za 1 zł

Okładka
Teczka pomocy z materiałami dla katechety zawiera podan 70 szt.:

kolorowych zdjęć i ilustracji, plansz z ruchomymi elementami do przedstawień w formie teatrzyku, Dołączona płyta z plikami pozwala na wyświetlenie lub wydruk materiałów.
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Program: AZ-1-01/18 Zaproszeni na ucztę z Jezusem. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii

Tytuł podręcznika: Jezus jest naszym Zbawicielem, nr podręcznika: AZ-12-01/18-KR-5/22.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Program: AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia

Tytuł podręcznika: Kościół dla człowieka , nr podręcznika: AZ-22-04/20-KR-6/22
19,90 zł
19,90 zł
Okładka %
Bernhard Häring, Valentino Salvoldi
Tolerancja jest wartością uniwersalną i ma zasadnicze znaczenie w budowaniu pokoju i solidarności, gdyż decyduje ona o współistnieniu, cywilizowanej koegzystencji mimo wielości ras, języków, kultur i religii.

Pomimo wszystkich restryktywnych praw w zakresie imigracji, narody przeżywające wyż demograficzny coraz liczniej napływać będą do naszych krajów, aż wreszcie całkowicie je zdominują. Zjawisko to, występujące na zasadzie naczyń połączonych, jest nieodwracalne: nie można się przeciwstawić biegowi historii.

W tej sytuacji powinniśmy się stać rozumnie tolerancyjni, aby umożliwić stopniowe i bezbolesne przejście do wielorasowego społeczeństwa nowego typu. W rzeczywistości natomiast jesteśmy świadkami niepokojącego wzrastania przejawów nietolerancji i nasilania rewindykacji o charakterze nacjonalistycznym, etnicznym, kulturowym i religijnym. Dlatego ONZ uznała za stosowne ogłoszenie roku 1995 Międzynarodowym Rokiem Tolerancji, stanowi ona bowiem warunek i podstawę pokoju na świecie.
8,00 zł 1,00 zł
8,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Podręcznik do programu AZ-1-01/1.
14,00 zł 1,00 zł
14,00 zł 1,00 zł
Okładka %
Pastores 21(4)2003 - Dojrzałość i celibat
15,00 zł 1,00 zł
15,00 zł 1,00 zł
Okładka
Linda Schubert
Świadectwo Lindy Schubert
5,00 zł
5,00 zł
Okładka %
IV Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie 4-9 kwietnia 2007 r.
19,00 zł 1,00 zł
19,00 zł 1,00 zł
Okładka
Podręcznik obowiązuje w diecezjach: Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko – Praskiej , Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Płockiej.

Podręcznik do nauczania religii w klasie II szkoły podstawowej, integralną częścią podręcznika jest Domownik przygotowany do pracy w domu z rodzicami. Ważną część pakietu, obok podręcznika dla ucznia (cz. I i cz. II) i poradnika metodycznego dla katechety, stanowi Domownik. Jest on skierowany do Rodziców; zawiera listy, pytania, zadania do przemyślenia, wykonania, przedyskutowania i przeżycia razem z dzieckiem w rodzinie.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka %
Książka lekko zakurzona

Księgę tworzą dwie zasadnicze części. Pierwsza przybliża czytelnikowi osobę biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę, jego działalność naukowo-dydaktyczną oraz wieloraką aktywność administracyjno-duszpasterską. Dorobek naukowy uzupełniający życiorys, odzwierciedla bogata bibliografia. Druga część - będąca istotą księgi - prezentuje opracowania, w których autorzy dają świadectwo różnorodnych zainteresowań przedstawiając przy tym aktualny stan badań w poszczególnych dziedzinach nauki. Ich refleksje na które składa się 35 artykułów, podzielono na kilka bloków tematycznych według kryterium chronologiczno-merytorycznego, tj.: biblistykę, patrologię, filozofię, religiologię, teologię dogmatyczną, teologię moralno-pastoralną, historię Kościoła.
15,00 zł 1,00 zł
15,00 zł 1,00 zł
Okładka
św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła
Książka jest nowa, ale leżała kilka lat w księgarni stacjonarnej i ma ślady przeglądania (stan ksiązki jest dobry).

Na kartach tej interesującej książki znajdziesz m.in.:
-historię objawień wraz z treścią wszystkich tajemnic fatimskich
-homilie i przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymek do Fatimy
-komentarz Kongregacji ds. Nauki i Wiary na temat trzeciej tajemnicy
-litanie i modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej.
14,00 zł
14,00 zł