Maryja

Okładka
o. Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv
Pragnę podzielić się z wami bogactwem treści o naszej najukochańszej Matce Maryi, aby zachęcić do poznawania Niepokalanej za wzorem św. Maksymiliana i ukochania Jej miłością bezgraniczną.

Św. Maksymilian Kolbe powiedział, że sprawą Niepokalanowa jest „sprawa Niepokalanej”. Temu zadaniu poświęcił się bezgranicznie aż po śmierć męczeńską. Często sam na kolanach w pokornej modlitwie zgłębiał prawdę o Niepokalanej i w duchowym uniesieniu wołał: „Kim jesteś, o Niepokalana?!”. Jako jedną z prostszych form poznania Maryi o. Kolbe zalecał, by codziennie przynajmniej przez pięć minut przeczytać coś o Niepokalanej.

Wychodząc naprzeciw tej propozycji, pragnę wam w tym dopomóc, podając krótkie treści o Matce Bożej do rozważania. Czytając różne pozycje wspaniałych autorów duchownych i świeckich, natrafiałem na piękne myśli o Matce Bożej. Nie chcąc zatrzymywać ich tylko dla siebie, dzielę się nimi. Widocznie sama Niepokalana tego pragnęła, skoro takie zadanie zostało mi zaproponowane.

Niech te maryjne myśli pobudzą wasze serca do jeszcze większej miłości Jezusa i Maryi oraz zachęcą do jeszcze pięk­niejszego życia. Jeśli pomogą przynajmniej jednej osobie, to będę bardzo zadowolony i będę mógł powiedzieć, że warto było się trochę potrudzić. A więc wszystko dla Niej – Niepokalanej!

Maryjo, prowadź nas! Szczęść Boże!

Mirosław M. Adaszkiewicz z Niepokalanowa
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Magdalena Anna Żyła
Czytelnik, który sięgnie po tę wartościową pozycję, będzie zafascynowany tym głosem Boga, który przemówił przez nawróconą protestantkę. Niniejsza książka, pierwsza tego rodzaju, jaka wyszła spod pióra polskiej autorki, może być potraktowana jako doskonałe wprowadzenie w jej myśl. Opowiada ona nie tylko o życiu tej niezwykłej Szwajcarki, ale także przedstawia jej duchowość. Zetknięcie się ze świętością i nadprzyrodzonością von Speyr, zaprezentowaną w tak przystępny sposób przez krakowską autorkę, w każdym z nas rozbudzi wielką tęsknotę za sprawami wykraczającymi poza doczesność.
39,00 zł
39,00 zł
Okładka %
ks. Marcello Stanzione
Święta Katarzyna Labour (1806-1876) została kanonizowana w roku 1947. Doświadczyła łaski objawień Maryi Dziewicy w domu sióstr miłosierdzia przy Rue du Bac w Paryżu. Tam też wewnętrzny głos polecił jej, by postarała się o wybicie medalika przedstawiającego wizję Matki Bożej stojącej na ziemskim globie oplecionym przez węża. Dziś noszą go setki milionów katolików na całym świecie. Właśnie o tej zakonnicy i misji powierzonej jej przez Maryję traktuje książka naszej oficyny wydawniczej.
26,00 zł 24,00 zł
26,00 zł 24,00 zł
Okładka
Jerzy Zieliński OCD
Karmelitańska wyobraźnia maryjna to olbrzymia żywa księga, której pierwsze stronice rozpoczynają się w trzynastowiecznej Palestynie, a kolejne wciąż są zapisywane. To historia zmagań powołanych osób o bliskość z tym, co w Bogu ojcowskie i macierzyńskie zarazem. To wysiłek zawierzenia Mu na wzór Maryi w sytuacji, gdy droga pozornie się kończy i nie widać dalszych perspektyw. To historia wciąż otwarta, ubogacana przez kolejne karmelitańskie pokolenia. Cechuje ją pewna osobliwość wynikająca z kontemplacyjnego powołania Karmelu, które głębiej łączy go z Maryją, bo Ona „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 51).
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
ks. Jan Twardowski
Książka Niezwykła Królowa. Rozmowy o Matce Bożej jest wyborem wierszy oraz znanych i dotąd nieznanych opowiadań dla dzieci o Matce Bożej. Ksiądz Jan Twardowski stara się przybliżyć młodym czytelnikom postać Maryi, Matki Pana Jezusa; mówi, dlaczego ludzie Ją kochają. Opowiadając o niezwykłej Królowej i Matce nas wszystkich wyjaśnia, dlaczego sam Ją kocha i czego się od Niej uczy. W Matce Bożej szuka podobieństw do każdej ziemskiej matki, a w naszych mamach szuka podobieństw do Matki Bożej. Jest to więc również książka o mamusiach, które codziennie troszczą się o swoje dzieci. Książka pełna mądrości, miłości i serdecznego spojrzenia na Matkę Bożą i każdą ziemską mamę.
99,00 zł
99,00 zł
Okładka
Iwona Józefiak OCV
Krótki przewodnik znanej Autorki po jednym z najbardziej znanych i odprawianych nabożeństw maryjnych w Polsce i na świecie.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Wincenty Łaszewski
Drugi tom nowej trzytomowej edycji bazującej na bestsellerowej książce wydanej w formie albumowej Świat Maryjnych Objawień. Autor dokonał licznych uzupełnień i zmian. Tom otwiera objawienie Madonny Cudownego Medalika która ukazała się Katarzynie Labour w Paryżu w roku 1830, a zamyka opowieść o Matce Światła, odwiedzającej Alexandrinę da Costę, portugalską mistyczkę, w latach 1944-1955. Czytelnik znajdzie tu ponad 30 najsłynniejszych objawień, m. in. objawienie Matki Bożej Płaczącej z La Salette (1846 r.), Bolesną Królową Polski z Lichenia (1850 r.), Madonnę Nowenny Pompejańskiej (1872 r.), gietrzwałdzkie objawienia Matki Bożej - przemawiającej po polsku. (1877 r.), a także objawienia które zmieniły życie wielkich świętych: Maksymiliana Kolbe, Ojca Pio, Faustyny Kowalskiej oraz najbardziej znane objawienia w historii; Maryja Niepokalane Poczęcie z Lourdes (1858 r.) i Matka Boża Wielkiego Orędzia w Fatimie (1917 r.) W nowej edycji specjalnej Autor przedstawił także - nieujęte we wcześniejszych wydaniach - dodatkowe objawienia: * Madonna Na Skale, Valmala, 1834 r. Dowód na Niebo i liturgia niebieska * Bezgrzeszna więc Zwycięska (Wigratzbad, 1938 r.) bawarskie objawienia Madonny nawołującej do "odmodlenia" III Rzeszy Prywatne objawienia mogą mieć charakter proroczy i być cenną pomocą w lepszym zrozumieniu i życiu Ewangelią w określonym czasie. Benedykt XVI, Verbum Domini (2010 rok)
49,90 zł 46,00 zł
49,90 zł 46,00 zł
Okładka
o. Mirosław Kopczewski OFMConv
Książka zachęca, aby lepiej poznać Maryję i nie przestawać z Nią współpracować. Ona zna swoje dzieci i może im skutecznie pomagać. Dlatego trzeba wejść z Nią w szczególną relację osobową. Bierze Ona nas w matczyną opiekę i kształtuje na wzór swego Syna. Wiedza wcielona w życie sprawia, że chrześcijaństwo jest żywe i skuteczne. Niech lektura tej książki zrodzi nowych i licznych Szaleńców Maryjnych.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka %
Saverio Gaeta
Czy Watykan nie ujawnił całej prawdy o objawieniach w Fatimie?
Czy Kościół odpowiedział na wezwanie Maryi?
Jaki związek mają objawienia w Civitavecchii
z orędziami fatimskimi?
W najnowszej książce Saverio Gaeta podejmuje śledztwo i odkrywa niewygodną prawdę….
.
Minęło ponad sto lat od momentu, kiedy w Fatimie Matka Boża ukazała się Łucji dos Santos oraz jej kuzynom, aby im powierzyć pewną Tajemnicę: spełniając wolę Nieba, ludzkość mogła być zbawiona. Łucja miała zaledwie dziesięć lat, a już jej życie było przesądzone. Przyszła karmelitanka zaczęła bowiem doświadczać wrogości ze strony tych, którzy widzieli w niej i w tym, czego doświadczyła, ogromne zagrożenie. Tylko najwyżsi dostojnicy kościelni mogli przeczytać trzecią część tej Boskiej Tajemnicy – aż do 2000 roku, kiedy Jan Paweł II postanowił upublicznić jej treść. Jednak niedawno odkryte dowody definitywnie potwierdzają inną wersję wydarzeń: obok tego tekstu istnieją dodatkowe wyjaśnienia siostry Łucji, dotąd nieujawnione.
Autor przeprowadza więc bezprecedensowe śledztwo wsparte niepublikowanymi wyznaniami i poufnymi dokumentami, które ujawnia szokujące szczegóły działań Watykanu. Zwraca uwagę, że jedno z najważniejszych objawień maryjnych wciąż nie zostało przez nas w pełni odczytane i zrozumiane.
54,90 zł 52,00 zł
54,90 zł 52,00 zł
Okładka
Przesłanie dla świata zawarte w tajemnicach, które Piękna Pani przekazała dzieciom w Fatimie, pozostaje aktualne i wciąż się realizuje. Świadectwem tego są współczesne, często dramatyczne wydarzenia. Jak najlepiej odczytać zapowiedzi Maryi i we własnym życiu odpowiedzieć na Jej wezwanie? Książka zawiera modlitwy do Matki Bożej, propozycje kontemplacji tajemnic różańcowych i autorskie rozważania, wzbogacone fragmentami nauk papieży – od św. Pawła VI i św. Jana Pawła II po Benedykta XVI. Każdy z nich w szczególny sposób odnosił się do objawień fatimskich w swoich wystąpieniach 13 maja przy okazji kolejnych rocznic pierwszego ukazania się Pięknej Pani w Fatimie.
16,90 zł
16,90 zł
Okładka %
ks. Jan Twardowski
Zawsze obecna pierwszy tom maryjnego cyklu, będący zbiorem rozważań i wierszy, poświęcony jest życiu Maryi, od niepokalanego poczęcia do wniebowzięcia. W wydarzeniach z życia Matki Bożej, Jej obecności w życiu Jezusa, pokorze, ufności, wierności Bogu, zdumieniu, zachwycie Bogiem, milczeniu ks. Twardowski szuka odniesień i wzorów dla człowieka współczesnego w życiowych postawach, wyborach, relacjach z Bogiem.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
ks. Jan Twardowski
Zbiór rozważań i wierszy zatytułowany Większa od obrazu. Myśli o Matce Bożej Częstochowskiej można nazwać antologią. Nowe wydanie prezentuje zebrane, dotąd rozproszone, rozważania i kilka utworów poetyckich, w których Matka Boża z Jasnej Góry jest nauczycielką wiary, powierniczką bied, pocieszycielką i ratunkiem w narodowych dramatach. Dla księdza Twardowskiego obraz Matki Bożej Częstochowskiej staje się przyczynkiem do rozważań o naszej polskiej pobożności, o kondycji całego narodu, a przede wszystkim - o spotkaniu człowieka z Bogiem, przez Maryję.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
o. Livio Fanzaga, Diego Manetti
„Nastanie czas próby, a wy nie będziecie silni i rozpanoszy się grzech; jeżeli jednak będziecie moi, zwyciężycie, ponieważ Serce mego Syna Jezusa będzie waszym schronieniem”.
Orędzie Maryi z 25 lipca 2019 roku, Medjugorje

Nadszedł czas tajemnic Jak odczytywać obietnice Matki Bożej ogłoszone w Medjugorje i Fatimie? Czy nastały czasy ostateczne?
W okresie, gdy nasza wiara jest poddawana próbie, a światem i Kościołem wstrząsają dramatyczne wydarzenia, szatan skrzętnie wykorzystuje podziały, które coraz bardziej dominują w świecie i Kościele. W okresie szturmu sił ciemności na Kościół Chrystusa Królowa Pokoju nieustająco udziela nam przestróg i zapewnia o swoim wstawiennictwie. Ojciec Livio Fanzaga w rozmowie z Diego Manettim konfrontują nas z wyzwaniami zmieniającego się radykalnie świata – „nowego świata bez Boga”. Opierając się na słowach Matki Bożej z Medjugorje, odkrywają przed nami zbawczy plan Maryi, niestrudzenie wzywającej ludzkość do nawrócenia. Czy zechcemy otworzyć serca przed Bogiem, który nas stworzył i odkupił? Czy jesteśmy gotowi na triumf Niepokalanego Serca Maryi?

Drogie dzieci, wzywam was do modlitwy za tych, którzy nie poznali Bożej miłości; gdybyście jednak wejrzeli w wasze serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was. Zapytajcie siebie szczerze, z otwartym sercem, czy pragniecie żywego Boga, czy raczej wolelibyście Go odsunąć i żyć po swojemu. Rozejrzyjcie się wokół, moje dzieci, i zobaczcie, dokąd zmierza świat, który odepchnąwszy Ojca, błąka się w mrokach próby. Ja ofiarowuję wam światło Prawdy i Ducha Świętego. Zgodnie z planem Bożym jestem z wami, żeby mój Syn, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, zwyciężył w waszych sercach. Jako Matka pragnę, abyście zjednoczyli się z moim Synem i Jego poczynaniami. Modlę się o to. Jestem tutaj, podejmijcie decyzję! Orędzie Maryi z 2 czerwca 2011 roku,Medjugorje

Dzisiaj, gdy pierwsze starcie eschatologiczne – w którym Niewiasta obleczona w słońce zwycięży w czasie tajemnic piekielnego Smoka – zbliża się wielkimi krokami, powinniśmy zastanowić się nad naszą rolą. Mówię o tym, ponieważ Bóg jest Wszechmocny i mógłby bez trudu pokonać Złego w pojedynkę. Wiemy jednak, że zwyciężywszy demona poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Jezus pragnie dopuścić nas do udziału w swoim triumfie. To dlatego Matka Boża werbuje armię apostołów miłości, których zdążanie ku nawróceniu stanie się godną oprawą dla zwycięstwa Niepokalanego Serca. To, co zgodnie z obietnicą fatimską zapoczątkował upadek komunizmu w Rosji, dopełni się poprzez dziesięć tajemnic.
Fragment
49,90 zł 45,00 zł
49,90 zł 45,00 zł
Okładka %
ks. Andrzej Nackowski
Nie jesteśmy sierotami, mamy w niebie Matkę, to Święta Matka Boża. Ona uczy nas cnoty oczekiwania, także wówczas, gdy wszystko zdaje się bezsensowne. () Ona jest Matką nadziei. (Papież Franciszek) Ksiądz Andrzej Nackowski zaprasza czytelnika na fascynującą wędrówkę, której przewodniczką jest Maryja. Ta wędrówka zaczyna się w Galilei, w mieście Nazaret, gdzie archanioł Gabriel zwiastował Matce Bożej narodziny Zbawiciela, a następnie wiedzie przez Betlejem i Kanę Galilejską aż na Golgotę, gdzie Maryja była obecna przy śmierci Jej Syna, a następnie do Wieczernika, gdzie wraz z apostołami czekała na Zesłanie Ducha Świętego. Autor szczerze i otwarcie opowiada o swojej osobistej relacji z Maryją; tłumaczy na czym polega zdrowa pobożność maryjna; wyjaśnia, co tak naprawdę znaczy oddać wszystko Bogu - a tym samym zachęca czytelnika, by każdy odkrył w swym życiu, jak niesamowitą prawdą jest fakt, że Maryja jest Matką wszystkich ludzi. Ta książka zawiera: - wyjaśnienia fragmentów Ewangelii, których bohaterką jest Maryja; - poruszające świadectwo autora, dla którego być przyjacielem Matki Bożej oznacza oddać Bogu wszystko; - konkretne wskazówki i podpowiedzi, jak zaprzyjaźnić się z Maryją; - ponad dwadzieścia medytacji, czyli przygotowanych w punktach konkretnych propozycji lektur, zadań i modlitw, dzięki którym dzień po dniu możemy rozwijać i umacniać naszą relację z Matką Bożą. ks. dr Andrzej Nackowski - kapłan diecezji sosnowieckiej, rekolekcjonista, wicerektor w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie, diecezjalny duszpasterz powołań, członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów, autor książek: Tak mnie skrusz. O kochającym Bogu, który nas kształtuje; Obdarowani. Jak żyć na co dzień darami Ducha Świętego, wydanych nakładem Wydawnictwa eSPe.
29,90 zł 28,00 zł
29,90 zł 28,00 zł
Okładka
Z radością przywracamy do obiegu czytelniczego książkę, relacjonującą objawienia Maryi w Gietrzwałdzie w 1877 roku

Ta publikacja ma wyjątkowych autorów, będących naocznymi świadkami wydarzeń, którzy mieli też osobisty dostęp do wizjonerek. Ich dzieło oddaje klimat epoki i ducha czasu. Samulowski to mieszkaniec Sząbruka i Gietrzwałdu, introligator i poeta, działacz patriotyczny zasłużony w budzeniu ducha polskości na Warmii. Roman drukarz i dziennikarz, wieloletni wydawca pelplińskiego Pielgrzyma, założyciel polskich inicjatyw w zaborze pruskim. Obaj połączyli siły i talenty, wydając niniejsze Objawienia Najświętszej Maryi w Gietrzwałdzie.

Celem merytorycznych uzupełnień do książki włączono dodatkowe rozdziały. W pierwszej kolejności są to biogramy Stanisława Romana i Andrzeja Samulowskiego. Dodano ponadto opracowanie Jak odprawiają Różaniec w Gietrzwałdzie?, przygotowane przez księdza Bronisława Echausta na podstawie jego własnych obserwacji i rozmów z widzącymi.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Z radością przywracamy do obiegu czytelniczego książkę, relacjonującą objawienia Maryi w Gietrzwałdzie w 1877 roku

Ta publikacja ma wyjątkowych autorów, będących naocznymi świadkami wydarzeń, którzy mieli też osobisty dostęp do wizjonerek. Ich dzieło oddaje klimat epoki i ducha czasu. Samulowski to mieszkaniec Sząbruka i Gietrzwałdu, introligator i poeta, działacz patriotyczny zasłużony w budzeniu ducha polskości na Warmii. Roman drukarz i dziennikarz, wieloletni wydawca pelplińskiego Pielgrzyma, założyciel polskich inicjatyw w zaborze pruskim. Obaj połączyli siły i talenty, wydając niniejsze Objawienia Najświętszej Maryi w Gietrzwałdzie.

Celem merytorycznych uzupełnień do książki włączono dodatkowe rozdziały. W pierwszej kolejności są to biogramy Stanisława Romana i Andrzeja Samulowskiego. Dodano ponadto opracowanie Jak odprawiają Różaniec w Gietrzwałdzie?, przygotowane przez księdza Bronisława Echausta na podstawie jego własnych obserwacji i rozmów z widzącymi.
55,00 zł
55,00 zł
Okładka
ks. Zbigniew Sobolewski
Kodeń, Leśna, Orchówek, Parczew, ale także Mokobody, Goźlin, Górki, Radzyń i jedenaście kolejnych parafii diecezji siedleckiej Co łączy je wszystkie? Wielka miłość do Matki Bożej wszystkie one stanowią miejsca kultu maryjnego na mapie Podlasia. Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski, autor licznych i cenionych publikacji, wraz z Wydawnictwem Unitas zapraszają czytelników do przeżycia niezwykłej duchowej drogi śladami pobożności maryjnej, którą od pokoleń żywią mieszkańcy Diecezji Siedleckiej, dzięki książce BŁOGOSŁAWIĆ MNIE BĘD WSZYSTKIE POKOLENIA. Sanktuaria maryjne w diecezji siedleckiej

Autor otwiera przed czytelnikami nie tylko możliwość poznania dziejów poszczególnych sanktuariów i pomniejszych ośrodków kultu, ale także wprowadza w nauczanie Kościoła temat kultu Matki Bożej i świętych, ukazując teologiczne znaczenie rożnych jego form, jak chociażby różaniec, godzinki czy piesze pielgrzymowanie. Książka pozwala zobaczyć, jak kult maryjny rozwijał się w ciągu ponad dwustu lat od powstania diecezji w Janowie Podlaskim i jak trwa do dzisiaj. Wspominane są fakty z najdalszych dziejów Kościoła podlaskiego np. propagowanie nabożeństw majowych przez trzeciego biskupa diecezji Piotra Szymańskiego (bez których dzisiaj trudno wyobrazić sobie przeżywanie wiosennego miesiąca maja), przez milenijne uroczystości z połowy XX wieku, po jeszcze bardzo żywe, niedawne chwile, chociażby uroczystości 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka %
Wincenty Łaszewski
Pierwszy tom nowej, zweryfikowanej przez Autora i uzupełnionej po latach, trzytomowej edycji, bazującej na bestsellerowej książce Świat Maryjnych Objawień.

Pierwszy tom otwiera objawienie Matki Bożej del Pilar z Saragossy z roku 40, a zamyka objawienie Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Rue du Bac w Paryżu, w 1830 r., w którym Maryja ukazała się św. Katarzynie Labouré.
W tym tomie czytelnik znajdzie ponad 30 najsłynniejszych objawień, m. in. Matkę Boża Śnieżną (Rzym 352 r.), Matkę Bożą Szkaplerzną z Cambridge (1251 r.), Objawienia z Guadalupe (1531 r.) oraz maryjną cudowną interwencję w czasie bitwy pod Lepanto (1571 r.)
W nowej edycji specjalnej Wincenty Łaszewski przedstawił także – nieujęte we wcześniejszych wydaniach – dodatkowe objawienia:
• Madonna z kluczami, Poitiers, 1202. Objawienie z czasów okupacji Francji przez Anglików kiedy Maryja schowała klucze do bram miejskich Poitiers, aby zdrajca nie mógł wydać ich wrogom…;
• Wokół misji Królestwa Maryi, Neapol, 1608, Objawienia maryjne jezuity o. Juliusza Mancinellego i długie pasmo objawień pełnych światła, jakie miały miejsce w XVII w. w Polsce. Widzenia wyraźnie wskazywały, że Matka Boża pomaga narodowi polskiemu w podjęciu ważnej misji;
• Matka Boża Zastępująca nas przed Synem, Leżajsk 1560. Tajemnicze i mało znane objawienia na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej, po których w Leżajsku wystawiono kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz świętych Jana Chrzciciela, Wawrzyńca, Sebastiana i Małgorzaty.
„Prywatne objawienia mogą mieć charakter proroczy i być cenną pomocą w lepszym zrozumieniu i życiu Ewangelią w określonym czasie”.

– Benedykt XVI Verbum Domini (2010)
49,90 zł 45,00 zł
49,90 zł 45,00 zł
Okładka
Irene Corona
Objawienia Matki Bożej w rwandyjskim Kibeho to pierwsze objawienia na kontynencie afrykańskim, które Kościół uznał za autentyczne. Rozpoczęły się w 1981 i trwały do 1989 roku. Ukazująca się Piękna Pani, która przedstawiła się jako „Matka Słowa”, prosiła widzące Ją nastolatki o modlitwę, pokutę i prawdziwe nawrócenie. Mówiła, że jeżeli ludzie się nie opamiętają, wzgórza Rwandy spłyną krwią. Ta zapowiedź wiązała się z przerażającą wizją, która ukazała się oczom widzących dziewcząt. Niestety, w 1994 roku w tym kraju doszło do prawdziwego ludobójstwa. W ciągu kilku miesięcy w okrutny sposób życie straciło milion ludzi.

Orędzie z Kibeho wzywające do nawrócenia nie dotyczyło wyłącznie zwaśnionych plemion Hutu i Tutsi, ale było i jest skierowane do całego świata. Dlatego i my powinniśmy czuć się przynagleni prośbami Maryi. Jedną z form modlitwy, przypomnianą wówczas przez Matkę Słowa, jest Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Jej odmawianie pomaga zbliżyć się do cierpiącej wraz z Synem Maryi i wraz z Nią powierzać Bogu wszystkie trudne sprawy. Jednocześnie podczas objawień Maryja życzyła sobie, by w Kibeho wzniesiono kościół, w którym przybywający pielgrzymi będą prosić o pokój na całym świecie. I tak się rzeczywiście stało. Dziś Kibeho jest nie tylko dla Rwandyjczyków miejscem pojednania i modlitwy.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
bp Andrzej Siemieniewski
Stwierdzenie faktu poszukiwania elementu przeżyciowego w religii - poszukiwania gorliwego, chociaż niekiedy i bezkrytycznego - staje się czymś coraz bardziej oczywistym. Po materialistycznych i ateistycznych modach ubiegłych dziesięcioleci nadszedł radykalny zwrot w stronę świata ducha. Dziś raczej podkreślanie aspektów życia wychodzących poza poznane prawa fizyczne jest w "modzie", a masowy zalew literatury poświęconej najprzeróżniejszym "dziwnym", "niewytłumaczalnym", "paranormalnym" zjawiskom jest tego najlepszym dowodem. Takie słowa jak "mistyka", "stany mistyczne", "doświadczenie mistyczne" robią zawrotną karierę, jakby służyły obecnie psychologicznemu odreagowaniu czasów, gdy używano ich w charakterze obelg.
29,00 zł
29,00 zł