filozofa i psychoterapeuty. Adresatem tytułowych listów jest „papież z krainy snów”, a ukryte znaczenie jego imienia ma być zachętą do szukania nowych dróg oraz zwiastunem niezbędnych przemian w Kościele. W dwunastu listach do wirtualnego Następcy św. Piotra autor podejmuje całkiem nie-wirtualne, palące problemy współczesnego Kościoła: przyczyny obecnego kryzysu, zapomniana wewnętrzna siła religii, wolność i odpowiedzialność, tradycjonalizm, progresizm, uniwersalizm, tożsamość i apostolskość Kościoła, czy tematy eschatologiczne, jak powszechne zbawienie.
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka
Monika Górska
To książka o poszukiwaniu miłości. Tej prawdziwej. O patrzeniu i słyszeniu. Sercem. Tak, by jej nie przegapić. I patrząc przez okno, nie skupiać się na brudnej szybie, ale zobaczyć niebo. To opowieści z życia wzięte o tym, jak czasem niewiele trzeba, żeby otrzymać tak wiele. Wystarczy puścić to, co trzymasz. Nie kolorować liści, by przyszła już jesień, ale – jak drzewa w zimie – z ufnością poczekać na wiosnę. I o tym, jak przestać się martwić tym, co wczoraj, i tym, co jutro. I żyć w pełni dziś.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka %
Natale Benazzi
Kiedy czytamy Apokalipsę, przyprawia nas ona o zawrót głowy, wzbudzając mieszane uczucia. Zawiera bowiem wstrząsająco pesymistyczne wizje przyszłości oraz wiele niejednoznacznych i dzisiaj nie zawsze czytelnych symboli.

Apokalipsa jest przepowiednią, proroctwem, ale przede wszystkim narzędziem interpretacji znaków wciąż dawanych ludzkości. Symbole towarzyszące nam od zawsze niosą ważne przesłania i ostrzeżenia. Odnajdujemy je w Biblii, obfituje w nie działalność Chrystusa, przywołują je objawienia Maryjne.

Rozważania Natale Benazzi, ukazują niezwykłą zbieżność zachodzącą pomiędzy Apokalipsą św. Jana a przesłaniem Maryjnym danym światu w Fatimie czy w La Salette. Słowa kierowane do ludzkości przypominają o konsekwencjach grzechu i nie ignorują cierpienia, lecz jednocześnie nawołują do zachowania nadziei i zachęcają do optymizmu. Jakże ważny jest przekaz, który niosą, zwłaszcza w czasach tak burzliwych i trudnych dla całego świata.
26,90 zł 25,00 zł
26,90 zł 25,00 zł
Okładka
ks. Jerzy Jastrzębski
Szukasz umocnienia? Sięgnij po różaniec! Zbliż się do tronu Matki Boga, aby – jak mówił bł. Jerzy Popiełuszko – „zaczerpnąć siły ze zdroju Bożej łaski, ze zdroju, który przepływa przez serce Maryi. Aby ten strumień Bożej łaski i Bożej siły spłynął na nas i nas umocnił, musimy ustawić fale naszego serca na fale Boże”.

Wyjątkowe rozważania
Niniejsza książeczka to wyjątkowe rozważania tajemnic różańcowych, w których wydarzenia z życia Jezusa przeplatają się z historią życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To doskonała okazja, by powierzyć Maryi swoje sprawy i poznać lepiej życiorys tego heroicznego kapłana.

Kieszonkowe wymiary
Dodatkowy atut książeczki to jej niewielki rozmiar, dzięki któremu bez trudu zmieścisz ją do torby czy plecaka, by rozważać tajemnice różańca przy każdej sposobności.
14,95 zł
14,95 zł
Okładka
John Julius Norwich
Książka prowadzi czytelnika chronologicznie przez dzieje kolejnych zwierzchników Kościoła, właśnie od św. Piotra poczynając. Św. Piotr i św. Paweł zginęli w Rzymie, stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Ale od razu na początku książki autor stawia pytanie, czy tylko dlatego, że tam znajdują się ich groby, Rzym stał się papieską stolicą i centrum chrześcijaństwa, które przecież powstało i rozwinęło się na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego? Bardzo szybko wynikł spór o prymat w chrześcijańskim świecie. Tym samym w opowieści Norwicha sprawy doktrynalne i wewnątrzkościelne zaczynają przeplatać się z wątkami politycznymi, a historia papieży staje się historią imperium, a potem całej Europy.
89,90 zł
89,90 zł
Okładka %
kardynał Gerhard Ludwig Muller
Kardynał Gerhard L. Müller na nowo odkrywa przed nami, co znaczy być katolikiem. Zebrane w tym tomie eseje byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary bardzo jasno pokazują, jak nie zatracić swojej tożsamości w czasach naznaczonych kryzysem wiary, skłaniającym do snucia wydumanych interpretacji Bożego objawienia i rozpuszczania soli Ewangelii w zawiesinie tak zwanych nowych kontekstów współczesności. To propozycja dla wszystkich, którzy katolickość Kościoła pojmują bardzo osobiście – jest ona dla nich nie tylko jedną z wielu prawd wiary, ale przede wszystkim najwłaściwszą drogą prowadzącą do zbawienia.
58,90 zł 55,00 zł
58,90 zł 55,00 zł
Okładka
Scott L. Smith Jr
Czy wiesz, co jest według J.R.R. Tolkiena, twórcy Władcy Pierścieni, "Jedyną wielką rzeczą do kochania na ziemi"? Eucharystia! Tolkien był "bezwstydnym" katolikiem w kraju, gdzie głową Kościoła jest panujący król. Każdy dzień rozpoczynał od uczestnictwa we Mszy św. i spotkania z Bogiem w Komunii św. Ten literacki gigant nie tylko nie wstydził się swojej katolickiej wiary, ale wplatał ją w treść swoich książek. Łatwo można znaleźć do niej odniesienia, jeśli się wie gdzie szukać. Dzięki książce Scotta L. Smitha, znajdziesz obecną w książce Tolkiena Eucharystię i będziesz tym odkryciem naprawdę zdumiony. Uświadomisz sobie, że nie da się w pełni zrozumieć tego niezwykłego dzieła, jakim jest bez wątpienia Władca Pierścieni, bez zrozumienia ukrytego w nim przez autora eucharystycznego znaczenia.

A może to Tolkiena nie można w pełni zrozumieć, bez jego katolickiej tożsamości i głębokiego oddania Eucharystii? Czy chcesz wyruszyć w tę podróż?
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
ks. Robert Nęcek
Wykład okolicznościowy wygłoszony przed Radą Miasta Zakopane 3 czerwca 2022 roku.

Pielgrzymka Jana Pawła II na Podhale, do Zakopanego była długo wyczekiwaną wizytą. Jako wydarzenie historyczne związane ściśle ze słynnym hołdem góralskim ujawniło wyjątkową komunikację między góralami, a świętym papieżem. Hołd Górali Polskich złożony przez burmistrza Adama Bachledę-Curusia wypływał z potrzeby serc i ukazał wiarę obecną w postawie konkretnych chrześcijan, odzwierciedlającą się w historiach osób pełnych siły.

Wyjątkową relację komunikacyjną pomiędzy góralami i papieżem mógł podziwiać cały świat. W tym kontekście zostaną omówione: współczesny fenomen Podhala, Jan Paweł II w komunikacji z góralami i hołd jako komunikacyjny wyraz zachwytu Janem Pawłem II.
37,00 zł
37,00 zł
Okładka
ks. Rafał Jarosiewicz
Choć mam przygotowanych jeszcze pięć podobnych tomików Żartów, to cieszę się, że kolejna część, czyli trzecia, trafi do Was. Dla tych, którzy czytali Żarty do życia Ewangelią lub Żarty do kazań, nie będzie to zaskoczeniem, że wiele zebranych tu dowcipów to suchary, niemniej jednak staraliśmy się, aby dodatkowo dopisane zdanie, tzw. post skrypt, naprowadzało na inspirację dobrem, a w konsekwencji nawet na wykonanie jakiegoś dobra! Jeśli po lekturze niniejszego tomiku ktoś będzie choć odrobinę lepszym człowiekiem, to nasza praca wybór i opracowanie tych żartów sucharów miała sens! Cieszymy się jednocześnie, że pierwsze dwie części bardzo dobrze zostały przyjęte przez młodsze pokolenie! W wielu domach dzieci i młodzież często znają całe tomiki na pamięć! Wywołało to u mnie uśmiech, gdy siedząc przy kolacji z rodzicami, mogłem widzieć radość płynącą z cytowania przez młodzież i dzieci dowcipów z dwóch pierwszych części.
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Notes duchowy: co to właściwie jest?

To proste narzędzie, które pomoże Ci przeczytać i rozważyć Psalmy.

Rozważyć: to ważne, bo to właśnie rozważanie sprawia, że wchodzimy w relację z Tym, który w Biblii jest naprawdę obecny. I dlatego Notes został tak zaprojektowany, by można było w ciągu dnia sięgnąć po jeden psalm, zainspirować się krótkim komentarzem z pytaniami i zapisać obok swoje myśli, pytania, emocje, wątpliwości.

Chcemy pomóc Ci w znalezieniu przestrzeni do opartej na Słowie rozmowy z Bogiem, ale bez zapisywania maczkiem marginesów Pisma Świętego, bez mozolnego przepisywania do zeszytu kolejnego fragmentu, bez poczucia, że czytasz i nie wiesz, jak ugryźć przeczytane wersety. Po to właśnie krótki komentarz do każdego psalmu i pytania, napisane przez grupę teologów, a mimo to prosto i przystępnie, po to dużo miejsca na notatki: by zainspirować Cię do spojrzenia ze Słowem na swoje codzienne życie.

To Twój osobisty Notes. Nie musisz się tu przed nikim starać. Możesz pytać, zastanawiać się, nie wiedzieć, mieć wątpliwości; możesz odkrywać, zachwycać się, modlić i uwielbiać. Możesz być rzeczywiście sobą, a On naprawdę obdarzy Cię swoją obecnością. Sprawdziliśmy to. Działa.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Jan Nowak
Trzej przyjaciele Boga, którzy pozostali Mu wierni, nawet gdy zło wydawało się triumfować.

- Ks. Michał Rapacz męczennik okresu komunizmu, do końca oddany nauce moralnej Kościoła, święty na nasze czasy.

- Ks. Władysław Bukowiński apostoł Kazachstanu, niósł zesłańcom nadzieję, troszczył się o ich duchową formację i życie sakramentalne, wiele ryzykując

- Ks. Piotr Dańkowski wikariusz w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem; aresztowany przez Niemców za działalność konspiracyjną i skazany na Oświęcim, został zamordowany w Wielki Piątek 1942 r., żegnał się słowami: Do zobaczenia w niebie!.

W czasie lektury dowiesz się, z jakich środowisk pochodzili niezłomni kapłani i co ich ukształtowało. Poznasz liczne fakty biograficzne, przedstawione z kronikarską skrupulatnością. Dzięki zamieszczonym przez autora cytatom, przekonasz się, w jaki sposób rozumieli swoje powołanie i jak zostali zapamiętani przez swoich współpracowników i podopiecznych.

Książka powstała w związku ze zbliżającą się beatyfikacją sługi Bożego, ks. Michała Rapacza, która odbędzie się 15 czerwca br. w Krakowie-Łagiewnikach.
26,00 zł
26,00 zł
Okładka
Jerzy Wiesław Gogola OCD
Edyta Stein (1891–1942), karmelitanka bosa Teresa Benedykta od Krzyża, należy nie tylko do Karmelu, ale do całej ludzkości, ucząc przemierzać drogi od niewiary aż do całopalnej ofiary życia za innych. Jest prawdopodobne, że wcześniej czy później zostanie ogłoszona doktorem Kościoła powszechnego. Przemawia za tym jej niezwykłe zmaganie się o wiarę w Boga i własną misję życiową, które przebiegało od formalnej religijności, porzuconej w wieku 15 lat, aż po świętość. Bez Boga obywała się przez kilkanaście lat, aż odkryła Go, nawróciła się na katolicyzm i przyjęła chrzest święty w 1921 roku. Do klasztoru karmelitanek bosych w Kolonii wstąpiła w 1933 roku. Pięć lat później – zmuszona, by opuścić Niemcy z powodu pochodzenia żydowskiego – przeniosła się do Karmelu w Holandii. Zginęła śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ostatecznie znalazła swoją misję, dlatego życie, którego pozbawiono ją w tak brutalny sposób, złożyła wcześniej w ofierze za swój naród i prawdziwy pokój. Miała wybitną osobowość, wyróżniały ją nieprzeciętna inteligencja i przenikliwość naukowa zarówno w filozofii, jak i w mistyce. Była przy tym prosta jak dziecko, a zarazem heroiczna w swej miłości i wielorakiej służbie bliźnim. Książka obejmuje kilka istotnych tematów, które dotykają sedna jej duchowości i mistyki chrześcijańskiej, ukazując całość życia Edyty Stein, jej pism i duchowości.

Jerzy W. Gogola OCD
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Enzo Di Natali
Miałem zaledwie kilka tygodni. Ile dokładnie? Nie wiem. Czy je pamiętasz? Pewnie dwanaście. I oznajmiłem swoją obecność... Czy wiesz, mamo, dlaczego o mnie myślisz, nawet jeśli nigdy nie wspominasz mojego imienia? Ponieważ żyję w Tobie. W Twoich wspomnieniach? Z pewnością. Ale nie tylko w Twojej pamięci, moja mamo. Jestem obecny w Tobie, w Twoim ciele, poprzez moje komórki. Między mną a Tobą, piękna mamusiu, istnieje biologiczna więź, którą będziemy utrzymywać razem, dopóki będziesz żyła na tej planecie. Jestem w Tobie. Książka w sposób poetycki i bardzo przystępny, miejscami również wzruszający, dotyka kwestii poczętego życia i jego ochrony.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
Grażyna Habrajska, ks. Andrzej Perzyński, Anita Filipczak-Białkowska
Tom Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich jest efektem rozważań przedstawicieli różnych dyscyplin nad Biblią i jej ekumenicznym wymiarem. Otwiera nowe perspektywy badawcze, ukazuje pewne aspekty tłumaczenia tekstu biblijnego, które miałoby spełniać funkcję ekumeniczną, ilustruje przejawy idei ekumenizmu w aspekcie historycznym i regionalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest Biblia Ekumeniczna jako dzieło realizujące potrzebę tłumaczenia Pisma Świętego wspólnego dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności konfesyjnej.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Książka jest opowieścią o nadzwyczajnych ingerencjach Boga potwierdzających naocznie realną obecność Zbawiciela świata pod postaciami eucharystycznymi. Zawiera opisy licznych cudów eucharystycznych oraz miejsc, w których się one wydarzyły, i to zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone o potwierdzone przez Kościół cuda eucharystyczne w sanktuarium Betania w wenezuelskim miasteczku Cua, w parafii Santa Maria w Buenos Aires, a także w parafii św. Antoniego w Sokółce. Cuda te ożywiają naszą wiarę, ale są również wyzwaniem dla nauki, która staje w obliczu tajemnicy. Zdumiewający jest fakt, że w ekspertyzach naukowców przeprowadzających badania próbek pochodzących z cudownie przemienionych Hostii powtarza się konkluzja: tkanka mięśnia sercowego w chwili agonii. Ta porywająca lektura nie pozwala pozostać obojętnym.
49,00 zł
49,00 zł