Teologia

Okładka
o. Pacyfik Iwaszko OFM
w sprzedaży od 24 maja

Jak dostąpić prawdziwego uzdrowienia?
Jak pokonać przekleństwo i przyjąć błogosławieństwo?

Ojciec Pacyfik Iwaszko OFM – znany rekolekcjonista, od wielu lat prowadzący modlitwy o uzdrowienie – w najnowszej książce dzieli się swoim doświadczeniem posługi. Na jej drodze spotkał się z licznymi przypadkami zniewoleń duchowych i fizycznych, których korzeni można szukać w braku przebaczenia, w krzywdzie doznanej w dzieciństwie czy wkraczaniu w przestrzeń okultyzmu. Droga do prawdziwego uzdrowienia prowadzi tylko przez rany Jezusa. Jeśli jesteś w miejscu, z którego nie potrafisz ruszyć dalej, od wielu lat męczy cię brak poczucia własnej wartości i stabilności, odczuwasz ciągły dyskomfort i ból fizyczny – ta książka jest dla ciebie.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
św. Mechtylda von Hackeborn
Przyjdź, aby się wzmocnić. Objawienia o Sercu Pana Jezusa to książka ze świata mistyki i duchowości. Zawiera wybór pism Świętej Mechtyldy von Hackenborn. Córka barona von Hackeborn, mniszka, mistyczka i wizjonerka XIII wieku, została obdarzona szczególnymi łaskami, które pozwoliły jej rozmawiać z Chrystusem i przebywać w Jego Sercu. Jej objawienia, spisane przez współsiostry, są źródłem niezwykłej mocy i chwały Bożej.

Pięciotomowa Księga duchowej łaski św. Mechtyldy została uznana za zabytek piśmiennictwa średniowiecznego, ale przede wszystkim za źródło, z której czerpali wierni spragnieni Boga i Jego duchowej obecności. Jej przesłanie jest nadal aktualne i inspirujące dla dzisiejszego człowieka, często pogubionego i szukającego Boga po omacku. W jednej z audiencji środowych Papież Benedykt XVI podkreślił wartość przesłania nie tylko dla samej wizjonerki, ale dla nas wszystkich.

Dzięki tej książce poznasz mistyczną drogę Świętej Mechtyldy von Hackeborn i odkryjesz piękno kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Jej modlitwy i objawienia są światłem dla wszystkich, którzy pragną wzmocnić swoją wiarę i zbliżyć się do Boga.

Przekonaj się sam, jak wielką moc i łaskę niesie Najświętsze Serce Jezusa!
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
o. Anselm Grün OSB
w sprzedaży od 12 czerwca

Odkryj na nowo potencjał swojej duszy

Dzisiaj słowo „dusza” nabrało dla nas nowego znaczenia. Mówiąc o niej, myślimy już nie tylko o wyjątkowości człowieka, jego wnętrzu i godności, ale także o duchowych problemach wynikających z mierzenia się ze sobą i trudną rzeczywistością. Na tej niejednokrotnie bolesnej dla nas drodze nie jesteśmy jednak sami.

Anselm Grün przypomina o istnieniu niezwykłych obrońców – aniołów, którzy pragną nas chronić i sprawiają, że jesteśmy pełni pokoju, nadziei i kreatywności. To właśnie oni pomagają nam przetrwać najtrudniejsze chwile, prowadzą ku zbawieniu i umacniają w dobru tak, że nasze serce nie traci swojego blasku.
42,90 zł
42,90 zł
Okładka
Eric-Emmanuel Schmitt
Ta książka to przepełniony refleksją zapis podróży do kolebki chrześcijaństwa: od Betlejem, przez Nazaret, Jezioro Tyberiadzkie i górę Tabor, aż do Jerozolimy – miasta, gdzie wszystko się zaczęło i nic się nie skończyło. To intymna opowieść znakomitego pisarza i filozofa o własnym duchowym przebudzeniu i nieoczywistej odpowiedzi na wyzwanie, jakie stawia nam wiara.
49,99 zł
49,99 zł
Okładka
Michał Jędrzejek
Jak wygląda życie po „śmierci Boga”?

„Bóg umarł” – te dwa słowa tworzą być może najkrótszą definicję nowoczesnego świata. Splot moralnych, poznawczych i kulturowych czynników na przestrzeni ostatnich 200 lat doprowadził do masowego odchodzenia od religii. W filozoficznym eseju Michał Jędrzejek śledzi historię metafory „śmierci Boga”: od jej korzeni w chrześcijaństwie, które przynosi paradoksalną nowinę o „umarłym Bogu”, przez filozofię Hegla i Nietzschego, teologów i pisarzy doby Auschwitz, socjologów i publicystów, po współczesnego marksistę Slavoja Žižka. Jędrzejek odsłania głębokie źródła kryzysu Kościoła i chrześcijaństwa, który obserwujemy dziś w Polsce. Robi to jednak spokojnie i bez ideologicznego zacietrzewienia. To książka dla wierzących, niewierzących i wątpiących.
59,99 zł
59,99 zł
Okładka
Publikujemy kolejne tomy, które składają się z wybór haseł z antymodernistycznej, zupełnie już dziś zapoznanej Encyklopedii Kościelnej. Wybór jakiego dokonaliśmy jest zupełnie wyjątkowy - dotyczy kwestii błędów, herezji, schizm i apostazji sprzeciwiających się nauce, rozumowi oraz doktrynie katolickiej w całej historii Kościoła Katolickiego. Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami – polska encyklopedia składająca się z 33 tomów opublikowanych w latach 1873-1933. Została wydana przez Michała Nowodworskiego, z wyjątkiem tomu 33, który powstał pod redakcją Stefana Biskupskiego. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.
62,00 zł
62,00 zł
Okładka %
Olivier Belleil
Jak nauczyć się w codziennym życiu rozpoznawać dary Ducha Świętego? Jak otworzyć się na Jego moc i pozwolić, aby te nadzwyczajne dary rozwijały się w naszym życiu? Wszyscy pragniemy żyć pełnią życia, w szczęściu i radości. Jak jednak to osiągnąć? Spróbujmy rzeczywiście czynić owo dobro, które czynić pragniemy. Święty Paweł daje nam klucz: Duch Święty zawsze przychodzi nam z pomocą i wspiera nasze działania, jeśli tylko Mu na to pozwolimy. Każdy rozdział składa się z rozważań i porad duchowych, fragmentów Ewangelii, cytatów ze świętych oraz propozycji modlitw.
14,90 zł 13,90 zł
14,90 zł 13,90 zł
Okładka
Natalia Stencel
Podmiotowość w polskich tekstach mistycznych XX wieku
42,00 zł
42,00 zł
Okładka %
kardynał Grzegorz Ryś
Duch Święty działa tak, jak chce. Cechą Ducha Świętego jest absolutna wolność, oczywiście wolność w miłości.
kard. Grzegorz Ryś

Duch Święty – kim jest najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej?
Czy faktycznie jest równy Ojcu i Synowi?
Jak działa? Czym są dary Ducha Świętego?
Dlaczego tak mało o Nim wiemy?

Duch Święty to niezaprzeczalnie najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. Jest niewidoczny jak wiatr, a jednak działa. W Starym Testamencie bywa przedstawiany jako potężna moc, którą posługuje się Bóg, a dzisiaj najczęściej kojarzymy Go z obrazem gołębicy, płomienia czy silnego podmuchu. Jego nieoczywista moc, o której mówią te wizerunki, może zdziałać cuda. Wystarczy poznać Go i dać się Mu poprowadzić. Dopiero w Nowym Testamencie ukazuje nam się nie jako jakaś siła, wiatr, tchnienie czy moc, ale Osoba Boża.
Kardynał Grzegorz Ryś w swoich tekstach odkrywa przed nami tajemnice Ducha Świętego. Daje nam wskazówki, jak wykorzystać w życiu Jego dary.
54,99 zł 49,99 zł
54,99 zł 49,99 zł
Okładka
ks. Marek Starowieyski
Część pierwszą Biblii pisarzy komentującą Stary Testament kończymy tomem poświęconym psalmom przekładanym i czytanym przez różnych pisarzy.

Jest to logiczne. Po omówieniu dziejów Izraela od początku do czasów machabejskich oraz mów proroków, dzieł mądrości i poezji hebrajskiej oraz ich wyrazu w literaturze, pozostaje jeszcze to, co jest istotą każdej religii modlitwa. Modlitwę Starego Przymierza wyrażają głównie Psalmy.

Nie jest tak, by w innych księgach Starego Testamentu nie było modlitwy. Była. Modlili się patriarchowie, modlili się mędrcy, modlili się prorocy. Ale modlili się, że tak się wyrażę, okazjonalnie, wypełniając swoje obowiązki: dziękowali Bogu, prosili Boga, przepraszali Boga, błagali Boga, wielbili Boga, ale w związku z innymi wykonywanymi przez siebie pracami. I te pieśni bywają bardzo piękne i podobnie jak psalmy zostały wprowadzone do modlitw Kościoła, nie tylko do brewiarza, ale i liturgii mszalnej. Jednakże nie stanowiły one istoty Księgi.

Inaczej ma się rzecz z Księgą Psalmów: jest to księga modlitwy i jedynie modlitwy. Czasami tylko jakaś modlitwa-psalm opatrzona jest wzmianką, że towarzyszyła takiej a takiej okoliczności, że odmówił ją ten a ten i że była śpiewana na tę czy inną melodię to wszystko, i nie zawsze wiadomo, czy są to informacje autentyczne, choć niewątpliwie pochodzą ze starożytności. Reszta psalmów to modlitwa, czysta modlitwa.

(fragment Przedmowy ks. Marka Starowieyskiego)
79,90 zł
79,90 zł
Okładka
ks. Marek Starowieyski
Antologia obejmuje zarówno utwory poetyckie których na pewno jest więcej, jak i dzieła epickie. Utwory poetyckie to wiersze związane z danym tekstem biblijnym: opisujące go, parafrazujące (parafrazy biblijne były szczególnie modne w XIX wieku warto temat zbadać!), nawiązujące do niego, samodzielne oraz fragmenty poematów (choćby Boskiej Komedii). Podajemy tu także przekłady poetów tłumaczących Stary Testament, by wymienić Czesława Miłosza czy Leopolda Staffa.

Jeśli chodzi o prozę to prezentujemy rzadkie teksty samoistne (takie jak krótkie opowiadania Brandstaettera), jednak głównie fragmenty powieści, noweli, esejów i, w wyjątkowych wypadkach, dzieł popularnonaukowych.

Są to utwory, po pierwsze, przywoływane jako dłuższe fragmenty: szkice prozą i dramaty, ewentualnie, rzadziej, poematy oraz eseje. ()

Drugą kategorią, nazwijmy ją umownie objętościową, jest nowela biblijna oraz krótsze eseje biblijne.

Trzecią grupą są poezja, średnie i krótkie utwory biblijne oraz parafrazy szczególnie rozwinięte w późnym romantyzmie i w okresie Młodej Polski.
112,00 zł
112,00 zł
Okładka
ks. Jarosław Piłat
Patrząc na świat okiem wierzącego w Boga, widzimy jasno, że wszyscy czy tego chcemy, czy nie znajdujemy się na drogach wiary. Może współcześnie w naszym zachodnim świecie wydaje się, że są to raczej drogi niewiary. Widzimy odchodzenie ludzi od praktyk i zwyczajów religijnych, praktyczną niewiarę, odejścia z Kościoła, a zarazem coraz wyraźniej dostrzegamy, że wkroczenie w głęboką ontyczną samotność, do jakiej prowadzą powyższe kroki, sprawia, że poszukiwanie Boga u wielu letnich w wierze i odchodzących od niej z czasem wyraźnie rośnie. Natarczywość i siła tego poszukiwania jeszcze wyraźniej ukazuje nam znaczenie wiary w Boga w życiu ludzkim.
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
Andrzej Gajewski
Monografia Andrzeja Grajewskiego pozwala przyjrzeć się temu, jak kształtowały się stosunki bilateralne między Watykanem a Moskwą w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Autor spędził długi czas w zagranicznych archiwach i na podstawie własnych badań wciągająco opisał niemal 75 lat burzliwej historii i relacji, w których twarda rywalizacja przeplatała się z próbami osiągnięcia porozumienia.

Czy dwie sprzeczne ideologie były skazane na konflikt? Czy podczas największych kryzysów zimnej wojny Kościół katolicki zawsze opowiadał się po stronie Zachodu, czy może próbował występować w roli bezstronnego mediatora? Czy ekumeniczne postulaty Soboru Watykańskiego II, zmiany wewnątrz Kościoła katolickiego i otwarcie na dialog z Cerkwią prawosławną doprowadziły do przygaszenia sporów? Wreszcie, co sprawiło, że zwieńczeniem tego procesu stał się pontyfikat Jana Pawła II papieża, który środków do realizacji swoich głównych celów duszpasterskich i politycznych upatrywał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wrażliwym z perspektywy Kremla?
79,40 zł
79,40 zł
Okładka %
Abp Fulton J. Sheen
Ponad dwa tysiące lat temu uczniowie Jezusa poprosili Go, żeby nauczył ich się modlić. Pragnienie, żeby umieć się modlić i prowadzić satysfakcjonujące życie modlitwy nie przestaje poruszać serc także i dzisiaj. Nasz Pan z miłością spełnił prośbę swoich uczniów, nauczywszy ich Modlitwy Pańskiej – Ojcze nasz. Swoim przykładem pokazał im też, że aby się modlić, konieczną jest rzeczą znaleźć się w miejscu ustronnym, bo tam się otrzymuje kierownictwo i duchowy pokarm.

Tę samą prośbę, którą skierowano do Jezusa, usłyszał też arcybiskup Fulton J. Sheen. Jego uczniowie, parafianie i słuchacze na całym świecie pytali go o sposoby modlenia się i o jego ulubione modlitwy. Odpowiadając na te pragnienia, Sheen gorąco zachęcał ludzi, żeby modlitwa stała się ich codziennym, świętym nawykiem. Znany był z tego, że często powtarzał: „Nie chcę, żeby moje życie było moje. Chcę, żeby było Chrystusa”. Razem z Chrystusem pielęgnował więc wewnętrzne życie modlitwy i życiem tym chciał się dzielić z każdym.

W tej książce arcybiskup Sheen zabiera nas w podróż modlitwy, na rekolekcje ukazujące najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa. Poprzez wnikliwe medytacje i refleksje autora czytelnik zostaje tu zaproszony do chodzenia za Chrystusem, do naśladowania Go, uczenia się od Niego, posiadania Go i bycia posiadanym przez Niego.

Każdy z sześciu rozdziałów tej książki to temat wyjątkowy, przedstawiany w klasycznym stylu Sheena, tyleż głębokim, co zwięzłym: Ojcze nasz, Msza Święta, Godzina Święta, Myśli do medytacji, Droga Krzyżowa oraz Modlitwy rozmyślania i prośby. Arcybiskup Sheen nie tylko odsłania tu główne tajemnice wiary katolickiej, ale także w swój własny, niepowtarzalny sposób krystalicznie czysto przedstawia, co znaczy mieć pełną sensu relację z Bogiem.
49,90 zł 45,00 zł
49,90 zł 45,00 zł
Okładka
Mikołaj Jastrzębski
Życie mnichów porzucających sprawy tego świata, aby w samotności i ascezie kontemplować Boga, od zawsze ciekawiło i inspirowało. Jednak radykalność tego życia niejednokrotnie była również powodem niezrozumienia, a nawet krytyki. Dziś, kiedy ceniony jest aktywizm i pośpiech, w opinii wielu życie kontemplacyjne traci na znaczeniu i wartości. Potrzeby duszpasterskie i dzieła miłosierdzia sprawiają, że życie oddane modlitwie jest postrzegane niejednokrotnie jako akt egoizmu. Mimo to nieprzerwanie od pierwszych wieków chrześcijaństwa pojawiają się ludzie, którzy decydują się podjąć drogę monastyczną, aby odnaleźć na niej Boga – Istotę i Źródło swojego człowieczeństwa. Świadectwem tego jest ciągle żywa bogata tradycja duchowości hezychastycznej.
32,00 zł
32,00 zł
Okładka
ks. Leszek Mateja
Książka ta omawia temat obecności Ducha Świętego w życiu chrześcijan, wychodząc od słów Jezusa z Ewangelii i sięgając do pism Ojców Kościoła oraz św. Tomasza z Akwinu. Przeanalizowane są kluczowe fragmenty Nowego Testamentu, które wyjaśniają dynamikę relacji osób wierzących do Ducha Świętego. Metoda studiowania opiera się na codziennym czytaniu Ewangelii, z krótkimi komentarzami i refleksjami. Książka, podzielona na 28 tygodni, zachęca do osobistego wgłębiania się w temat oraz do dyskusji w grupach czy wspólnotach.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
ks. Ginter Dzierżon, ks. dr Rafał Kamiński CSM
Spis treści

Monografia zawiera komentarze dwóch autorów, ks. Gintera Dzierżona oraz ks. Rafała Kamińskiego, do wybranych szesnastu wyroków Roty Rzymskiej wydanych w 2021 roku, w których sprawy rozstrzygnięto z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych (kan. 1095 n. 2 KPK). Każdy z komentarzy został opatrzony uwagami autorów nie tylko o charakterze teoretycznym, ale również praktycznym, gdyż opracowanie ma służyć pomocą w orzekaniu trybunałów niższego stopnia jurysdykcyjnego, tym samym wypełniając postulat zawarty w art. 200 § 1 Konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, zgodnie z którym jednym z istotnych zadań Roty Rzymskiej jest troska o jedność orzecznictwa oraz służenie swymi orzeczeniami pomocą trybunałom niższych stopni.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
ks. Bogumił Gacka MIC
Personalizm jako system stanowi sposób odczytywania wszelkiej rzeczywistości, Stwórcy i stworzenia, z faktu Osoby. Personalizm ma znaczenie uniwersalistyczne, zwłaszcza w teologii. Książka Personalizm w teologii prezentuje teologię personalistyczną jako teologię przyszłości, zarówno w odniesieniu do różnych wyznań, jak i różnych religii. W procesie globalizacji, który wywodzi się z jedności rodziny ludzkiej, należy wspierać kierunek kulturowy personalistyczny i wspólnotowy integracji planetarnej, otwarty na relację z Bogiem i bliźnimi (personalizacja).
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
św. Katarzyna z Genui
Święta Katarzyna niespodziewanie odczuła dobroć Boga, nieskończony dystans dzielący jej życie od tej dobroci i ogień płonący w jej wnętrzu. Jest to ogień, który oczyszcza - wewnętrzny ogień czyśćca. (Benedykt XVI, Katecheza) W epoce, gdy czyściec powszechnie wyobrażano sobie i przedstawiano jako pełną ognia przestrzeń w zaświatach, św. Katarzyna z Genui na podstawie swych doświadczeń mistycznych pisze traktat, w którym tłumaczy krok po kroku, na czym naprawdę polega proces oczyszczenia duszy ludzkiej po śmierci. Poznanie Boga i Jego doskonałej sprawiedliwości - wyjaśnia Święta - a zarazem uświadomienie sobie popełnionych grzechów staje się w człowieku źródłem głębokiego bólu i tęsknoty za nieskończoną miłością Bożą, które można porównać jedynie z palącym ogniem. Co jednak istotne, to cierpienie ma bezcenną wartość - oczyszcza ono duszę i stopniowo prowadzi człowieka do pełnego zjednoczenia z Bogiem. W tej książce uwspółcześnione tłumaczenie Traktatu o czyśćcu św. Katarzyny z Genui zostało opatrzone komentarzem o. Pawła Orła CSsR. Św. Katarzyna z Genui (1447 - 1510) - mistyczka, tercjarka franciszkańska, patronka szpitali i ludzi obłożnie chorych. W jej życiu asceza i kontemplacja łączyły się z czynną służbą. Miewała częste wizje, dar uniesień i zachwytów, a swymi modlitwami wyprosiła nawrócenie dla męża. Przez wiele lat kierowała szpitalem miejskim Pammatone, a w czasie zarazy, która nawiedziła Genuę w ostatnich latach XV wieku, sama z oddaniem opiekowała się chorymi. O. Paweł Orzeł CSsR - kapłan, redemptorysta, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, duszpasterz parafii św. Józefa w Toruniu.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Dariusz Radziechowski
Polecam te książkę wszystkim tym, którzy zajmują się filozofią tomistyczna, także tym, którzy uważają, ze tomizm to jakaś skostniała doktryna, która do niczego się nie przydaje. Właśnie z pism Geigera, jeśli można tak powiedzieć, tryska żywy tomizm, tomizm wrażliwy na ducha współczesności []. Z recenzji dra hab. Piotra Duchlińskiego, prof. AIK Prezentowany zbiór to teksty bardzo wartościowe, które nie schlebiają gustom dzisiejszej łatwizny duchowej, za to zachęcają do budowania duchowości na solidnym fundamencie filozoficznym. Z recenzji ks. dra hab. Piotra Karpinskiego Louis-Bertrand Geiger OP (1906-1983) francuski dominikanin, filozof i teolog, wykładowca w Le Saulchoir w Kain i tiolles oraz na uniwersytetach w Montrealu i Fryburgu. Interesował się metafizyką, psychologią racjonalną oraz teologią duchowości. Opublikował m. in.: La participation dans la philosophie de S. Thomas dAquin (Paris 1942); Le probleme de lamour chez saint Thomas dAquin (Montral Paris 1952); Philosophie et spiritualit (t. 1-2, Paris 1963).
40,00 zł
40,00 zł