Teologia

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Teologia” (liczba wybranych pozycji: 3004, strona 6 z 121).


Jezus uzdrawia w Eucharystii

Jezus uzdrawia w Eucharystii

Józef Kozłowski SJ

cena: 15,00 zł — do koszyka

Tam, gdzie człowiek dotknięty jest łaską uzdrowienia, łaską przebaczenia i godzi się na to, aby przepowiadać Jezusa Chrystusa bliźnim, tam... Więcej...


Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku

Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku

Wojciech Pawlik

cena: 51,80 zł — do koszyka

Autor zebrał i poddał analizie księgoznawczej ponad tysiąc wydań katechizmów i druków katechizmowych, które ukazały się w okresie staropolskim (1501-1800)... Więcej...


Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara

Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara

John O'Donnel

cena: 38,00 zł — do koszyka

Książka ta ukazuje sylwetkę i myśl jednego z największych katolickich teologów XX wieku - Hansa Ursa von Balthasara. Ten niezwykle... Więcej...


Kobieta

Kobieta

cena: 39,90 zł — do koszyka

Tom pism Edyty Stein obejmuje rozmaite artykuły, referaty i wykłady na temat kobiety z perspektywy fi lozofi cznej i praktycznej... Więcej...


Krew przenajdroższa

Krew przenajdroższa

Kasper del Bufalo

cena: 10,00 zł — do koszyka

Św. Kasper del Bufalo jest założycielem Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie. Od młodości... Więcej...


Listy okólne do członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Listy okólne do członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Alfons Maria de Liguori

cena: 26,00 zł — do koszyka

Dzięki inicjatywie Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie oddajemy w dłonie P.T. Czytelników nową edycję Listów okólnych do... Więcej...


Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom IV

Listy, Konferencje, Dokumenty: Tom IV

Wincenty a Paulo

cena: 65,00 zł — do koszyka

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego... Więcej...


Ludzka twarz Izraela

Ludzka twarz Izraela

Estera Wieja

cena: 28,00 zł — do koszyka

Kim są mieszkańcy kraju, który wzbudza tak wiele emocji na całym świecie? Izrael to ludzie. Jednak bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, ... Więcej...


Mała Arabka - Listy

Mała Arabka - Listy

cena: 39,90 zł — do koszyka

Mała Arabka jest dziś bardzo ważną postacią. Reprezentuje odchodzący coraz szybciej do historii świat chrześcijańskich Arabów. W życiu Mariam Baouardy... Więcej...


Maria Simma. 365 dni z przyjaciółką dusz czyśćcowych

Maria Simma. 365 dni z przyjaciółką dusz czyśćcowych

Marcello Stanzione

cena: 34,90 zł — do koszyka

Maria Simma byłą austriacka mistyczką, która miała dar rozmawiania z duszami czyśćcowymi. Przychodziły one do niej, przekazywały swoje prośby o... Więcej...


Medytacje nad psalmami

Medytacje nad psalmami

Piotr Rostworowski

cena: 32,90 zł — do koszyka

Śpiew i recytacja psalmów należy do codziennej praktyki mnicha. Psalmy są jego codziennym pokarmem duchowym. Tak było również w życiu... Więcej...


Medytacje o św. Józefie

Medytacje o św. Józefie

cena: 9,90 zł — do koszyka

Brat Dominique Joseph z monastycznej wspólnoty Rodziny św. Józefa, założonej przez o. Jeana Marie Verlinde’a, zaprasza do medytacji na temat... Więcej...


Między Starym a Nowym Testamentem

Między Starym a Nowym Testamentem

Johann Maier

cena: 54,00 zł — do koszyka

Jest to jeden z tomów obszernego komentarza do Pisma Świętego wydawanych przez Echter Verlag. Porusza temat rzadko i dość skrótowo... Więcej...


Miłosierdzie ostatnim słowem Boga

Miłosierdzie ostatnim słowem Boga

Marek Wójtowicz SJ

cena: 26,90 zł — do koszyka

"Z serca Przenajświętszej Trójcy, z nieprzeniknionych głębokości tajemnicy Boga, wytryska i nieprzerwanie płynie wielka rzeka miłosierdzia". Bulla papieża Franciszka Misericordiae Vultus, ... Więcej...


Modlitwa a poznanie siebie

Modlitwa a poznanie siebie

Anselm Grün

cena: 14,50 zł — do koszyka

„Duszpasterstwo” staje się dzisiaj coraz bardziej domeną psychologii. Psycholodzy mó­wią nam, co dla ludzkiej duszy, dla psychiki jest dobre, a... Więcej...


Modlitwa jako spotkanie

Modlitwa jako spotkanie

Anselm Grün

cena: 17,00 zł — do koszyka

Dlaczego „modlitwa jako spotkanie”? Nie chcemy tutaj uzasadniać racji, dla których autor proponuje takie podejście do modlitwy. On sam doskonale... Więcej...


Modlitwa pseudomedytacje joga

Modlitwa pseudomedytacje joga

Andrzej Zwoliński

cena: 9,90 zł — do koszyka

Wypada chyba przestrzec chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na rozmaite propozycje pochodzące z tradycji religijnych Dalekiego Wschodu, a dotyczących... Więcej...


Modlitwy do Boga Ojca

Modlitwy do Boga Ojca

cena: 9,50 zł — do koszyka

Zbiór modlitwy do Boga Ojca, wśród nich m.in. koronka do Boga Ojca oraz modlitwy papieży i świętych. Więcej...


Myśli (nie)wyczesane... Czyli jak zachwycić się życiem?

Myśli (nie)wyczesane... Czyli jak zachwycić się życiem?

Łukasz Piper

cena: 15,00 zł — do koszyka

Niniejsza książka jest próbą, przynajmniej w jakimś niewielkim stopniu, odkrycia przez autora swojego serca. Przywołuje on w niej różne życiowe... Więcej...


Nabożeństwa Uroczystości i Święta w Liturgii Postulatem Nieba

Nabożeństwa Uroczystości i Święta w Liturgii Postulatem Nieba

Ryszard Ukleja

cena: 14,50 zł — do koszyka

Książka zawiera najważniejsze nabożeństwa i wielkie obietnice Maryi i Jezusa dane na przestrzeni wieków Kościołowi dla ożywienia wiary i uświęcenia... Więcej...


Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie

Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie

Michał Heller, Janusz Mączka, Zbigniew Liana, Włodzimierz Skoczny

cena: 25,00 zł — do koszyka

Historia bez filozoficznego spojrzenia może się łatwo zamienić w kronikarskie kolekcjonowanie faktów, podobnie, jak filozofia nauki bez historycznej podbudowy łatwo... Więcej...


Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja

Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja

Arkadiusz Baron

cena: 59,00 zł — do koszyka

W niniejszej pracy pragnę przedstawić dziedzictwo myśli neoplatońskiej zachowane we fragmentach anonimowego (porfiriańskiego?) komentarza do Parmenidesa. Dlaczego akurat myśli neoplatońskiej? ... Więcej...


Nie ma bezsensownych dróg

Nie ma bezsensownych dróg

Renhard Abeln

cena: 15,00 zł — do koszyka

Każdy wie, co to jest pustynia, a jednak może nie całkiem wie. „Pustynia” to w Biblii słowo – klucz (por. ... Więcej...


Nie potrzebują lekarza zdrowi - Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka

Nie potrzebują lekarza zdrowi - Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka

Krzysztof Leśniewski

cena: 35,00 zł — do koszyka

Książka traktuje o starożytnej metodzie terapeutycznej, która obecnie staje się coraz bardziej atrakcyjna zarówno dla pragnących pogłębienia życia duchowego chrześcijan, ... Więcej...


O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela, tom II

O miłości Ukrzyżowanego Zbawiciela, tom II

Karl Klemens

cena: 54,90 zł — do koszyka

Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej! Oddajemy głos kierownikowi duchowemu św. siostry Faustyny, ojcu Józefowi Andraszowi TJ, który wiele lat temu polecał... Więcej...