Czasy ostateczne

Okładka
ks. Dariusz Kowalczyk SJ, Tomasz Rowiński
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Czy żyjemy w czasach Apokalipsy - to książka poruszająca ponadczasowe a zarazem bardzo aktualne tematy. Kim jest Antychryst? Jak będzie wyglądało życie ludzkie po śmierci? Jak rozumieć niebo, piekło, czyściec? Co jest rolą proroka? Co wiemy o końcu świata? ? o tym między innymi rozmawia Tomasz Rowiński z księdzem Dariuszem Kowalczykiem.

Pierwsi chrześcijanie oczekiwali z ufnością na rychłe, powtórne przyjście Chrystusa, czyli właśnie na koniec świata. Perspektywa końca była dla nich czymś umacniającym i budzącym radość, wszak oznaczała przyjście ukochanego Pana, który ?otrze z oczu wszelką łzę?. Symboliczne opisy końca świata nie budziły w pierwszych chrześcijanach lęku, lecz ? wręcz przeciwnie ? umacniały wiarę, że dzieje świata nie zmierzają ku globalnej katastrofie, ale ku pełnej miłości wspólnocie Boga z ludźmi. Dzisiaj zagubiliśmy tę chrześcijańską perspektywę końca świata. Dlatego dajemy się często zwieść różnym katastroficznym przepowiedniom, które nie budzą wiary i ufności w Boga, lecz tworzą atmosferę sensacji i grozy, ocierających się paradoksalnie o śmieszność. (...) Koniec świata w chrześcijańskiej perspektywie nie jest jakąś spektakularną, wszystko ogarniającą katastrofą, o której jedni mówią w duchu niezdrowej egzaltacji, inni zaś wzruszają sceptycznie ramionami, ale oznacza wiarę w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. To zwycięstwo jest Bożym darem niewypowiedzianej przyszłości, która wcale nie umniejsza wartości świata doczesnego, ale ? wręcz przeciwnie ? daje nadzieję, że wszystko, co piękne, dobre i prawdziwe, zostanie w jakiś sposób ocalone i zachowane przez Boga.
(fragment książki)
18,00 zł
18,00 zł