Teologia

Okładka
bp Artur Ważny
W dzisiejszych czasach musimy na nowo odkryć wagę ojcostwa. Niewątpliwie pomoże nam w tym biskup Artur Ważny, który w swoim przepowiadaniu stara się przedstawić rolę ojca w rodzinie, ale także w Kościele i w społeczeństwie we właściwym świetle. Ma być on według niego typem współczesnego bohatera, który uzbrojony w miecz sprawiedliwości, prawdy i wyrozumiałości ośmieli się zmieniać świat. Autor problem ojcostwa omawia wieloaspektowo, w sposób interesujący nie tylko mężczyzn, dla których jest ono zwykłą drogą życiowego powołania, ale również dla całego ich otoczenia. Sporo miejsca poświęca na przykład deficytom, na jakie narażeni są dorośli synowie i córki ojców, którzy w jakiś sposób zawiedli. Nie pozostawia ich samym sobie, lecz udziela konkretnych wskazówek, jak poradzić sobie z różnymi traumami, aby stać się dobrym rodzicem, także w sensie duchowym. Wreszcie budzi nadzieję, że Bóg jest w stanie te wszystkie zranienia uleczyć, a wadliwe relacje naprawić. Przekonuje, że historia każdego z nas może zacząć się na nowo, na każdym etapie życia, o ile tylko odkryjemy kochające serce Ojca.
50,90 zł
50,90 zł
Okładka
Stéphanie Halperson
Zranienia, wewnętrzne "strefy cienia", wszelkie ograniczenia wpływające na całe ludzkie życie wydobyte na światło dzienne w modlitwie mogą zostać nawiedzone przez Tego, który jest miłością i pocieszeniem.

Uzdrowienia dokonane przez Jezusa w Ewangeliach są głównie fizyczne, choć niektóre mogą też być interpretowane na poziomie psychicznym, jak we fragmencie o sadzawce Betesda, ale Bóg zbawia człowieka we wszystkich jego wymiarach: ciało, duszę i ducha.

Medytacje zawarte w tej książce są propozycją łagodnego odsłonięcia naszych zranień przed Tym, który został posłany, aby nieść dobrą nowinę ubogim, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie, i uciśnionych odsyłać wolnymi (zob. Łk 4, 18).
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
o. Gabriele Amorth
9,95 zł
9,95 zł
Okładka
Tadeusz Górski MIC
Praca zawiera mnóstwo informacji historycznych, logicznie uporządkowanych i poprawnie interpretowanych. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych i źródeł drukowanych. Studium dotyczy postaci, która odegrała doniosłą rolę w najnowszej historii religijnej Polski i Litwy. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, uwzględniająca całokształt problematyki związanej z życiem i działalnością błogosławionego Jerzego Matulewicza. Autor przedstawił sylwetkę Jerzego Matulewicza w szerokim kontekście problemów kościelnych i społeczno-religijnych epoki. Podnosi to wydatnie wartość naukową tej obszernej rozprawy. Książka napisana jest językiem jasnym i przystępnym, może wzbudzić zainteresowanie nie tylko historyków profesjonalistów, ale również szerszego kręgu czytelników. Zamieszczone są w tekście dobrze dobrane, obszerne cytaty zaczerpnięte ze źródeł, wspomnień, z kazań i wypowiedzi Jerzego Matulewicza. Pozwala to czytelnikowi wyrobić sobie pogląd na problemy analizowane w książce, a zarazem sprawia, że problematyka książki jest dobrze udokumentowana, a tym samym staje się w pełni wiarygodna. /Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski/
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Andrzej Lojtek
Podręcznik dla uczestniczących w katechezie parafialnej przygotowującej do przyjęcia I Komunii Świętej.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
ks. dr. Wojciech Wasiak
Dlaczego warto kupić tę książkę?

Nowatorskie, oryginalne dzieło - EWANGELIA ŁUKASZA w nowej odsłonie!

2 nowe aktualne wstępy opracowane przez eksperta.

Ewangelia Łukasza wzbogacona została o 16 autorskich infografik, które rozmieszczone w tekście pozwalają czytelnikowi na lepsze zrozumienie treści Ewangelii.

Dodatkowo publikacja zawiera dodatek specjalny, w którym czytelnik znajdzie jeszcze wiecej ciekawostek z życia Jezusa przedstawionych w formie ciekawych infografik.Dodatek zawiera nastepujące infografiki:

Kim jest Jezus?
O wierze
Trójcy Przenajświętszej
Funkcje w Kościele
Zasady życia we wspólnocie chrześcijańskiej
Niewielki format publikacji pozwala na codzienne czytanie Ewangelii w każdym miejscu, a dodatkowe strony przeznaczone na notatki własne pozwalają na zapisywanie swoich reflekcji i intencji.
Odświeżone oryginalne treści
Korekta tekstu, modyfikacja językowych anachronizmów
15,00 zł
15,00 zł
Okładka %
św. Bazyli Wielki
Święty Bazyli Wielki (ok. 329–379 r.) urodził w głęboko religijnej rodzinie w Cezarei Kapadockiej. Trójka jego rodzeństwa (Grzegorz z Nyssy, Piotr z Sebasty i Makaryna Młodsza) również została wyniesiona na ołtarze. Od młodych lat kształcił się w zakresie filozofii oraz retoryki i przez pięć lub sześć lat studiował w Atenach.

W 356 r. razem ze swoim najbliższym przyjacielem, Grzegorzem z Nazjanzu, porzucił nauki świeckie, by uczyć się od chrześcijańskich ascetów i pustelników. Dwa lata później przyjął chrzest i prowadził życie monastyczne około 7 lat. Nie był jednak w stanie żyć stale w odosobnieniu, ponieważ biskupi Cezarei zasięgali jego rady, jeśli chodzi o problemy teologiczne, i wzywali na synody. W tym czasie przyjął też święcenia kapłańskie, a w 365 r. przeniósł się na stałe do Cezarei i został współpracownikiem biskupa Euzebiusza. W tym czasie dużą uwagę poświęcał propagowaniu życia monastycznego i wizytowaniu klasztorów. Po śmierci ordynariusza w 370 r. został wybrany na biskupa Cezarei. W czasie sprawowania tego urzędu wielokrotnie bronił bóstwa Chrystusa i Ducha Świętego.

Jego najważniejszymi dziełami teologicznymi są: O Duchu Świętym oraz Przeciw Eunomiuszowi. Jest także autorem licznych homilii, z których największą popularnością cieszył się zbiór Hexameron, czyli kazania o sześciu dniach stworzenia. Bazyli Wielki miał duży wpływ na rozwój życia cenobitycznego na Wschodzie, a jego Moralia, Reguły Dłuższe oraz Reguły Krótsze nieprzerwanie stanowią wzór życia dla licznych wspólnot monastycznych. Te dwa ostatnie dzieła, zredagowane i wydane przez Bazylego około 377 r., nazywa się w literaturze przedmiotu Wielkim Ascetikonem. Istniała jednak bardziej pierwotna wersja tego dzieła, nazywana Małym Ascetikonem, którą autor opublikował około 368 r., przed swoim wyborem na biskupa. Grecki tekst tego pisma zaginął, lecz przetrwało ono w łacińskim tłumaczeniu Rufina z Akwilei, dokonanym ok. roku 397. Właśnie to opracowanie upowszechniło się na Zachodzie i wpływało na rozwój łacińskiego monastycyzmu.

Niniejszy tom zawiera pierwszy polski przekład Małego Ascetikonu dokonany z łacińskiego tłumaczenia Rufina z Akwilei. W wielu miejscach pokrywa się on z Wielkim Ascetikonem, wydanym już w Źródłach Monastycznych, jednak uważna lektura porównawcza pozwala dostrzec rozwój myśli Bazylego i nowe problemy, które napotykał w czasie dokonywanych przez siebie wizytacji klasztorów.
44,00 zł 42,00 zł
44,00 zł 42,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
59,90 zł 55,00 zł
59,90 zł 55,00 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Arcybiskup Fulton J. Sheen był jednym z najsłynniejszych kapłanów XX stulecia. Napisał około szcześćdziesiąt książek, a jego programy radiowe i telewizyjne gromadziły około trzydziestu milionów słuchaczy.

Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży. I wtedy, i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła: "Podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła". Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa.

Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc "drugim Chrystusem" dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiółku świata. Miło jest być drugim Chrystusem w chwili triumfu (...). Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusen także poprzez dźwiganie krzyża.

Ze wstępu
45,90 zł 42,00 zł
45,90 zł 42,00 zł
Okładka %
Luiza Piccarreta
Niniejsza książka to wybór najważniejszych zapisków z dziennika duchowego Luizy Piccarrety, włoskiej mistyczki i stygmatyczki.

Pierwsze wizje Jezusa i Matki Bożej Luiza otrzymała w wieku zaledwie 13 lat. Doświadczenia te zapoczątkowały długi okres jej głębokich przeżyć mistycznych. Całe dorosłe życie Luiza spędziła przykuta do łóżka. Przyjmowała Eucharystię jako jedyny pokarm. Przyjęła stan duszy ofiarnej i oddawała swoje cierpienia za zbawienie innych dusz.
Dzięki Księdze Nieba – tytuł temu dziełu nadał sam Pan Jezus podczas jednej z wizji mistyczki – odkryjemy, co oznacza życie w zgodzie z Wolą Bożą i co musimy zrobić, by Jego Wola zatriumfowała na całym świecie. Luiza prowadzi nas drogą duchowej przemiany i ukazuje, że całkowite zaufanie i oddanie Bogu przynosi pokój i zbawienie.
44,90 zł 42,00 zł
44,90 zł 42,00 zł
Okładka %
ks. Grzegorz Strzelczyk
Bóg zaskakuje, nieraz tak bardzo, że aż trudno nam wyjść poza nasze myślowe schematy i przyjąć Go takim, jakim jest naprawdę. A wystarczy tylko wsłuchać się w Jego opowieść o Sobie. Każda karta Biblii to kolejna odsłona Bożego autoportretu. Autor książki, dzięki swej erudycji i prostemu, a jednocześnie barwnemu językowi, którym się posługuje, jest w budowaniu portretu Boga doskonałym przewodnikiem. Książka dla wszystkich, którzy chcą poznać, jakie jest prawdziwe oblicze Boga i odkryć, że są Bożymi przyjaciółmi. Ks. Grzegorz Strzelczyk, doktor teologii dogmatycznej. W latach 20072011 należał do Europejskiego Towarzystwa Teologii Katolickiej był także redaktorem naczelnym czasopisma Teologia w Polsce. W latach 20042012 wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, od 2012 sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Autor licznych publikacji i książek zarówno w języku polskim, angielskim, jak i włoskim.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka %
Niki Oksza-Orzechowska
Wokół nas ciągle zdarzają się cuda, które tylko nieliczni potrafią dostrzec, wiedząc, jakie jest ich źródło i to, że są dosłownie na „wyciągnięcie” modlitwy. Inni dowiadują się o tym na granicy desperacji, gdy już nie mają siły walczyć i wołają o pomoc. Bóg, który słyszy nasze modlitwy i szczere prośby, słucha i otwiera nam drogę do siebie. Czasem bywa ona wyboista i kręta, czasem bardzo długa – w zależności od tego, na co jesteśmy gotowi w danym momencie, czy potrafimy czytać znaki oraz sprostać najważniejszemu warunkowi – całkowicie zaufać Bogu i powierzyć Mu swoje życie.

Ta książka to zbiór historii zwykłych ludzi, którzy doświadczyli Bożego działania. Niektóre z nich są niemal niewiarygodne i gwałtowne jak burza, inne spokojniejsze i rozłożone w czasie. Do każdego Bóg znajduje ten jeden jedyny, niepowtarzalny klucz – i to jest fascynujące.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka %
Pier Angelo Piai
Oto historia zwykłego chłopca, który swoje niedługo życie wypełnił dobrem. Jak to zrobił? I skąd brało się jego zaangażowanie , wierność wyznaczonym celom i nowe pomysły? Carlo Acutis żył zaledwie piętnaście lat, ale od wczesnego dzieciństwa wyróżniała go wielka ciekawość świata, bystrość i liczne zainteresowania. Z jakichś sobie tylko znanych powodów prosił rodziców o możliwość wcześniejszego przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. I rzeczywiście, po intensywnych przygotowaniach, jako siedmiolatek przystąpił do tego sakramentu. Odtąd codziennie uczestniczył we Mszy Świętej, uważał bowiem, że celem każdego człowieka jest niebo, a drogą, czy raczej autostradą, do niego jest właśnie Eucharystia.

Carlo interesował się programowaniem, montażem filmów, tworzeniem stron internetowych. Wiele uwagi poświęcił przygotowaniu istniejącej do dziś strony dotyczącej cudów eucharystycznych na całym świecie. Oprócz zwyczajnych zajęć działał także jako wolontariusz wśród potrzebujących, dzieci i osób starszych. Był wierny modlitwie, często też uczestniczył w adoracji, oddając wszystkie sprawy Panu Bogu. I kiedy wydawało się, że czeka go wspaniała przyszłość, niespodziewanie poważnie zachorował. Choroba rozwijała się bardzo szybko i przyniosła chłopcu wielkie cierpienia. Carlo ofiarował je w intencji papieża i Kościoła. Zmarł jesienią 2006 r. Pamięć o jego życiu wypełnionym prawdziwą miłością do Chrystusa i bliźnich sprawiła, że Kościół uznał i ogłosił go błogosławionym (a wkrótce – świętym). Dziś może być zwłaszcza dla młodych nie tylko przykładem, ale i – jak pokazują świadectwa – orędownikiem w ich codziennych zmaganiach.
19,90 zł 18,50 zł
19,90 zł 18,50 zł
Okładka
Chcemy przypomnieć w niniejszym dokumencie fundamentalne zasady prawdziwej religijności chrześcijańskiej oraz wskazać na niebezpieczeństwo jej wypaczenia właściwe współczesnym czasom. Dokument ten ma być pomocą, zwłaszcza dla duszpasterzy oraz świeckich liderów wspólnot katolickich, w rozeznawaniu kierunku, w którym podążają prowadzone przez nich grupy wiernych. Ma również pomóc w praktykowaniu właściwych form religijności chrześcijańskiej oraz w wyraźnym odróżnianiu ich od tendencji niezgodnych z chrześcijańską tradycją wiary i praktyką modlitewną.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka %
Jerzy Szyran OFMConv
Książka jest skierowana do człowieka, który szuka otuchy i pociechy w utrapieniu. Jej wartość kryje się w zapiskach z Testamentu Bernadetty. Cel, jaki przyświecał życiu małej Soubirous, jest też zamiarem niniejszej książki ukazać współczesnemu człowiekowi inną drogę życia, niż ta, jaką proponuje dzisiaj świat i jego mentalność przepojona konsumpcjonizmem. Bernadetta dowiodła, że niewielkimi środkami można osiągać wielkie cele i zdobyć szczyt.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
Marcin Muszyński
Książka dotyczy procesu uczenia się stawania osobą starą oraz sposoby wytwarzania jest tego typu autoidentyfikacja na poziomie indywidualnym. Autor opisuje cztery obszary sprawczości reprezentujące różne przejawy agencyjności człowieka w późnej dorosłości. Ukazuje wewnętrzny i zewnętrzny wymiar doświadczania własnej starości. Monografia zawiera model uczenia się stawania osobą starą, które rozpatrywane jest zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym, co wskazuje na wielowariantowość i wielowymiarowość typowych scenariuszy tworzącej się identyfikacji osoby starej. Publikacja jest kierowana do gerontologów społecznych, andragogów, pedagogów, geragogów, geriatrów, pielęgniarek geriatrycznych, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych, wolontariuszy oraz praktyków i specjalistów pracujących z seniorami. Można ją również polecić studentom specjalności medycznych i społecznych, badaczom skupionym na jakościowej metodologii badań, a także osobom zainteresowanym zagadnieniem starości i starzenia się.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka %
ks. Maciej Raczyński-Rożek
w sprzedaży od 11 lipca

Motywem przewodnim książki jest chrystologia Ducha akcentująca nierozerwalną więź Chrystusa z Duchem Świętym w trynitarnym życiu Boga i w historii zbawienia. Syn i Duch stanowią „dwie ręce Ojca”, jak to sugestywnie zobrazował św. Ireneusz. Opisując to misterium, ks. Maciej Raczyński-Rożek wydobywa nowe rozwiązania, jakie daje chrystologii i pneumatologii konsekwentne ukazanie tej więzi. W pierwszej części autor opiera się na myśli S. Bułgakowa, odwołując się także do filozoficznych i teologicznych źródeł poglądów tego wschodniego teologa – F.W.J. Schellinga i W. Sołowjowa. W drugiej części przechodzi do teologii H.U. von Balthasara, jego refleksję umieszczając na tle biblijnych rozważań F.-X. Durrwella. Praca została osadzona na bogatych materiałach źródłowych. Czytelnik odnajdzie w niej wiele zagadnień z zakresu sofiologii, estetyki teologicznej, filozofii klasycznej i teologii dogmatycznej, szczególnie trynitologii, pneumatologii i chrystologii w refleksji teologów Wschodu i Zachodu.
52,00 zł 49,90 zł
52,00 zł 49,90 zł
Okładka %
Michael Schmitz
To książka, która pomaga odzyskać wiarę w to, że życie każdego człowieka ma sens, bez względu na to, co się w nim wydarzyło. Jak wskazuje ks. Michael Schmitz, warto zaufać, że tak właśnie jest i że naszym celem nie jest bycie takimi, jakimi powinniśmy lub chcielibyśmy być, ale – jakimi właśnie jesteśmy. To może doprowadzić do odnalezienia prawdziwego szczęścia w tym niedoskonałym świecie.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka %
Mikołaj Łuczok
Biskup Mikołaj Łuczok dzieli się z polskimi czytelnikami refleksjami na temat poszukiwań swojego miejsca na ziemi. Kiedy jesteśmy zagubieni i czujemy, że nie znamy samych siebie, z pomocą przychodzi kochający Bóg. On pierwszy szuka człowieka i pyta “Gdzie jesteś?” (por. Rdz 3,9). Tylko nasza odpowiedź na to pytanie i nieustanna praca nad sobą ukażą nam ścieżkę prawdy – to w Nim jest wszystko, co jest potrzebne do życia.
29,90 zł 28,50 zł
29,90 zł 28,50 zł
Okładka
12,00 zł
12,00 zł