Teologia

Okładka
Szymon Hiżycki OSB
Mianem Ojców Pustyni określa się pierwszych mnichów, którzy mieszkali w Egipcie i na otaczającej go pustyni. Możemy tutaj przyjąć, że chodzi o tych, którzy żyli od czasów ojca życia monastycznego, św. Antoniego Wielkiego (druga połowa III w.), aż po podbój Egiptu dokonany przez Arabów (Aleksandria padła w 641 r.), przy czym periodyzacja ta ma charakter czysto umowny.

Po raz pierwszy wyrażeniem „Ojcowie Pustyni” posłużył się Palladiusz w zredagowanym w pierwszej połowie IV w. dziele Opowiadania dla Lausosa. Szerszej publiczności zostało przypomniane na fali edycji tekstów źródłowych po ukazaniu się w Paryżu w roku 1688 książki A. d’Andilly’ego Les vies des Saints Pères des déserts. Dzisiaj znane jest każdemu, kto choć trochę orientuje się w literaturze duchowej. W ostatnich latach stało się bardzo popularne określenie Matki Pustyni, co zdaje się wskazywać, że ideał Ojców pozostaje atrakcyjny i nadal wart kolejnych prób interpretacji oraz zastosowania go do własnego życia. Zresztą nieustanny powrót do źródeł jest fundamentalny dla tradycji monastycznej.

Tytuł niniejszej książki jest nieco przewrotny. Nie będziemy zajmować się w niej analizą wszystkich źródeł dotyczących Ojców Pustyni, które są związane z modlitwą, ale skupimy się na tekście krótkiego traktatu Ewagriusza, który w literaturze przedmiotu jest znany jako Trzy rozdziały o modlitwie. Dodajmy, że dzieło tutaj nas interesujące nie dotrwało do naszych czasów w oryginale greckim, a jedynie w syryjskim tłumaczeniu, i zostało wydane dopiero w latach dwudziestych XX w. przez I. Hausherra. Polski przekład bazuje na łacińskim tłumaczeniu dokonanym przez tego wybitnego badacza. Zapewne Pontyjczyk napisał ten traktat dla któregoś ze swoich uczniów jako rodzaj zbioru konkretnych wskazówek dotyczących modlitwy: w tekście często pojawiają się czasowniki w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej, a w trzecim rozdziale autor zwraca się do adresata szczególnym zwrotem: „mój synu”, zachęcając go do odwagi. Unikalność, czyli przeznaczenie konkretnego dzieła dla konkretnego czytelnika w szczególnym momencie jego życia, jest zresztą cechą, która w literaturze monastycznej pojawia się dość często.
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
w sprzedaży od 19 czerwca

Na otrzymane od Boga dary człowiek może odpowiedzieć przede wszystkim wdzięcznością i uwielbieniem. Najpiękniejszym wyrazem naszego dziękczynienia jest Eucharystia, stanowi ona również okazję do tego, by wielbić Trójcę za Jej miłość do każdego człowieka. Modlitwy eucharystyczne określają mszę świętą właśnie jako „ofiarę uwielbienia”.

Sercem Eucharystii jest modlitwa eucharystyczna, w której przez wypowiadane słowa Chrystus ofiaruje się Ojcu, a my wraz z Nim ofiarujemy Bogu swoją wolność, czyli samych siebie, całe nasze życie. Toteż nasze podstawowe działanie w liturgii powinno zmierzać do zjednoczenia naszej ofiary z ofiarą Jezusa, abyśmy się do Niego upodobnili, abyśmy się stali na Jego kształt.

Autorzy tekstów zawartych w kolejnym tomie serii „Mysterium Fascinans” poszerzają spojrzenie na historię i teologię modlitw eucharystycznych, począwszy od najstarszej, jaką jest Kanon Rzymski. Odnoszą się również do nowych, które zostały skomponowane po Drugim Soborze Watykańskim. Sięgają także do tradycji bizantyjskiej oraz hiszpańsko-mozarabskiej. Każdy, kto pragnie zgłębiać tajemnicę Eucharystii i żyć nią na co dzień, znajdzie w ich rozważaniach słowa, które nakarmią serce i otworzą jeszcze bardziej na zdziwienie nad tajemnicą Boga wiecznego, żywego i prawdziwego.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Jednotomowe wydanie Ewangelii i Dziejów Apostolskich w najlepszym, według biblistów, przekładzie z języków oryginalnych. Znakomite komentarze.

Publikacja zawiera:

- opracowane przez ekspertów biblistów nowe wstępy do każdej księgi -6 wstępów
- tekst opatrzony starannie opracowanymi przypisami,
- zaktualizowany przekład, zrozumiały język
119,90 zł
119,90 zł
Okładka %
Martin Laird OSA
Martin Laird OSA, teolog duchowości i patrolog, autor książek W krainę ciszy i Głębia serca, w Oceanie Światła rozwija temat modlitwy kontemplacyjnej. Czerpiąc z mądrości wielkich mistyków, takich jak św. Teresa z Ávili czy Mistrz Eckhart, prowadzi czytelnika przez nowe wyzwania pogłębionej modlitwy.

Jak modlić się mimo rozproszeń w chaosie codzienności?
Jak dojść do życiodajnej ciszy kontemplacji, także wtedy gdy ogarnia nas zniechęcenie czy smutek?
Jak odkrywać w sobie otrzymany od Boga „świetlisty umysł” – wewnętrzny ocean światła?
45,90 zł 44,00 zł
45,90 zł 44,00 zł
Okładka
Matka Blandyna Michniewicz OSBap
Ludzie naszych czasów równie mocno łakną zaufania jak i lękają się ogołocenia. „Ależ to ludzkie” – powiedzielibyśmy odruchowo. Tak, to głęboko ludzkie odczucia, które mogą okazać się punktem wyjścia na drodze do poznania i umiłowania Boga i bliźniego. Niniejsza książka może przyczynić się do tego, aby zaufanie stało się nam bardziej swojskie, a ogołocenia mniej groźne, Bóg bardziej bliski, a bliźni jeszcze bardziej kochany.

Matka Mechtylda od Najświętszego Sakra­mentu, założycielka mniszek benedyktynek sakramentek, jest ekspertką od zawierzenia i ogołocenia. Jej teksty pełne są praktycznych rad, jak i osobistych zwierzeń dotyczących obydwu problemów. Dodajmy – są to kwestie, które dotykają każdego człowieka, można więc powiedzieć, że pisma Matki są dla wszystkich. Mam więc nadzieję, że będą one w naszym kraju coraz bardziej popularne, do czego oby przyczyniła się także niniejsza publikacja / Szymon Hiżycki OSB
14,00 zł
14,00 zł
Okładka
Anna Dąmbska
Tytuł książki jest zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza (Mt 18, 20). Przywołany werset brzmi: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich". W książce przedstawione są zapisy modlitw prowadzonych z udziałem Autorki w kilkuosobowych grupach w latach 1987-1988. Modlitwy te mają zazwyczaj formę rozmowy z Osobami, do których były kierowane. Niezwykły jest klimat tych rozmów, a także urzekająca osobowość Rozmówców. Anna Dąmbska opisuje to następująco: "Pan rzeczywiście był wśród nas, tak jak to obiecywał w Ewangelii (Mt 18, 20). Nasza modlitwa stawała się wyraźnie rozmową z Nim: odpowiadał nam, uczył, tłumaczył. Odczuwaliśmy Jego miłość, wrażliwą na nasze najdrobniejsze zmartwienia czy kłopoty, troskliwość, delikatność, często nawet żartobliwość i uśmiech, a także smutek, powagę, współczucie. Te rozmowy przyczyniały się do wzrostu zaufania do Niego. Każdego z nas powoływały do przyjaźni z Jezusem Chrystusem". W roku 1989 Autorka wspólnie z kilkoma uczestnikami spotkań dokonała wyboru fragmentów, którymi gotowa była się podzielić z innymi. Pan ją w tym zamiarze utwierdził słowami: "Pragnę, abyście ukazali naszą przyjaźń innym ludziom, gdyż może to zachęci ich do szukania wspólnoty ze Mną i ze swymi bliźnimi".
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
Monika Szela - Badzińska
Septuaginta - święty tekst w języku greckim z przed ponad 2000 lat. Dzieło o wielkim znaczeniu nie tylko dla wspólnot wiernych. Dla Żydów z czasów Ptolomeuszy, to nowe stworzenie Biblii, umożliwiające rozpowszechnienie pism hebrajskich w helleńskim świecie. Dla rodzącego się Kościoła - jego pierwszy Stary Testament, skarbnica cytatów i terminów Nowego Testamentu oraz klucz otwierający świat na przyjęcie Ewangelii. Dla Ojców Kościoła - fundament pojęć teologicznych i pomoc w dyskusjach egzegetycznych i apologetycznych. Dla pierwszych narodów przyjmujących chrześcijaństwo - podstawa przekładu tłumaczeń Biblii na ich języki. Dla Kościołów wschodnich - zasadniczy kanon biblijny. Dla Kościoła zachodniego - źródło tekstów wtórnokanonicznych. Dla zborów protestanckich - zbiór ksiąg do celów porównawczych. Tekst, którego popularność nie maleje, lecz przyciąga nowych badaczy, otwiera nowe projekty translatorskie i zdobywa nowych czytelników. Księga, której historia zasługuje na uwagę.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
o. Pacyfik Iwaszko OFM
w sprzedaży od 24 maja

Jak dostąpić prawdziwego uzdrowienia?
Jak pokonać przekleństwo i przyjąć błogosławieństwo?

Ojciec Pacyfik Iwaszko OFM – znany rekolekcjonista, od wielu lat prowadzący modlitwy o uzdrowienie – w najnowszej książce dzieli się swoim doświadczeniem posługi. Na jej drodze spotkał się z licznymi przypadkami zniewoleń duchowych i fizycznych, których korzeni można szukać w braku przebaczenia, w krzywdzie doznanej w dzieciństwie czy wkraczaniu w przestrzeń okultyzmu. Droga do prawdziwego uzdrowienia prowadzi tylko przez rany Jezusa. Jeśli jesteś w miejscu, z którego nie potrafisz ruszyć dalej, od wielu lat męczy cię brak poczucia własnej wartości i stabilności, odczuwasz ciągły dyskomfort i ból fizyczny – ta książka jest dla ciebie.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
św. Mechtylda von Hackeborn
Przyjdź, aby się wzmocnić. Objawienia o Sercu Pana Jezusa to książka ze świata mistyki i duchowości. Zawiera wybór pism Świętej Mechtyldy von Hackenborn. Córka barona von Hackeborn, mniszka, mistyczka i wizjonerka XIII wieku, została obdarzona szczególnymi łaskami, które pozwoliły jej rozmawiać z Chrystusem i przebywać w Jego Sercu. Jej objawienia, spisane przez współsiostry, są źródłem niezwykłej mocy i chwały Bożej.

Pięciotomowa Księga duchowej łaski św. Mechtyldy została uznana za zabytek piśmiennictwa średniowiecznego, ale przede wszystkim za źródło, z której czerpali wierni spragnieni Boga i Jego duchowej obecności. Jej przesłanie jest nadal aktualne i inspirujące dla dzisiejszego człowieka, często pogubionego i szukającego Boga po omacku. W jednej z audiencji środowych Papież Benedykt XVI podkreślił wartość przesłania nie tylko dla samej wizjonerki, ale dla nas wszystkich.

Dzięki tej książce poznasz mistyczną drogę Świętej Mechtyldy von Hackeborn i odkryjesz piękno kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Jej modlitwy i objawienia są światłem dla wszystkich, którzy pragną wzmocnić swoją wiarę i zbliżyć się do Boga.

Przekonaj się sam, jak wielką moc i łaskę niesie Najświętsze Serce Jezusa!
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
o. Anselm Grün OSB
Odkryj na nowo potencjał swojej duszy

Dzisiaj słowo „dusza” nabrało dla nas nowego znaczenia. Mówiąc o niej, myślimy już nie tylko o wyjątkowości człowieka, jego wnętrzu i godności, ale także o duchowych problemach wynikających z mierzenia się ze sobą i trudną rzeczywistością. Na tej niejednokrotnie bolesnej dla nas drodze nie jesteśmy jednak sami.

Anselm Grün przypomina o istnieniu niezwykłych obrońców – aniołów, którzy pragną nas chronić i sprawiają, że jesteśmy pełni pokoju, nadziei i kreatywności. To właśnie oni pomagają nam przetrwać najtrudniejsze chwile, prowadzą ku zbawieniu i umacniają w dobru tak, że nasze serce nie traci swojego blasku.
42,90 zł
42,90 zł
Okładka
Eric-Emmanuel Schmitt
Ta książka to przepełniony refleksją zapis podróży do kolebki chrześcijaństwa: od Betlejem, przez Nazaret, Jezioro Tyberiadzkie i górę Tabor, aż do Jerozolimy – miasta, gdzie wszystko się zaczęło i nic się nie skończyło. To intymna opowieść znakomitego pisarza i filozofa o własnym duchowym przebudzeniu i nieoczywistej odpowiedzi na wyzwanie, jakie stawia nam wiara.
49,99 zł
49,99 zł
Okładka
Michał Jędrzejek
Jak wygląda życie po „śmierci Boga”?

„Bóg umarł” – te dwa słowa tworzą być może najkrótszą definicję nowoczesnego świata. Splot moralnych, poznawczych i kulturowych czynników na przestrzeni ostatnich 200 lat doprowadził do masowego odchodzenia od religii. W filozoficznym eseju Michał Jędrzejek śledzi historię metafory „śmierci Boga”: od jej korzeni w chrześcijaństwie, które przynosi paradoksalną nowinę o „umarłym Bogu”, przez filozofię Hegla i Nietzschego, teologów i pisarzy doby Auschwitz, socjologów i publicystów, po współczesnego marksistę Slavoja Žižka. Jędrzejek odsłania głębokie źródła kryzysu Kościoła i chrześcijaństwa, który obserwujemy dziś w Polsce. Robi to jednak spokojnie i bez ideologicznego zacietrzewienia. To książka dla wierzących, niewierzących i wątpiących.
59,99 zł
59,99 zł
Okładka
Publikujemy kolejne tomy, które składają się z wybór haseł z antymodernistycznej, zupełnie już dziś zapoznanej Encyklopedii Kościelnej. Wybór jakiego dokonaliśmy jest zupełnie wyjątkowy - dotyczy kwestii błędów, herezji, schizm i apostazji sprzeciwiających się nauce, rozumowi oraz doktrynie katolickiej w całej historii Kościoła Katolickiego. Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami – polska encyklopedia składająca się z 33 tomów opublikowanych w latach 1873-1933. Została wydana przez Michała Nowodworskiego, z wyjątkiem tomu 33, który powstał pod redakcją Stefana Biskupskiego. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.
62,00 zł
62,00 zł
Okładka %
Olivier Belleil
Jak nauczyć się w codziennym życiu rozpoznawać dary Ducha Świętego? Jak otworzyć się na Jego moc i pozwolić, aby te nadzwyczajne dary rozwijały się w naszym życiu? Wszyscy pragniemy żyć pełnią życia, w szczęściu i radości. Jak jednak to osiągnąć? Spróbujmy rzeczywiście czynić owo dobro, które czynić pragniemy. Święty Paweł daje nam klucz: Duch Święty zawsze przychodzi nam z pomocą i wspiera nasze działania, jeśli tylko Mu na to pozwolimy. Każdy rozdział składa się z rozważań i porad duchowych, fragmentów Ewangelii, cytatów ze świętych oraz propozycji modlitw.
14,90 zł 13,90 zł
14,90 zł 13,90 zł
Okładka
Natalia Stencel
Podmiotowość w polskich tekstach mistycznych XX wieku
42,00 zł
42,00 zł
Okładka %
kardynał Grzegorz Ryś
Duch Święty działa tak, jak chce. Cechą Ducha Świętego jest absolutna wolność, oczywiście wolność w miłości.
kard. Grzegorz Ryś

Duch Święty – kim jest najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej?
Czy faktycznie jest równy Ojcu i Synowi?
Jak działa? Czym są dary Ducha Świętego?
Dlaczego tak mało o Nim wiemy?

Duch Święty to niezaprzeczalnie najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. Jest niewidoczny jak wiatr, a jednak działa. W Starym Testamencie bywa przedstawiany jako potężna moc, którą posługuje się Bóg, a dzisiaj najczęściej kojarzymy Go z obrazem gołębicy, płomienia czy silnego podmuchu. Jego nieoczywista moc, o której mówią te wizerunki, może zdziałać cuda. Wystarczy poznać Go i dać się Mu poprowadzić. Dopiero w Nowym Testamencie ukazuje nam się nie jako jakaś siła, wiatr, tchnienie czy moc, ale Osoba Boża.
Kardynał Grzegorz Ryś w swoich tekstach odkrywa przed nami tajemnice Ducha Świętego. Daje nam wskazówki, jak wykorzystać w życiu Jego dary.
54,99 zł 49,99 zł
54,99 zł 49,99 zł
Okładka
ks. Marek Starowieyski
Część pierwszą Biblii pisarzy komentującą Stary Testament kończymy tomem poświęconym psalmom przekładanym i czytanym przez różnych pisarzy.

Jest to logiczne. Po omówieniu dziejów Izraela od początku do czasów machabejskich oraz mów proroków, dzieł mądrości i poezji hebrajskiej oraz ich wyrazu w literaturze, pozostaje jeszcze to, co jest istotą każdej religii modlitwa. Modlitwę Starego Przymierza wyrażają głównie Psalmy.

Nie jest tak, by w innych księgach Starego Testamentu nie było modlitwy. Była. Modlili się patriarchowie, modlili się mędrcy, modlili się prorocy. Ale modlili się, że tak się wyrażę, okazjonalnie, wypełniając swoje obowiązki: dziękowali Bogu, prosili Boga, przepraszali Boga, błagali Boga, wielbili Boga, ale w związku z innymi wykonywanymi przez siebie pracami. I te pieśni bywają bardzo piękne i podobnie jak psalmy zostały wprowadzone do modlitw Kościoła, nie tylko do brewiarza, ale i liturgii mszalnej. Jednakże nie stanowiły one istoty Księgi.

Inaczej ma się rzecz z Księgą Psalmów: jest to księga modlitwy i jedynie modlitwy. Czasami tylko jakaś modlitwa-psalm opatrzona jest wzmianką, że towarzyszyła takiej a takiej okoliczności, że odmówił ją ten a ten i że była śpiewana na tę czy inną melodię to wszystko, i nie zawsze wiadomo, czy są to informacje autentyczne, choć niewątpliwie pochodzą ze starożytności. Reszta psalmów to modlitwa, czysta modlitwa.

(fragment Przedmowy ks. Marka Starowieyskiego)
79,90 zł
79,90 zł
Okładka
ks. Marek Starowieyski
Antologia obejmuje zarówno utwory poetyckie których na pewno jest więcej, jak i dzieła epickie. Utwory poetyckie to wiersze związane z danym tekstem biblijnym: opisujące go, parafrazujące (parafrazy biblijne były szczególnie modne w XIX wieku warto temat zbadać!), nawiązujące do niego, samodzielne oraz fragmenty poematów (choćby Boskiej Komedii). Podajemy tu także przekłady poetów tłumaczących Stary Testament, by wymienić Czesława Miłosza czy Leopolda Staffa.

Jeśli chodzi o prozę to prezentujemy rzadkie teksty samoistne (takie jak krótkie opowiadania Brandstaettera), jednak głównie fragmenty powieści, noweli, esejów i, w wyjątkowych wypadkach, dzieł popularnonaukowych.

Są to utwory, po pierwsze, przywoływane jako dłuższe fragmenty: szkice prozą i dramaty, ewentualnie, rzadziej, poematy oraz eseje. ()

Drugą kategorią, nazwijmy ją umownie objętościową, jest nowela biblijna oraz krótsze eseje biblijne.

Trzecią grupą są poezja, średnie i krótkie utwory biblijne oraz parafrazy szczególnie rozwinięte w późnym romantyzmie i w okresie Młodej Polski.
112,00 zł
112,00 zł
Okładka
ks. Jarosław Piłat
Patrząc na świat okiem wierzącego w Boga, widzimy jasno, że wszyscy czy tego chcemy, czy nie znajdujemy się na drogach wiary. Może współcześnie w naszym zachodnim świecie wydaje się, że są to raczej drogi niewiary. Widzimy odchodzenie ludzi od praktyk i zwyczajów religijnych, praktyczną niewiarę, odejścia z Kościoła, a zarazem coraz wyraźniej dostrzegamy, że wkroczenie w głęboką ontyczną samotność, do jakiej prowadzą powyższe kroki, sprawia, że poszukiwanie Boga u wielu letnich w wierze i odchodzących od niej z czasem wyraźnie rośnie. Natarczywość i siła tego poszukiwania jeszcze wyraźniej ukazuje nam znaczenie wiary w Boga w życiu ludzkim.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
Andrzej Gajewski
Monografia Andrzeja Grajewskiego pozwala przyjrzeć się temu, jak kształtowały się stosunki bilateralne między Watykanem a Moskwą w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Autor spędził długi czas w zagranicznych archiwach i na podstawie własnych badań wciągająco opisał niemal 75 lat burzliwej historii i relacji, w których twarda rywalizacja przeplatała się z próbami osiągnięcia porozumienia.

Czy dwie sprzeczne ideologie były skazane na konflikt? Czy podczas największych kryzysów zimnej wojny Kościół katolicki zawsze opowiadał się po stronie Zachodu, czy może próbował występować w roli bezstronnego mediatora? Czy ekumeniczne postulaty Soboru Watykańskiego II, zmiany wewnątrz Kościoła katolickiego i otwarcie na dialog z Cerkwią prawosławną doprowadziły do przygaszenia sporów? Wreszcie, co sprawiło, że zwieńczeniem tego procesu stał się pontyfikat Jana Pawła II papieża, który środków do realizacji swoich głównych celów duszpasterskich i politycznych upatrywał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wrażliwym z perspektywy Kremla?
79,40 zł
79,40 zł