Powrót na poprzednią stronę

Moc w słabości się doskonali (CD-MP3 audiobook)

Moc w słabości się doskonali (CD-MP3 audiobook)

Amedeo Cencini

Studio Katolik Kraków 2022

ISBN EAN: 9788367132046 (ISBN: 978-83-67132-04-6)

INDEKS: KAT0272A57067

Cena: 25,00 zł

Pozostajemy często niepojednani z własnymi słabościami. Trudno nam zgodzić́ się̨ na to, że jesteśmy „naczyniami glinianymi”, a jeszcze trudniej uwierzyć́, że Bóg przechowuje w nich moc swojej łaski. Potrafi zamieniać́ nasze słabości w miejsca szczególnie życiodajne.

Konferencje o. Cenciniego zapraszają do przemodlenia osobistych słabości w świetle obietnicy Jezusa: „Wystarczy ci mojej łaski… moc w słabości się doskonali”.

Tematy konferencji:

1. Proces integracji: ogólne znaczenie na drodze formacji permanentnej
2. Słabość w nas i jej różne znaczenia: egzystencjalno-kreaturalne, psychologiczne, społeczno-relacyjne, duchowe, biblijne…
3. Przykład: Paweł z Tarsu i oścień w ciele (2 Kor 12,7-10)
4. „Prosiłem Pana, by oddalił go ode mnie”
5. „Wystarczy ci mojej łaski… moja moc przejawia się w słabości”
6. „Będę chlubił się chętnie z moich słabości”

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Amedeo Cencini