Religie

Okładka
Rick Joyner
Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników wznowienie książki Ricka Joynera W ogrodzie były dwa drzewa. Kto czytał, z pewnością chętnie wróci do tej pozycji, kto nie zna – serdecznie polecamy! Rick Joyner rozwija koncepcje drzew rosnących w ogrodzie Eden – drzewa poznania dobra i zła oraz drzewa życia. W naszym życiu nieustannie występuje napięcie pomiędzy czerpaniem z jednego i drugiego, warto o tym wiedzieć więcej! (Od Wydawcy)

W ogrodzie Eden rosły dwa drzewa, które wpłynęły na bieg całej historii ludzkości: drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. W sensie metaforycznym te drzewa stanowią wyzwanie, które decyduje o tym, jaki kierunek obierze nasze życie. Kiedy stajemy się chrześcijanami, to wyzwanie się nie kończy, może się wręcz nasilić, wielokrotnie będziemy musieli wybierać pomiędzy owocami tych dwóch drzew. Odkryjemy, że między nimi sytuuje się centralny punkt rozdzielający Królestwo Boże od królestwa ciemności. Zrozumienie tej różnicy może się okazać najważniejszą lekcją, jaką możemy zdobyć w życiu.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Neil T. Anderson
Uwalnianie się od nałogów i duchowego zniewolenia.
Walka duchowa dotyka wszystkich. Przeciwstawienie Bożej prawdy kłamstwom i zwodzeniu szatana to sposób, w jaki Jezus kruszy kajdany niewoli. Praktyczne wskazówki na temat rozpoznawania wpływów szatana i uwalniania od nich siebie i innych.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Charles Simpson
Charles Simpson jest znanym autorem książek oraz nauczycielem biblijnym, podróżującym i przemawiającym w wielu krajach do szerokiego kręgu odbiorców. Jego działalność obejmuje także wykłady w seminariach biblijnych, udział w programach telewizyjnych i radiowych, nauczanie poprzez kasety audio i video oraz tworzenie i umacnianie nowych społeczności chrześcijańskich. W książce "Królestwo Boże jako nowy sposób życia", Charles Simpson przekazuje głębokie, poruszające nauczanie na temat naszego udziału w Królestwie Bożym i panowania Jezusa Chrystusa w codziennym życiu.
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Amanda Jenkins, Dallas Jenkins, Douglas S. Hoffman
Odkryj, co to znaczy, że Jezus wybrał CIEBIE. Oto oficjalne studium biblijne oparte na sezonie pierwszym The Chosen, przełomowego serialu o życiu Jezusa. Co to znaczy być wybranym? nawiązuje do każdego odcinka, łącząc czytelników z Pismem Świętym w zupełnie nowy sposób. Fakt bycia wybranym przez Jezusa niesie za sobą cudowne i daleko idące skutki choć ten dar mówi tak naprawdę więcej o Dawcy niż obdarowanych. Jesteśmy kochani, ponieważ On jest miłością. Jesteśmy zbawieni, ponieważ On jest miłosierny. Należymy do rodziny Boga, bo Jezus nas do niej zaprasza, a wtedy Biblia i jej obietnice stają się dla nas tak samo realne jak dawniej dla ludu wybranego. Ale co to właściwie znaczy: być wybranym? Odpowiedź znajdziemy w starej szkole tzn. w Starym Testamencie, który zaprowadzi nas wprost do Nowego który zawsze prowadzi nas do Jezusa.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Lidia Czyż
Odrzucone dziedzictwo. Historia prawdziwa Lidia Czyż

Co robi dziecko, które czuje, że nie jest nic warte? Zaczyna nienawidzić siebie.

Marta dorastała w rodzinie, która wydawała się zupełnie zwyczajna. Nie brakowało jej niczego. Prócz miłości. Matka cały czas dawała jej odczuć, że nie kocha się kogoś tak głupiego, beznadziejnego. Jak żyć z taką oceną? Jak radzić sobie z takimi wspomnieniami? Poznaj poruszającą historię toksycznych relacji rodzinnych, siły wiary i walki z negatywnymi wzorcami. Zobacz, jak nawet w najtrudniejszych chwilach światło nadziei może zabłysnąć, by poprowadzić do odkrycia prawdziwego sensu i wartości życia.
59,90 zł
59,90 zł
Okładka
Janet i Geoff Benge
Choć wydawało się to nieprawdopodobne, Gladys Aylward była pewna, że Bóg powołał ją jako misjonarkę do Chin. Teraz jednak, gdy miała już dwadzieścia siedem lat, nie zdała egzaminów w szkole misyjnej i została skreślona z listy studentów

Bez formalnego wykształcenia, bez wspierającej ją organizacji misyjnej, Gladys sama zebrała pieniądze na podróż do kraju, który Bóg tak głęboko wyrył w jej sercu: do Chin! Rezultatem była zdumiewająca, pełna wiary i determinacji przygoda. Gladys Aylward, angielska pokojówka, ośmieliła się zaufać Bogu w obliczu groźnych i pozornie beznadziejnych okoliczności. Jej życie stało się przykładem i inspiracją dla wielu.
34,90 zł
34,90 zł
Okładka
John Piper
Kim jest Jezus Chrystus? Na to pytanie postaram się odpo­wiedzieć. Jednak moim celem nie jest to, byś pozostał wo­bec Niego neutralny. To byłoby okrutne. Oglądanie i roz­koszowanie się Jezusem Chrystusem jest najważniejszym oglądaniem i rozkoszowaniem się, jakiego kiedykolwiek doświadczysz. Od tego zależy wieczność. Dlatego moim celem jest, abyś zobaczył Go jako niezbitą prawdę i rozko­szował się Nim z wielką radością.

Kiedy mówię o oglądaniu Jezusa Chrystusa, nie mam na myśli oglądania oczami, które mamy w głowie, ale oczami serca. Kiedy miał opuścić ten świat i powrócić do Boga Ojca, Jezus powiedział: „Nie ujrzycie Mnie”, dopóki „nie ujrzycie Syna Człowieczego… przychodzącego na ob­łokach nieba” (Jana 16:17; Marka 14:62). W tamtym czasie ludzie mogli oglądać Go swoimi fizycznymi oczyma. Te­raz, jak mówi Biblia, chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu (2 Koryntian 5:7). Nie ma Go tutaj, aby Go oglądać fizycz­nie. Jest w niebie, dopóki nie przyjdzie ponownie, aby być oglądanym przez wszystkich.
23,00 zł
23,00 zł
Okładka
Paul Alexander, Mark Dever
Jeśli kościoły są miejscem przebywania Bożego Ducha, to dlaczego tak wiele z nich zbudowanych jest wokół ludzkich strategii? Pragnąc wzrostu kościoła, przywódcy mogą dać się zwabić nowym programom, zapominając o tym, by ich siłą napędową była doktrynalna prawda. Kościoły muszą znaleźć wyjście z labiryntu programów i metod, pokornie opierając się na wystarczalności Słowa Bożego. Książka Jak zbudować zdrowy kościół rzuca liderom wyzwanie do oceny ich motywacji do służby i dostarcza praktycznych przykładów zdrowego, rozważnego przywództwa.
34,00 zł
34,00 zł
Okładka
John Piper
Piper w bardzo naturalny sposób pokazuje, jak idą w parze prawdziwe głoszenie i prawdziwe uwielbienie. Przeczytaj ją powoli, dokładnie przeanalizuj jej treść, a następnie pobożnie wprowadzaj w życie zawarte w niej zasady. Miguel Núñez, starszy pastor Międzynarodowego Kościoła Baptystów Santo Domingo; Prezes i założyciel „Wisdom and Integrity Ministries” Ta wspaniała książka ma na celu uwielbienie chwalebnej mocy ewan-gelii, która przenika całe Pismo. Bryan Chapell, pastor Grace Presbyterian Church w Peorii, w Illinois

Ekspozycja pełna radości to oszałamiające przesłanie, rodzaj książki, którą chce ci się czytać. To po prostu lektura obowiązkowa dla każ-dego, kto głosi ewangelię.
33,00 zł
33,00 zł
Okładka
R.C. Sproul, S.J. Nicholsl
W poniższym, niezwykle wciągającym, zbiorze esejów przypominane są najważniejsze fakty z życia Lutra, najistotniejsze założenia jego myśli oraz bogactwo jego spuścizny zarówno w teologii, jak i w praktyce kościelnej. Były mnich, który stał się kaznodzieją oddanym Ewangelii, był ostatnią osobą, która szukałaby uznania dla siebie, ale jeśli te ambitne teksty zdołają przypomnieć nam, czego Bóg może dokonać poprzez jedno ludzkie życie oddane Jego chwale, bez wątpienia wynagrodzi to czas, który poświęcimy na ich lekturę.

Spuścizna Marcina Lutra jest ogromna i zróżnicowana. Książka ta jest próbą podsumowania jego dziedzictwa. Powstała z myślą o tych, którzy niewiele o nim wiedzą, ale także i dla tych spośród nas, którzy dobrze znają jego postać i dzieło. „Szybki rzut oka na temat i spis treści (w tym imponujące spektrum współautorów) tej książki sam w sobie wystarczy, aby ją polecić czytelnikowi. Jeśli interesujesz się Lutrem (a jeśli nie, to powinieneś) i chcesz dowiedzieć się więcej o nim samym, o jego życiu i posłudze, o szerszym kontekście reformacji oraz o oddziaływaniu Lutra na przeszłość i teraźniejszość, koniecznie dodaj Dziedzictwo Lutra do listy lektur obowiązkowych. Dla ewangelickiego świata jest to właściwa pora, aby przypomnieć sobie, na czym polegał sens oraz istota reformacji. W tym zaś pomocna będzie ta właśnie książka”.
55,00 zł
55,00 zł
Okładka
R.C. Sproul
Idee mają konsekwencje… Nie wszystkie idee skutkują powstaniem łatwo uchwytnych rzeczy. Niektóre z nich są niedorzeczne. A jednak nawet wymyślne idee, sformułowane przez jakiegoś marzyciela, nieraz przekształcają się w konkretne koncepcje, pociągające za sobą ogromne konsekwencje. Większość spośród idei, jakie nadają kształt naszemu życiu, jest (przynajmniej początkowo) przyjmowana przez nas dość bezkrytycznie. Nie tworzymy zamieszkałego przez nas świata ani otoczenia od zera. Raczej wkraczamy w już istniejący świat i już istniejącą kulturę, ucząc się tego, jak należy się do nich odnosić. Książka ta stanowi krótki, wstępny szkic, poświęcony najważniejszym stanowiskom z dziejów myśli zachodniej. Najwięksi myśliciele wszech czasów wciąż wywierają na nas wpływ. Od decyzji dotyczących polityki publicznej i obowiązujących przepisów po wydarzenia na świecie, teologię, sztukę, edukację, a nawet rozmowy między przyjaciółmi — najbardziej wpływowe filozofie historii wywarły ogromny wpływ na prawie wszystko, co widzimy, myślimy i robimy. Dlatego tak ważne jest, by chrześcijanie rozumieli idee, które ich kształtują. Im większa jest nasza znajomość nurtów myślowych, które nasyciły kulturę zachodnią na przestrzeni wieków, tym większa jest nasza zdolność do wpływania na tę kulturę. Dr R.C. Sproul był założycielem służby Ligonier Ministries, pastorem-założycielem parafii Saint Andrew’s Chapel w Sanford na Florydzie, pierwszym rektorem Reformation Bible College, a także redaktorem naczelnym magazynu „Tabletalk”. R.C. Sproul to autor ponad stu pozycji książkowych, w tym m.in. Świętość Boga, Czy jesteśmy razem? Katolicyzm okiem protestanta, Teologia reformowana oraz Powody, by wierzyć. Jest znany na całym świecie z błyskotliwych argumentacji na rzecz bezbłędności Pisma Świętego.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Andrew Wommack
Czy twoje sumienie cię potępia?
Czym tak naprawdę jest twoje sumienie? Jaką rolę odgrywa ono w twoim życiu? Pomoga ci czy cię rani?
W książce „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?” Andrew Wommack odpowiada na te i inne pytania przedstawiając w skrócie jaki wpływ ma na nas sumienie. Andrew mówi o tym, że większość chrześcijan nie bardzo rozumie w jaki sposób działa sumienie. Gdyby to rozumieli, nie zmagaliby się z lękiem, wstydem, poczuciem winy ani ze zwątpieniem, które trzyma ich z dala od tego, co od Boga najlepsze. Dowiadując się o swoim sumieniu nauczysz się jak chodzić w większej intymności z Jezusem, jak modlić się z odwagą i pewnością, jak przyjmować Boże obietnice oraz jak wyzwolić się z lęku i zwątpienia raz na zawsze.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Watchman Nee
Kwestia istnienia Boga napawa ludzkość poszukującą sensu egzystencji niepokojem. Każdy z nas w pewnym momencie swego życia staje przed pytaniem, czy Bóg istnieje, niezależnie od tego, czy odpowie na nie wiarą, czy niewiarą. Omawiając tę zasadniczą kwestię w prosty, lecz zarazem szczegółowy sposób, Watchman Nee przedstawia nieodparty argument, przemawiający za wiarą w Boga. Pokazuje mianowicie, że Bóg stał się człowiekiem, by osobiście udzielić nam odpowiedzi na to pytanie.
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
Watchman Nee
Przesłanie niniejszej książki dotyka ważnej kwestii chrześcijańskiego życia – Ducha Świętego i rzeczywistości. Konkretne przykłady w niej zawarte pokazują obecność rzeczywistości w każdym aspekcie duchowości. Rzeczywistość ta jest w Duchu Świętym, który wprowadza ludzi w jej poznanie. W uzupełnieniu autor omawia szczególny rodzaj chrześcijańskiego schorzenia: obsesję. Pokazuje istotę obsesji oraz jej przyczyny, a także drogę do duchowego wyzwolenia.
16,00 zł
16,00 zł
Okładka
Watchman Nee
Kwestia istnienia Boga napawa ludzkość poszukującą sensu egzystencji niepokojem. Każdy z nas w pewnym momencie swego życia staje przed pytaniem, czy Bóg istnieje, niezależnie od tego, czy odpowie na nie wiarą, czy niewiarą. Omawiając tę zasadniczą kwestię w prosty, lecz zarazem szczegółowy sposób, Watchman Nee przedstawia nieodparty argument, przemawiający za wiarą w Boga. Pokazuje mianowicie, że Bóg stał się człowiekiem, by osobiście udzielić nam odpowiedzi na to pytanie.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Zeszyt ćwiczeń „Bóg i ja" dla dzieci czteroletnich przygotowuje dzieci do uświadamiania życia religijnego, przeżywania nabożeństw i wybranych świgt roku liturgicznego oraz wprowadza podstawowe znaki i gesty liturgiczne. Wykorzystuje zabawy ruchowe, rymowanki, twórcze działanie, wspólne recytowanie, rysowanie i kolorowanie.

Zeszyt cwiczen zawiera:
45 jednostek tematycznych ułożonych w czterech działach: 1. Pan Bóg stworzył cały świat, 2. Pan Bóg jest z nami. Modlitwa, 3. Jestem dzieckiem Bożym.
Kocham Boga i bliźniego, 4. Przygotowujemy się do świąt;
11 szablonów do pracy twórczej, zachęcających dziecko, przy pomocy dorosłych, do wykonania własnoręcznie prac plastycznych, w tym szablony związane z rokiem liturgicznym;
kolorowankę niemal przy każdej jednostce tematycznej;
zadania dotyczące samodzielnego uzupełniania ilustracji, rysowania według wzoru i po śladzie;
oznaczenia charakterystycznymi symbolami najważniejszych czynności i zadań; wyodrębniony obszar „Porozmawiajmy", wskazujący najważniejsze treści, zadania, polecenia,
zagadnienia do dyskusji, wspólnej rozmowy dla każdej jednostki lekcyjnej; Aneks jako rodzaj przewodnika metodycznego dla katechetów i rodziców - z propozycjami prac plastycznych,
rymowanek, wierszyków, szablonów i zabaw ruchowych do realizacji wybranych tematów;
wzór Dyplomu ukończenia lekcji religii w grupie wiekowej czterolatków.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Giancarlo Montemayor
Dziecięca wersja bestsellerowej książki Wędrówka Pielgrzyma Johna Bunyana pozwala przenieść młodych czytelników w serce niezwykłej podróży Chrześcijanina. Każdy rozdział to kolejny krok w drodze do Niebiańskiego Miasta, który staje się okazją do wprowadzenia dzieci w świat wiary, wierności i odwagi w dążeniu do celu. W tej dziecięcej adaptacji Giancarlo Montemayor z niezwykłą wrażliwością i troską o młode umysły przekształca trudne tematy w zrozumiałe dla dzieci historie, zaś ilustracje, których autorką jest Aixa de López, przyciągną uwagę małych czytelników, angażując ich wyobraźnię i serca. To opowieść o poszukiwaniu, odkrywaniu własnej tożsamości i rozwijaniu charakteru, która może służyć jako fundament przyszłych wyborów życiowych młodego pokolenia.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Stanisław Štrunc
Książka rzetelnie i systematycznie prowadzi nas przez przeszłe wydarzenia, a wszystko opiera się na Biblii, która dla autora jest oczywiście alfą i omegą. Widać, że tekst oparty jest na starannym i odpowiedzialnym studium wersetów biblijnych i powiązań między wersetami. Treść przedstawiona jest z wielkim szacunkiem dla Bożego przesłania. Nie potrzeba wielu stron, aby dostrzec aktualność dzieła, które trafia w samo sedno. Książka jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, łatwo się ją czyta. Pomimo powagi nadchodzących wydarzeń, można wyczué podnoszący na duchu, przepełniony radością napływ Ducha Bożego., Czytelnik o otwartym umyśle może zagłębić się w rozważania na temat przyczyn nadchodzących rzeczy i zainspirować się do nowego myślenia. Możliwe jest uzyskanie dobrego wyczucia punktu w historii, w którym się znajdujemy.
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
Gene Edwards
Książka pełna mocy, piękna i chwały. Rzadko się zdarza, by powieść chrześcijańska łączyła w sobie prostotę sztuki opowiadania z głębią wiary. Ta napisana z rozmachem saga, której fabuła rozciąga się na całą wieczność, ukazuje największe bogactwa dane wierzącym w Chrystusie. Miłość Boża jest tu oddana w sposób tak majestatyczny, jak w potężnej symfonii. Oto historia ukrzyżowania i zmartwychwstania przedstawiona niezwykle oraz poruszająco – prezentowana z punktu widzenia aniołów! Bądź razem z nimi w ogrodzie, gdy Pan będzie przedstawiał im swą piękną Oblubienicę. Opowieść kończy się spełnieniem, kiedy to zwycięski Pan bierze swą Ukochaną do siebie.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Gene Edwards
W swojej książce Gene Edwards skupia się na okresie, gdy Jan Chrzciciel był uwięziony w celi. Ożywia te wydarzenia, wnikając w umysł i duszę więźnia, aby odkryć, jakie są jego myśli, emocje i jak przebiega jego wewnętrzna walka. Główny bohater staje się symbolem cierpienia, wiary i nadziei w obliczu trudności. Opowiadając historię Jana, autor prowadzi nas przez zawiłości prób duchowych i wątpliwości, które musiał przejść kuzyn Jezusa. Przedstawia w ten sposób uniwersalne tematy, takie jak znaczenie cierpienia, męstwo i nasze duchowe przeznaczenie. Książka przynosi ukojenie i inspiruje do rozważań nad własnym sercem i relacją z Bogiem.
29,90 zł
29,90 zł