Powrót na poprzednią stronę

Życie duchowe i wybory. Bogaty człowiek i ja (6xCD)

Życie duchowe i wybory. Bogaty człowiek i ja (6xCD)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków

INDEKS: KAT0005A30049

Cena: 39,90 zł

Lectio divina do Mk 10, 17-22. Wielkie pragnienia i pytania („Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”) nie zawsze kończą się wielkimi wyborami i odpowiedziami („Odszedł smutny…”). Życie duchowe, które nie prowadzi do konkretnych wyborów i decyzji może przerodzić się w iluzje czy stan rozchwiania i smutku. Jak rozwijać życie duchowe, aby prowadziło do dobrych decyzji? Jakie są znaczące momenty w procesie rozeznania wyborów? Proponowane konferencje prowadzą do osobistej odpowiedzi w świetle historii bogatego człowieka (Mk 10, 17-22). Sesja dla stojących przed życiowymi decyzjami i dla tych, którzy chcą "odżyć" w wyborach już podjętych.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS