Teologia

Okładka %
Niki Oksza-Orzechowska
Wokół nas ciągle zdarzają się cuda, które tylko nieliczni potrafią dostrzec, wiedząc, jakie jest ich źródło i to, że są dosłownie na „wyciągnięcie” modlitwy. Inni dowiadują się o tym na granicy desperacji, gdy już nie mają siły walczyć i wołają o pomoc. Bóg, który słyszy nasze modlitwy i szczere prośby, słucha i otwiera nam drogę do siebie. Czasem bywa ona wyboista i kręta, czasem bardzo długa – w zależności od tego, na co jesteśmy gotowi w danym momencie, czy potrafimy czytać znaki oraz sprostać najważniejszemu warunkowi – całkowicie zaufać Bogu i powierzyć Mu swoje życie.

Ta książka to zbiór historii zwykłych ludzi, którzy doświadczyli Bożego działania. Niektóre z nich są niemal niewiarygodne i gwałtowne jak burza, inne spokojniejsze i rozłożone w czasie. Do każdego Bóg znajduje ten jeden jedyny, niepowtarzalny klucz – i to jest fascynujące.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka %
Pier Angelo Piai
Oto historia zwykłego chłopca, który swoje niedługo życie wypełnił dobrem. Jak to zrobił? I skąd brało się jego zaangażowanie , wierność wyznaczonym celom i nowe pomysły? Carlo Acutis żył zaledwie piętnaście lat, ale od wczesnego dzieciństwa wyróżniała go wielka ciekawość świata, bystrość i liczne zainteresowania. Z jakichś sobie tylko znanych powodów prosił rodziców o możliwość wcześniejszego przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. I rzeczywiście, po intensywnych przygotowaniach, jako siedmiolatek przystąpił do tego sakramentu. Odtąd codziennie uczestniczył we Mszy Świętej, uważał bowiem, że celem każdego człowieka jest niebo, a drogą, czy raczej autostradą, do niego jest właśnie Eucharystia.

Carlo interesował się programowaniem, montażem filmów, tworzeniem stron internetowych. Wiele uwagi poświęcił przygotowaniu istniejącej do dziś strony dotyczącej cudów eucharystycznych na całym świecie. Oprócz zwyczajnych zajęć działał także jako wolontariusz wśród potrzebujących, dzieci i osób starszych. Był wierny modlitwie, często też uczestniczył w adoracji, oddając wszystkie sprawy Panu Bogu. I kiedy wydawało się, że czeka go wspaniała przyszłość, niespodziewanie poważnie zachorował. Choroba rozwijała się bardzo szybko i przyniosła chłopcu wielkie cierpienia. Carlo ofiarował je w intencji papieża i Kościoła. Zmarł jesienią 2006 r. Pamięć o jego życiu wypełnionym prawdziwą miłością do Chrystusa i bliźnich sprawiła, że Kościół uznał i ogłosił go błogosławionym (a wkrótce – świętym). Dziś może być zwłaszcza dla młodych nie tylko przykładem, ale i – jak pokazują świadectwa – orędownikiem w ich codziennych zmaganiach.
19,90 zł 18,50 zł
19,90 zł 18,50 zł
Okładka
Chcemy przypomnieć w niniejszym dokumencie fundamentalne zasady prawdziwej religijności chrześcijańskiej oraz wskazać na niebezpieczeństwo jej wypaczenia właściwe współczesnym czasom. Dokument ten ma być pomocą, zwłaszcza dla duszpasterzy oraz świeckich liderów wspólnot katolickich, w rozeznawaniu kierunku, w którym podążają prowadzone przez nich grupy wiernych. Ma również pomóc w praktykowaniu właściwych form religijności chrześcijańskiej oraz w wyraźnym odróżnianiu ich od tendencji niezgodnych z chrześcijańską tradycją wiary i praktyką modlitewną.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka %
Jerzy Szyran OFMConv
Książka jest skierowana do człowieka, który szuka otuchy i pociechy w utrapieniu. Jej wartość kryje się w zapiskach z Testamentu Bernadetty. Cel, jaki przyświecał życiu małej Soubirous, jest też zamiarem niniejszej książki ukazać współczesnemu człowiekowi inną drogę życia, niż ta, jaką proponuje dzisiaj świat i jego mentalność przepojona konsumpcjonizmem. Bernadetta dowiodła, że niewielkimi środkami można osiągać wielkie cele i zdobyć szczyt.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
Marcin Muszyński
Książka dotyczy procesu uczenia się stawania osobą starą oraz sposoby wytwarzania jest tego typu autoidentyfikacja na poziomie indywidualnym. Autor opisuje cztery obszary sprawczości reprezentujące różne przejawy agencyjności człowieka w późnej dorosłości. Ukazuje wewnętrzny i zewnętrzny wymiar doświadczania własnej starości. Monografia zawiera model uczenia się stawania osobą starą, które rozpatrywane jest zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym, co wskazuje na wielowariantowość i wielowymiarowość typowych scenariuszy tworzącej się identyfikacji osoby starej. Publikacja jest kierowana do gerontologów społecznych, andragogów, pedagogów, geragogów, geriatrów, pielęgniarek geriatrycznych, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych, wolontariuszy oraz praktyków i specjalistów pracujących z seniorami. Można ją również polecić studentom specjalności medycznych i społecznych, badaczom skupionym na jakościowej metodologii badań, a także osobom zainteresowanym zagadnieniem starości i starzenia się.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka %
ks. Maciej Raczyński-Rożek
w sprzedaży od 11 lipca

Motywem przewodnim książki jest chrystologia Ducha akcentująca nierozerwalną więź Chrystusa z Duchem Świętym w trynitarnym życiu Boga i w historii zbawienia. Syn i Duch stanowią „dwie ręce Ojca”, jak to sugestywnie zobrazował św. Ireneusz. Opisując to misterium, ks. Maciej Raczyński-Rożek wydobywa nowe rozwiązania, jakie daje chrystologii i pneumatologii konsekwentne ukazanie tej więzi. W pierwszej części autor opiera się na myśli S. Bułgakowa, odwołując się także do filozoficznych i teologicznych źródeł poglądów tego wschodniego teologa – F.W.J. Schellinga i W. Sołowjowa. W drugiej części przechodzi do teologii H.U. von Balthasara, jego refleksję umieszczając na tle biblijnych rozważań F.-X. Durrwella. Praca została osadzona na bogatych materiałach źródłowych. Czytelnik odnajdzie w niej wiele zagadnień z zakresu sofiologii, estetyki teologicznej, filozofii klasycznej i teologii dogmatycznej, szczególnie trynitologii, pneumatologii i chrystologii w refleksji teologów Wschodu i Zachodu.
52,00 zł 49,90 zł
52,00 zł 49,90 zł
Okładka %
Michael Schmitz
To książka, która pomaga odzyskać wiarę w to, że życie każdego człowieka ma sens, bez względu na to, co się w nim wydarzyło. Jak wskazuje ks. Michael Schmitz, warto zaufać, że tak właśnie jest i że naszym celem nie jest bycie takimi, jakimi powinniśmy lub chcielibyśmy być, ale – jakimi właśnie jesteśmy. To może doprowadzić do odnalezienia prawdziwego szczęścia w tym niedoskonałym świecie.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka %
Mikołaj Łuczok
Biskup Mikołaj Łuczok dzieli się z polskimi czytelnikami refleksjami na temat poszukiwań swojego miejsca na ziemi. Kiedy jesteśmy zagubieni i czujemy, że nie znamy samych siebie, z pomocą przychodzi kochający Bóg. On pierwszy szuka człowieka i pyta “Gdzie jesteś?” (por. Rdz 3,9). Tylko nasza odpowiedź na to pytanie i nieustanna praca nad sobą ukażą nam ścieżkę prawdy – to w Nim jest wszystko, co jest potrzebne do życia.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka
12,00 zł
12,00 zł
Okładka
Bruno Ferrero
Wiele rzeczy jest ważnych w życiu, nie tylko róża. Raz uświadamiamy sobie to bardziej, innym razem mniej. Ten tomik, tak dobrze przyjmowany przez czytelników, w nowej edycji doskonale o tym przypomina.
16,90 zł
16,90 zł
Okładka
Wiera Kulikowa
Książka Cudowne ikony ukazuje przed czytelnikiem obrazy sakralne wyróżniające się nie tylko kunsztem artystycznym, ale także emanującą siłą duchową. Z wieloma z nich związane są niewytłumaczalne zjawiska chodzi tutaj przede wszystkim o mirotoczenie, czyli wydzielanie przez obrazy cudownego oleju (miro) często okazywało się, że olej ten posiadał właściwości lecznicze.

Fascynować może fakt, że współcześnie zjawisko wydzielania przez ikony substancji stało się wręcz masowe. Ikony nie tylko wydzielają wyżej wspomniane oleje, ale także płaczą, krwawią lub emanują przyjemną wonią. Tego typu wydarzenia skłoniły nawet do powołania przy Patriarchacie Moskiewskim specjalnej komisji, której celem było zbadanie nadnaturalnych zjawisk w pracach brali udział specjaliści z kręgu nauk ścisłych, badania te oparto o najnowocześniejsze metody, którymi posługuje się nauka.

O jakich niesamowitych zjawiskach przeczytać można w książce Cudowne ikony?

Poza opisem najsłynniejszych cudownych ikon książka Wiery Kulikowej zawiera opisy niesamowitych zjawisk związanych z danymi obrazami sakralnymi mikrotoczenia, samoodnawianie się, upomnienia, przepowiednie oraz uzdrowienia. Dzieło wzbogacono też o słownik terminów technicznych dotyczących sztuki pisania ikon i ich historii.
159,00 zł
159,00 zł
Okładka
Andrzej Zając
Myśli potrafią być dręczące. I nie problemy zabijają człowieka, zabija zadręczanie się nimi. Jak wyzwolić się od uporczywie powracających myśli, które pozbawiają wewnętrznego spokoju? Najlepiej zacząć od najprostszych metod dostępnych dla każdego... Więcej wewnątrz tejże książeczki.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
Nan C. Merrill
Kto z nas nie tęsknił za POZNANIEM NIEPOZNAWAL­NEGO? Dla większości te chwile są ulotnymi przebłyskami, dla innych mogą trwać już na zawsze. W nich rozpala się ogień, a zwyczajne życie przemienia się w poszukiwanie życia w świętym poddaniu. Modlitwa psalmami nie ma na celu zastąpienia uwielbianych, niezwykle znaczących i historycznie ważnych psalmów ze Starego Testamentu. Psalmy zawsze były odpowiedzią na głębokie ludzkie tęsknoty. To wołania duszy, pieśni o poddaniu, peany. Niech Księga Psalmów pozostanie Twoją współtowarzyszką oraz dialogiem jednej epoki z drugą, a Modlitwa psalmami niech posłuży Ci jako zaproszenie do słuchania Głosu Ciszy, który przemawia w Twojej duszy. (z Przedmowy)
48,30 zł
48,30 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Rozważania o badaniu dobrych i złych duchów są owocem osobistego doświadczenia w posłudze kierownika duchowe­go i wieloletniej refleksji nad sztuką rozeznawania duchowego. Nie chcę wygłaszać prelekcji czy pisać teologicznych tekstów na ten temat. Chcę raczej w sposób prosty i przystępny podzielić się tym, co sam przemedytowałem, opierając się na Słowie i Tradycji, i co sam przeżyłem prowadzony przez kierownika duchowego, który uczył mnie patrzeć na siebie i czytać życie oczami Boga. Proponuję sześć spotkań. W ich centrum będzie zawsze On – Miłośnik życia (por. Mdr 11, 26), który chce dla nas życia w obfitości. Wszystkie rozważania będą zmierzały do swego pulsującego Centrum, poza którym nie ma dla nas dobra (por. Ps 16, 2). Jest nim Bóg. On daje życie, porządkuje, scala, walczy u naszego boku, nadaje sens, kierunek, cel. Zapewnia i przysięga na siebie samego: „Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę (…). Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś (…). Ja jestem Pan i nikt poza Mną” (Iz 45, 2.5.6).
38,80 zł
38,80 zł
Okładka
ks. Andrzej Mazański
Książka W Jego ranach jest nasze zdrowie zawiera przekaz niezwykle cenny dla tych, którzy mierzą się z chorobą własną lub kogoś bliskiego. Chorzy i ich bliscy, szukając ratunku, często błądzą po omacku, oszołomieni, zrozpaczeni, bezradni. Pomoc medyczna nie zawsze bywa skuteczna. A gdy i ona okazuje się bezradna, trudno się z tym pogodzić zarówno leczonym, jak i leczącym. Zebrane w książce teksty to zapis homilii i prelekcji wygłoszonych przez ks. prałata Andrzeja Mazańskiego podczas cyklicznych spotkań Środowiska Medycznego Świętej Rodziny.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
o. Stanisław Przepierski OP
Publikowane w latach 2012–2020 w miesięczniku „Różaniec” rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca, zebrane w jedną całość, charakteryzują się prostotą, głębią i pobożnością. Medytacje, ujęte w formie dialogu z Maryją, zaskakują świeżością i niespotykanym łączeniem wątków. Rozważania poprzedzone są wprowadzeniem w nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, o które apelowała Matka Boża w Fatimie. Mogą z nich skorzystać także ci, którzy chcą owocniej odmawiać różaniec, a nawet ci, którzy tego nie robią, lecz chcieliby nauczyć się modlitwy Słowem Bożym.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Jednotomowe wydanie Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich w najlepszym, według biblistów, przekładzie z języków oryginalnych. Znakomite komentarze.

Publikacja zawiera:

- opracowane przez ekspertów biblistów nowe wstępy do każdej księgi - 6 wstępów
- tekst opatrzony starannie opracowanymi przypisami
- zaktualizowany przekład, zrozumiały język
Dlaczego warto kupić tę publikację?
Nowatorskie, oryginalne dzieło - Ewangelie + Dzieje Apostolskie w nowej odsłonie!
Ponad 50 infografik
w tym: mapy, schematy, linie czasu, kompozycje
Odświeżenie oryginalnych treści
Korekta tekstu, modyfikacja językowych anachronizmów
specjalne miejsce na notatki i refleksje własne
Dodatki specjalne, opracowane dla młodego czytelnika, wartością dodaną twej publikacji:
Słownik ważnych pojęć
Słownik postaci biblijnych
Ciekawostki biblijne
Najciekawsze biblijne związki frazeologiczne
Modlitwa z Ewangelistami
Pakiet dodatkowych infografik
119,90 zł
119,90 zł
Okładka
Michał Wyrostkiewicz
Modlitwy przed i po Mszy Świętej na każdy dzień miesiąca.

Korpus dzieła jest podzielony na dwie części. Pierwszą stanowią krótkie niejako utkane z treści biblijnych modlitwy-medytacje, które mają za zadanie pomóc w przygotowaniu się do Mszy świętej oraz w dziękczynieniu po niej. Tych medytacji jest 31, co odpowiada liczbie dni w potencjalnym miesiącu eucharystycznym. Każda z medytacji każdy z dni posiada swoją myśl przewodnią zaczerpniętą z Pisma świętego. Druga część dzieła to Przemyślenia dotyczące celebracji Mszy świętej. Tu można znaleźć wiele cennych praktycznych wskazówek. Myśli zapisane w książeczce nie mają jednak charakteru czysto użytecznego, ale stanowią oparte na Słowie Bożym i Tradycji Kościoła pogłębienie tajemnicy Eucharysti
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Szymon Hiżycki OSB
Mianem Ojców Pustyni określa się pierwszych mnichów, którzy mieszkali w Egipcie i na otaczającej go pustyni. Możemy tutaj przyjąć, że chodzi o tych, którzy żyli od czasów ojca życia monastycznego, św. Antoniego Wielkiego (druga połowa III w.), aż po podbój Egiptu dokonany przez Arabów (Aleksandria padła w 641 r.), przy czym periodyzacja ta ma charakter czysto umowny.

Po raz pierwszy wyrażeniem „Ojcowie Pustyni” posłużył się Palladiusz w zredagowanym w pierwszej połowie IV w. dziele Opowiadania dla Lausosa. Szerszej publiczności zostało przypomniane na fali edycji tekstów źródłowych po ukazaniu się w Paryżu w roku 1688 książki A. d’Andilly’ego Les vies des Saints Pères des déserts. Dzisiaj znane jest każdemu, kto choć trochę orientuje się w literaturze duchowej. W ostatnich latach stało się bardzo popularne określenie Matki Pustyni, co zdaje się wskazywać, że ideał Ojców pozostaje atrakcyjny i nadal wart kolejnych prób interpretacji oraz zastosowania go do własnego życia. Zresztą nieustanny powrót do źródeł jest fundamentalny dla tradycji monastycznej.

Tytuł niniejszej książki jest nieco przewrotny. Nie będziemy zajmować się w niej analizą wszystkich źródeł dotyczących Ojców Pustyni, które są związane z modlitwą, ale skupimy się na tekście krótkiego traktatu Ewagriusza, który w literaturze przedmiotu jest znany jako Trzy rozdziały o modlitwie. Dodajmy, że dzieło tutaj nas interesujące nie dotrwało do naszych czasów w oryginale greckim, a jedynie w syryjskim tłumaczeniu, i zostało wydane dopiero w latach dwudziestych XX w. przez I. Hausherra. Polski przekład bazuje na łacińskim tłumaczeniu dokonanym przez tego wybitnego badacza. Zapewne Pontyjczyk napisał ten traktat dla któregoś ze swoich uczniów jako rodzaj zbioru konkretnych wskazówek dotyczących modlitwy: w tekście często pojawiają się czasowniki w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej, a w trzecim rozdziale autor zwraca się do adresata szczególnym zwrotem: „mój synu”, zachęcając go do odwagi. Unikalność, czyli przeznaczenie konkretnego dzieła dla konkretnego czytelnika w szczególnym momencie jego życia, jest zresztą cechą, która w literaturze monastycznej pojawia się dość często.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
Na otrzymane od Boga dary człowiek może odpowiedzieć przede wszystkim wdzięcznością i uwielbieniem. Najpiękniejszym wyrazem naszego dziękczynienia jest Eucharystia, stanowi ona również okazję do tego, by wielbić Trójcę za Jej miłość do każdego człowieka. Modlitwy eucharystyczne określają mszę świętą właśnie jako „ofiarę uwielbienia”.

Sercem Eucharystii jest modlitwa eucharystyczna, w której przez wypowiadane słowa Chrystus ofiaruje się Ojcu, a my wraz z Nim ofiarujemy Bogu swoją wolność, czyli samych siebie, całe nasze życie. Toteż nasze podstawowe działanie w liturgii powinno zmierzać do zjednoczenia naszej ofiary z ofiarą Jezusa, abyśmy się do Niego upodobnili, abyśmy się stali na Jego kształt.

Autorzy tekstów zawartych w kolejnym tomie serii „Mysterium Fascinans” poszerzają spojrzenie na historię i teologię modlitw eucharystycznych, począwszy od najstarszej, jaką jest Kanon Rzymski. Odnoszą się również do nowych, które zostały skomponowane po Drugim Soborze Watykańskim. Sięgają także do tradycji bizantyjskiej oraz hiszpańsko-mozarabskiej. Każdy, kto pragnie zgłębiać tajemnicę Eucharystii i żyć nią na co dzień, znajdzie w ich rozważaniach słowa, które nakarmią serce i otworzą jeszcze bardziej na zdziwienie nad tajemnicą Boga wiecznego, żywego i prawdziwego.
39,90 zł
39,90 zł