Patrystyka

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Patrystyka” (liczba wybranych pozycji: 71, strona 1 z 3).


Listy Misjonarskie

Listy Misjonarskie

Mikołaj Serbski

cena: 40,00 zł — do koszyka

Listy misjonarskie świętego Mikołaja Serbskiego to doprawdy bezcenny dar dla współczesnego człowieka z jego problemami, rozterkami i wątpliwościami. Napisane zadziwiająco... Więcej...


Moc w słabości

Moc w słabości

Andre Louf

cena: 13,30 zł — do koszyka

Książka jest zapisem dni skupienia, które O. André Louf wygłosił w Polsce w 2007 roku. Autor powraca do ukochanych przez... Więcej...


Komentarze do listu św. Pawła do Tytusa

Komentarze do listu św. Pawła do Tytusa

cena: 39,00 zł — do koszyka

Starożytne komentarze do Listów św. Pawła stanowią bardzo ważny zbiór tekstów, których wpływ na rozwój teologii jest nie do przecenienia. ... Więcej...


Moralia tom 1

Moralia tom 1

cena: 63,00 zł — do koszyka

Tak więc święty mąż, napełniony duchem wieczności, mocą serca zachowuje w pamięci wszystkie przemijające wydarzenia. Ponieważ wszelkie stworzenie jest znikome... Więcej...


Pisma monastyczne

Pisma monastyczne

cena: 63,00 zł — do koszyka

Podstawowym motywem, dla którego zgromadziliście się, jest to, abyście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli jedno serce i jednego ducha... Więcej...


Dialogi

Dialogi

cena: 57,00 zł — do koszyka

To, czego dowiedziałem się od czcigodnych mężów, bez wahania opowiem, idąc za przykładem Pisma. Dla mnie jaśniejsze niż światło dzienne... Więcej...


Kasjan mnich

Kasjan mnich

Columba Stewart OSB

cena: 69,00 zł — do koszyka

Autor monografii, benedyktyn Columba Stewart, ukazuje myśl Kasjana na tle epoki. Szeroko omawia źródła i jednocześnie ukazuje oryginalność pisarza. W... Więcej...


Księga reguły pasterskiej

Księga reguły pasterskiej

cena: 44,00 zł — do koszyka

Jedno z najważniejszych i najpoczytniejszych dzieł z okresu patrystycznego, poświęconych formacji duszpasterskiej kapłana. Wywarło niegdyś ogromny wpływ na poziom kapłaństwa... Więcej...


Listy do Eustochium

Listy do Eustochium

cena: 47,00 zł — do koszyka

Zbiór listów św. Hieronima zawiera 154 pisma, które powstały w latach 374-419, to znaczy od czasu jego przybycia do Antiochii... Więcej...


Wprowadzenie do Ojców Kościoła

Wprowadzenie do Ojców Kościoła

Antoni Żurek

cena: 12,00 zł — do koszyka


Żywot. Pisma ascetyczne

Żywot. Pisma ascetyczne

cena: 52,00 zł — do koszyka

Święty Antoni był człowiekiem, który pierwszy wybrał pustynię jako miejsce życia, zrywając więź ze światem wiosek i pól uprawnych, z... Więcej...


Nad księgą Starców. Komentarz do apoftegmatów

Nad księgą Starców. Komentarz do apoftegmatów

Małgorzata Borkowska

cena: 62,00 zł — do koszyka

Zaczynamy lekturę apoftegmatów Ojców Pustyni. Czytelnik dostaje do ręki zapis konferencji wygłaszanych w klasztorze w Żarnowcu w latach 2018–2021 i... Więcej...


Z mądrości Ojców Pustyni (CD-MP3-audiobook)

Z mądrości Ojców Pustyni (CD-MP3-audiobook)

Szymon Hiżycki OSB

cena: 27,90 zł — do koszyka

Każdy rozsądny człowiek poszukuje mądrości i ludzi mądrych. Dystans czasu i przestrzeni nie jest tutaj przeszkodą. A jeśli natrafi się... Więcej...


Komentarz do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian

Komentarz do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian

cena: 49,95 zł — do koszyka

Komentarz Cyryla do Pierwszego Listu Apostoła Pawła do Koryntian to dzieło o niezwykle zróżnicowanej treści, oferujące doskonałą kopalnię wiedzy dla... Więcej...


Święty Ambroży i jego czasy

Święty Ambroży i jego czasy

Anne Bernet

cena: 55,00 zł — do koszyka

"Święty Ambroży, jakkolwiek wychowany został we wczesnochrześcijańskiej rzymskiej rodzinie, duchownym katolickim został raczej przypadkowo. Był synem wysokiego rzymskiego urzędnika, skończył... Więcej...


Kazania do Ewangelii według św. Mateusza

Kazania do Ewangelii według św. Mateusza

Antoni Żurek

cena: 79,90 zł — do koszyka

Święty Augustyn według niektórych badaczy miał wygłosić od trzech do czterech tysięcy kazań, z których do naszych czasów zachowało się... Więcej...


Karmię was tym, czym sam żyję. Rok C

Karmię was tym, czym sam żyję. Rok C

Marek Starowieyski

cena: 65,00 zł — do koszyka

Karmię was tym, czym sam żyję to parafraza zdania św. Augustyna doskonale oddająca charakter komentarzy niedzielnych czytań biblijnych. Dokonują ich... Więcej...


Ojcowie Kościoła o Eucharystii

Ojcowie Kościoła o Eucharystii

Marek Starowieyski

cena: 39,90 zł — do koszyka

Wybór niniejszy obejmuje teksty wschodnie (greckie i syryjskie) i późniejsze nieco łacińskie na temat Eucharystii, które pokazują gminy tętniące życiem... Więcej...


Katechezy chrzcielne

Katechezy chrzcielne

Jan Chryzostom

cena: 34,90 zł — do koszyka

„Radość i wesele ducha niesie chwila obecna! Bo oto nadeszły dla nas upragnione i miłe dni duchowych zaślubin!” św. Jan Chryzostom... Więcej...


Dzieła wybrane. Tom 2. Święty Tomasz z Akwinu

Dzieła wybrane. Tom 2. Święty Tomasz z Akwinu

Jacek Salij

cena: 53,00 zł — do koszyka

Drugi tom z serii „Dzieł wybranych” Ojca Jacka Salija OP jest poświęcony świętemu Tomaszowi. Większość zawartych tekstów w całości dotyczy... Więcej...


Pisma ascetyczne

Pisma ascetyczne

cena: 36,00 zł — do koszyka

Powszechnie przyjmuje się, że Diadoch żył w latach 400–486. Pochodził z Epiru, krainy położonej w północnej Grecji, z miasta Fotyki, ... Więcej...


Dzieła wybrane. Tom 1. Święty Augustyn

Dzieła wybrane. Tom 1. Święty Augustyn

Jacek Salij

cena: 53,00 zł — do koszyka

Pierwszy tom z serii „Dzieł wybranych” ojca Jacka Salija OP poświęcony świętemu Augustynowi. Opatrzony obszernym wstępem ks. prof. Jerzego Szymika oraz... Więcej...


Autorytet ojców Kościoła. Spotkanie

Autorytet ojców Kościoła. Spotkanie

Edward Staniek

cena: 47,00 zł — do koszyka

Adam to człowiek, ale to jeszcze nie był ani pełny, ani szczęśliwy człowiek. Dlatego Bóg ukształtował Ewę, a w sercu... Więcej...


Homilie na Księgę Ezechiela, część 2

Homilie na Księgę Ezechiela, część 2

cena: 46,00 zł — do koszyka

Homilie na księgę Ezechiela to bodaj najmniej znane dzieło papieża Grzegorza Wielkiego. Brak jego tłumaczenia, opracowań i artykułów w języku... Więcej...


Ojcowie naszej wiary

Ojcowie naszej wiary

Andrzej Muszala, Robert J. Woźniak

cena: 31,50 zł — do koszyka

Chrześcijaństwo do kwadratu to seria książek skierowanych do osób pragnących pogłębić swoje życie duchowe poprzez modlitwę, zawierzenie i życie w... Więcej...