Teologia

Okładka
Roger Verneaux
"Wydaje nam się, że całe dobrodziejstwo, jakie metafizyka tomistyczna może wyciągnąć z zetknięcia się z filozofiami nowożytnymi, polega na zmuszeniu jej do refleksji nad własnymi źródłami i poddaniu ich krytyce, a także na zobowiązaniu jej do pełniejszego i głębszego wyartykułowania swej epistemologii. Tylko tyle i aż tyle. W pewnym sensie jest to bardzo niewiele, ponieważ nie dodaje nic do korpusu prawd, które metafizyka tomistyczna już posiadała. Z drugiej jednak strony jest to znaczny postęp, ponieważ zapewnia jej to wyraźniejszą samoświadomość. Nasz wykład będzie składał się z trzech części. Pierwsza będzie głównie polemiczna, druga opisowa, a trzecia dogmatyczna. Są to jednak tylko ogólne motywy przewodnie, ponieważ nie sposób całkowicie oddzielić od siebie tych trzech punktów widzenia." Fragment z Wprowadzenia Ks. Roger Verneaux (1906-1997), wieloletni wykładowca Instytutu Katolickiego w Paryżu, wybitny znawca idealizmu i autor cenionej serii podręczników z filozofii tomistycznej. Epistemologia ogólna czyli krytyka poznania jest jego pierwszym dziełem przełożonym na język polski. W przygotowaniu tegoż: Historia filozofii nowożytnej oraz Historia filozofii współczesnej. Patronat: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks. Zbigniew Sobolewski
W ostatnich latach w Polsce dużo się mówi i pisze o Kościele. Niekiedy jego przeciwnicy próbują go oczernić, zdeprecjonować, pozbawić autorytetu. Pojawia się wiele głosów "reformatorskich", nie zawsze pomocnych i trafionych.

Autor książki "Żyję we wspólnocie Kościoła" ukazuje pozytywny i zaangażowany obraz Kościoła, w którym jest miejsce dla wszystkich wierzących. Pomaga wiernym świeckim odnaleźć w nim swe miejsce.

Autor dotyka także tematów trudnych oraz problemów Kościoła w Polsce. Czyni to z troską i poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę wiary, do której należy.
32,00 zł
32,00 zł
Okładka
o. Thomas Keating OCSO
w sprzedaży od 22 maja

Na kartach Ewangelii Jezus zachęca, byśmy modlili się w ukryciu naszego serca, gdzie możemy spotkać się z Ojcem patrzącym na nas z miłością. Modlitwa głębi jest szczególnym rodzajem takiego spotkania i otwiera nas na kontemplacyjny wymiar Dobrej Nowiny.

Ojciec Thomas Keating, trapista, założyciel i duchowy przewodnik Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej, daje nam jedno z najlepszych wprowadzeń do praktyki modlitwy głębi. Tłumaczy w nim, czym jest, a czym nie jest prawdziwa kontemplacja, oraz krok po kroku przeprowadza czytelnika przez jej etapy. Przekonuje, że praktykując ją, mamy szansę nie tylko lepiej poznać Boga, ale przede wszystkim samych siebie. W wewnętrznej ciszy Duch Święty dotyka naszych dusz i leczy nasze najgłębsze rany, a Jego obecność rodzi w nas owoce pokoju i radości.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
kard. Angelo Comastri
Żyjemy w społeczeństwie, które tak dalece zatraciło sens życia, że już go nawet nie poszukuje. A wolność, jak pokazują historie opowiedziane w jednej z najnowszych książek kardynała Angela Comastriego, jest dzisiaj niczym ślepa siła, która nas prowadzi nie wiadomo dokąd, jeżeli brak nam wzniosłego celu do osiągnięcia. Aby pomóc nam poznać prawdziwe znaczenie wolności, autor zaprasza nas do spojrzenia na Maryję, która w akcie czystej wolności otwiera się na Boga, powierza Mu się całkowicie. Bóg zaś czyni wyłom w ludzkiej historii, żeby w przenikliwym chłodzie grzechu rozpalić ogień Miłości. Angelo Comastri (ur. 1943 r.) pochodzi z Sorano we Włoszech; piastuje godność arcybiskupa ad personam od 1996 r. oraz kardynała od 2007 r.; był też między innymi wikariuszem generalnym Państwa Watykańskiego w latach 2005-2021 i archiprezbiterem bazyliki watykańskiej w latach 2006-2021. Jest autorem licznych publikacji książkowych.
25,90 zł
25,90 zł
Okładka %
Remo Lupi
Co zwykle pakujemy do plecaka? Rzeczy ważne i podstawowe, których potrzebujemy w szkole, w pracy, na wycieczce, w podróży. Takim zbiorem najważniejszych treści dla chrześcijanina jest właśnie ta książka, adresowana do wszystkich, którzy pragną poznać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i coraz lepiej rozumieć podstawy i zasady wiary chrześcijańskiej.

Przydatna pomoc
Publikacja to świetne uzupełnienie i komentarz do Biblii i katechizmu zarówno dla tych, którzy przemierzają drogę wiary w grupach i w ruchach kościelnych, jak i dla rodzin, katechetów czy młodych, którzy przygotowują się do bierzmowania lub którzy już przyjęli ten sakrament.
24,95 zł 23,00 zł
24,95 zł 23,00 zł
Okładka
Karol Guttmejer
Jest to powieść historyczna. Młody historyk trafia przypadkowo w Wenecji na średniowieczny, archiwalny zapis, mówiący, że w drodze powrotnej z Jerozolimy polski książę został obdarowany w Konstantynopolu przez bizantyjskiego cesarza relikwią z wyobrażeniem Chrystusa. Ta informacja ożywia nie tylko jego ciekawość. Jest jeszcze ktoś kto chce koniecznie widzieć, co było tą relikwią.Komu i w jakich okolicznościach, i czy w ogóle uda się to ustalić?
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
o. Marian Zawada
Można to traktować jako zapis sanjuanistycznej fascynacji, otwierania oczu i pokornego ich zamykania, sporu o format myślenia i aspiracji ducha. To, co najcenniejsze u Jana, to swoista łaska obcowania z nagą treścią, słowem surowym i boskim, dla niektórych bezwzględnym, a może nawet okrutnym. Ale stąd też płynie siła prawdy o Bogu i człowieku i jakiś przedziwny mistyczny magnetyzm. Huragan jego słów rozbija wszelkie stosowane miary i strąca w otchłanie bez dna. Tu nie można ani siebie ocalić, ani czegoś wygrać, bo człowiek musi być pokonany. A tym, co pokonuje, co zwycięża – jest Miłość. Otworzyć oczy serca na tę olśniewającą prawdę o zrównaniu z Bogiem, odkryć to w blaskach jutrzenki innego dnia, zderzyć się z tym, uchwycić się tego nad przepaścią znaczeń – to zasadnicze uderzenie w nasze przyzwyczajenia, pielęgnowanie ważnych spraw. Wdarcie się Boskiego huraganu do posprzątanego i zadbanego według naszego pomysłu domu nie tylko wywraca, nie tylko zmiata, ale wręcz miażdży życie, a wszelki retusz zdzierany niemiłosiernie i ostatecznie odsłania bliskość Ukrytego.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
Michał Jędrzejek
Jak wygląda życie po "śmierci Boga"?

"Bóg umarł" - te dwa słowa tworzą być może najkrótszą definicję nowoczesnego świata. Splot moralnych, poznawczych i kulturowych czynników na przestrzeni ostatnich 200 lat doprowadził do masowego odchodzenia od religii.

W filozoficznym eseju Michał Jędrzejek śledzi historię metafory "śmierci Boga": od jej korzeni w chrześcijaństwie, które przynosi paradoksalną nowinę o "umarłym Bogu", przez filozofię Hegla i Nietzschego, teologów i pisarzy doby Auschwitz, socjologów i publicystów, po współczesnego marksistę Slavoja ika.

Jędrzejek odsłania głębokie źródła kryzysu Kościoła i chrześcijaństwa, który obserwujemy dziś w Polsce. Robi to jednak spokojnie i bez ideologicznego zacietrzewienia. To książka dla wierzących, niewierzących i wątpiących.

Filozofia tylko wtedy jest ciekawa, kiedy mierzy się - wciąż na nowo - z fundamentalnymi pytaniami i problemami. W tej pasjonującej książce Michał Jędrzejek śledzi takie właśnie zmagania, a zarazem sam je podejmuje. Słynna metafora "śmierci Boga" jest dla niego punktem wyjścia do podróży przez współczesny krajobraz duchowy Zachodu, a więc także w głąb każdej indywidualnej duszy, mojej i Twojej. Znakomicie napisana i ważna rzecz. Bardzo polecam.
59,99 zł
59,99 zł
Okładka
Dariusz Adamczyk
Pismo Święte zawiera słowa samego Boga skierowane do człowieka. Zachwyca chrześcijan, ale i tych wszystkich, którzy poszukują sensu i celu życia. Zawarte jest w nim bowiem ważne przesłanie dotyczące ludzkiego życia i postępowania. W słowie tym można odkryć miłość Boga, który objawia samego siebie. On przemawia osobiście również do współczesnego człowieka. Słowa z Biblii słyszymy podczas każdej mszy św., objaśniane dodatkowo w homilii. Jednak świadomość, że w Piśmie Świętym przemawia sam Bóg, budzi w człowieku pragnienie odczytywania zawartego tam przesłania również indywidualnie. Przekaz zawarty w Biblii jest ciągle aktualny, pasuje do każdej sytuacji życiowej. Dlatego warto wciąż na nowo wsłuchiwać się w to, co Bóg ma do powiedzenia. Dobrze jest wzbudzić w sobie zamiłowanie do czytania Biblii, a z pewnością czytana przez każdego z nas będzie odczytywana w niepowtarzalny sposób, bo w odniesieniu do jego życia.

Słowo Boże jest normą i źródłem siły do życia, stanowi jednocześnie doskonałe narzędzie odrodzenia duchowego. Lektura Pisma Świętego jest fascynującą przygodą coraz lepszego poznawania Boga i Jego zamiarów wobec człowieka. Jest to ciągle żywe słowo, skuteczniejsze niż jakiekolwiek ludzkie komunikaty. Objawia wolę Boga, formuje ludzkie życie, wskazuje powołanie, kształtuje tożsamość. Daje też odpowiedź na pytania, trudności, dylematy codzienności.

Pismo Święte powstawało przez około 1300 lat. Biblia ma podwójne autorstwo, zarówno Boskie, jak i ludzkie – spisywało ją przez te wieki co najmniej czterdziestu ludzi. Pismo Święte jest zbiorem pism natchnionych przez Boga. Ich liczba wynosi 73 (46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego). Były pisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.
36,00 zł
36,00 zł
Okładka %
Jean-Marie Elie Setbon
Ta książka powstała po to, żeby ojcom, matkom, katechetom umożliwić kształcenie się, przyjmowanie Słowa Bożego, które trzeba przekazać dalej. Żeby ojciec mógł podjąć się roli przekaziciela Słowa Bożego, kształtując umysły swoich dzieci na drodze wiary. Żeby matkę umocnić w jej roli strażniczki wartości chrześcijańskich, przede wszystkim miłosierdzia. Celem autora jest stworzenie, poprzez dyskusję, więzi między rodzicami, dziećmi, nauczycielami, katechetami. Proponując formę dialogu, pragnie również przyczynić się do doskonalenia umysłów dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zdolności myślenia i argumentowania. I wreszcie - chce umożliwić przywrócenie przestrzeni do wypowiadania się i do słuchania, tak aby dziecko czuło, że to, co mówi, jest ważne i że dorośli biorą to pod uwagę.
24,90 zł 23,00 zł
24,90 zł 23,00 zł
Okładka
Henryk Bejda
Wszystkie wizje i objawienia, które miały miejsce po ukształtowaniu się Nowego Testamentu, nazywamy objawieniami prywatnymi. To objawienia Jezusa Chrystusa, Maryi, świętych lub aniołów, którzy poprzez wizje zmysłowe lub duchowe, przekazują wizjonerowi albo grupie wizjonerów orędzia. Pomagają im lepiej zrozumieć Ewangelię, poprzez jej pryzmat odczytywać "znaki czasu". W książce zostało opisanych 100 objawień prywatnych, które zapisały się w historii Polski i Kościoła. Zaowocowały m.in. nowymi formami pobożności, budową kościołów lub utworzeniem sanktuariów, a także powstaniem dzieł mistycznych (Dzienniczek św. siostry Faustyny, pisma s. Roberty Babiak, s. Leonii Nastał czy Fulli Horak). Autorski wybór Henryka Bejdy uwzględnia przede wszystkim objawienia Pana Jezusa, Maryi, aniołów i świętych, w dostrzegalnej przez wizjonerów postaci. Druga część poświęcona jest wybranym pomniejszym objawieniom, które miały bardziej ograniczony publiczny wydźwięk, oraz innym cudownym zjawiskom związanym z samymi wizerunkami Pana Jezusa, Maryi i świętych. Górka Klasztorna, Licheń Stary, Okulice, Supraśl, Bardo Śląskie, św. Lipka Ludźmierz, Leżajsk, Radecznica, Pińczów, Matemblewo, Siekierki, Studzianna Św. Jacek, św. Anna, św. Jadwiga Andegaweńska, św. Stanisław, św. Kazimierz Kaźmierczyk, św. Stanisław Kostka, św. Antoni Padewski
59,90 zł
59,90 zł
Okładka
Małgorzata Terlikowska, Błażej Kmieciak
Każdy z nas kroczy ku niepełnosprawności, ale brakuje nam odwagi, by zmierzyć się z tą prawdą. To dlatego ze strachem, a nieraz i przerażeniem odwracamy wzrok od ludzi, których los doświadczył jakąś formą niepełnosprawności - zarówno fizycznej, jak i intelektualnej czy psycho-społecznej. Stają się dla nas przezroczyści. Prof. Błażej Kmieciak w szczerej i poruszającej rozmowie z Małgorzatą Terlikowską nie tylko dzieli się swoim doświadczeniem, lecz także uchyla drzwi do świata innych osób z niepełnosprawnościami, by pokazać, z jakimi problemami na co dzień zmagają się zarówno one, jak i ich opiekunowie. Przybliża zagadnienia etyczne i prawne związane m. in. z ubezwłasnowolnieniem i opieką nad osobami niesamodzielnymi. Wiele miejsca poświęca bezpieczeństwu osób z niepełnosprawnościami i różnym aspektom zagrożeń, które na nich czyhają, szczególnie zaś pochyla się nad bolesną kwestią wykorzystywania seksualnego, której obecnie zawodowo poświęca najwięcej uwagi. Głosu prof. Błażeja Kmieciaka w sprawach, o których wielu ludzi nie chce w ogóle rozmawiać, z całą pewnością powinny wysłuchać nie tylko osoby zmagające się z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich opiekunowie. Lektura Przezroczystych to dla wszystkich wyjątkowa okazja do spotkania z niezwykłym człowiekiem, który jak nikt inny rozumie, do czego prowadzą społeczna obojętność i ignorancja.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Bożena Anna Flak
Bożena Anna Flak, autorka wierszy, poetyckiej prozy i tekstów śpiewanych, proponuje tym razem osobistą silva rerum. Książka Rozsypane bursztyny rozsypuje przed czytelnikiem pisanie siostry Bożeny: z czasów młodości i pod wieczór, na okazje i bez okazji, do druku i podręcznych diariuszy. Ulotne chwile życia pochwycone piórem, jak żyjątka oblane żywicą, zmierzyły się z próbą czasu. Niejeden z tych jantarów w całości zachował wspomnienie ciepła i słońca. Z niejednej pokaźnej bryłki kruszcu ocalał jednak tylko okruch, odprysk tego, co opadło na dno słonej wody.
41,00 zł
41,00 zł
Okładka %
ks. Tomáš Halík
w sprzedaży od 22 maja

Miałem sen. Na balkonie bazyliki świętego Piotra w Rzymie stał nowo wybrany papież. Wyjaśniał tłumom sens imienia, które sobie obrał. Rafael znaczy „Boży lek” albo „Bóg uzdrawia”. Z Biblii jest znany, a w tradycji czczony, jako wierny przewodnik na drogach.

Tymi słowami zaczynają się Listy do papieża, najnowsza książka ks. Tomáša Halíka, znanego teologa, filozofa i psychoterapeuty. Adresatem tytułowych listów jest „papież z krainy snów”, a ukryte znaczenie jego imienia ma być zachętą do szukania nowych dróg oraz zwiastunem niezbędnych przemian w Kościele. W dwunastu listach do wirtualnego Następcy św. Piotra autor podejmuje całkiem nie-wirtualne, palące problemy współczesnego Kościoła: przyczyny obecnego kryzysu, zapomniana wewnętrzna siła religii, wolność i odpowiedzialność, tradycjonalizm, progresizm, uniwersalizm, tożsamość i apostolskość Kościoła, czy tematy eschatologiczne, jak powszechne zbawienie.
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka
Monika Górska
To książka o poszukiwaniu miłości. Tej prawdziwej. O patrzeniu i słyszeniu. Sercem. Tak, by jej nie przegapić. I patrząc przez okno, nie skupiać się na brudnej szybie, ale zobaczyć niebo. To opowieści z życia wzięte o tym, jak czasem niewiele trzeba, żeby otrzymać tak wiele. Wystarczy puścić to, co trzymasz. Nie kolorować liści, by przyszła już jesień, ale – jak drzewa w zimie – z ufnością poczekać na wiosnę. I o tym, jak przestać się martwić tym, co wczoraj, i tym, co jutro. I żyć w pełni dziś.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka %
Natale Benazzi
Kiedy czytamy Apokalipsę, przyprawia nas ona o zawrót głowy, wzbudzając mieszane uczucia. Zawiera bowiem wstrząsająco pesymistyczne wizje przyszłości oraz wiele niejednoznacznych i dzisiaj nie zawsze czytelnych symboli.

Apokalipsa jest przepowiednią, proroctwem, ale przede wszystkim narzędziem interpretacji znaków wciąż dawanych ludzkości. Symbole towarzyszące nam od zawsze niosą ważne przesłania i ostrzeżenia. Odnajdujemy je w Biblii, obfituje w nie działalność Chrystusa, przywołują je objawienia Maryjne.

Rozważania Natale Benazzi, ukazują niezwykłą zbieżność zachodzącą pomiędzy Apokalipsą św. Jana a przesłaniem Maryjnym danym światu w Fatimie czy w La Salette. Słowa kierowane do ludzkości przypominają o konsekwencjach grzechu i nie ignorują cierpienia, lecz jednocześnie nawołują do zachowania nadziei i zachęcają do optymizmu. Jakże ważny jest przekaz, który niosą, zwłaszcza w czasach tak burzliwych i trudnych dla całego świata.
26,90 zł 25,00 zł
26,90 zł 25,00 zł
Okładka
ks. Jerzy Jastrzębski
Szukasz umocnienia? Sięgnij po różaniec! Zbliż się do tronu Matki Boga, aby – jak mówił bł. Jerzy Popiełuszko – „zaczerpnąć siły ze zdroju Bożej łaski, ze zdroju, który przepływa przez serce Maryi. Aby ten strumień Bożej łaski i Bożej siły spłynął na nas i nas umocnił, musimy ustawić fale naszego serca na fale Boże”.

Wyjątkowe rozważania
Niniejsza książeczka to wyjątkowe rozważania tajemnic różańcowych, w których wydarzenia z życia Jezusa przeplatają się z historią życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To doskonała okazja, by powierzyć Maryi swoje sprawy i poznać lepiej życiorys tego heroicznego kapłana.

Kieszonkowe wymiary
Dodatkowy atut książeczki to jej niewielki rozmiar, dzięki któremu bez trudu zmieścisz ją do torby czy plecaka, by rozważać tajemnice różańca przy każdej sposobności.
14,95 zł
14,95 zł
Okładka
John Julius Norwich
Książka prowadzi czytelnika chronologicznie przez dzieje kolejnych zwierzchników Kościoła, właśnie od św. Piotra poczynając. Św. Piotr i św. Paweł zginęli w Rzymie, stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Ale od razu na początku książki autor stawia pytanie, czy tylko dlatego, że tam znajdują się ich groby, Rzym stał się papieską stolicą i centrum chrześcijaństwa, które przecież powstało i rozwinęło się na wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego? Bardzo szybko wynikł spór o prymat w chrześcijańskim świecie. Tym samym w opowieści Norwicha sprawy doktrynalne i wewnątrzkościelne zaczynają przeplatać się z wątkami politycznymi, a historia papieży staje się historią imperium, a potem całej Europy.
89,90 zł
89,90 zł
Okładka %
kardynał Gerhard Ludwig Muller
Kardynał Gerhard L. Müller na nowo odkrywa przed nami, co znaczy być katolikiem. Zebrane w tym tomie eseje byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary bardzo jasno pokazują, jak nie zatracić swojej tożsamości w czasach naznaczonych kryzysem wiary, skłaniającym do snucia wydumanych interpretacji Bożego objawienia i rozpuszczania soli Ewangelii w zawiesinie tak zwanych nowych kontekstów współczesności. To propozycja dla wszystkich, którzy katolickość Kościoła pojmują bardzo osobiście – jest ona dla nich nie tylko jedną z wielu prawd wiary, ale przede wszystkim najwłaściwszą drogą prowadzącą do zbawienia.
58,90 zł 55,00 zł
58,90 zł 55,00 zł
Okładka
Scott L. Smith Jr
Czy wiesz, co jest według J.R.R. Tolkiena, twórcy Władcy Pierścieni, "Jedyną wielką rzeczą do kochania na ziemi"? Eucharystia! Tolkien był "bezwstydnym" katolikiem w kraju, gdzie głową Kościoła jest panujący król. Każdy dzień rozpoczynał od uczestnictwa we Mszy św. i spotkania z Bogiem w Komunii św. Ten literacki gigant nie tylko nie wstydził się swojej katolickiej wiary, ale wplatał ją w treść swoich książek. Łatwo można znaleźć do niej odniesienia, jeśli się wie gdzie szukać. Dzięki książce Scotta L. Smitha, znajdziesz obecną w książce Tolkiena Eucharystię i będziesz tym odkryciem naprawdę zdumiony. Uświadomisz sobie, że nie da się w pełni zrozumieć tego niezwykłego dzieła, jakim jest bez wątpienia Władca Pierścieni, bez zrozumienia ukrytego w nim przez autora eucharystycznego znaczenia.

A może to Tolkiena nie można w pełni zrozumieć, bez jego katolickiej tożsamości i głębokiego oddania Eucharystii? Czy chcesz wyruszyć w tę podróż?
34,90 zł
34,90 zł