Teologia dogmatyczna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Teologia dogmatyczna” (liczba wybranych pozycji: 14, strona 1 z 1).


' Teologia Nowego Testamentu (komplet 3 tomów)

' Teologia Nowego Testamentu (komplet 3 tomów)

Karol Herman Schelkle

cena: 39,00 zł — do koszyka

książka antykwaryczna, tom 1 najbardziej pożółkły. Całość w dobrym stanie z małym plusem Więcej...


Maryja - orantka doskonała

Maryja - orantka doskonała

Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Piotr Łabuda

cena: 16,50 zł — do koszyka

To książka będąca pokłosiem V już Bocheńskiego Sympozjum Mariologicznego, noszącego tytuł Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy. Przedstawione... Więcej...


Teologia na początek wieku

Teologia na początek wieku

Jerzy Szymik

cena: 24,00 zł — do koszyka

Ks. Jerzy Szymik kieruje katedrą Teologii Dogmatycznej w KUL. Jest autorem książek z pogranicza teologii i literatury pięknej. Ale oprócz... Więcej...


Jezus Chrystus - osoba i czyn (t. V)

Jezus Chrystus - osoba i czyn (t. V)

Jerzy Buxakowski

cena: 35,00 zł — do koszyka

"Szukając stosownego tytułu dla swego podręcznika chrystologii dogmatycznej, ks. prof. Jerzy Buxakowski nawiązał do znanej monografii ks. prof. Karola Wojtyły... Więcej...


Teodramat

Teodramat

Eligiusz Piotrowski

cena: 32,00 zł — do koszyka

Ciekawa lektura, poświęcona oryginalnemu sposobowi wyrażania Bożego Objawienia - dramatycznej interpretacji prawd chrześcijańskiej wiary u Hansa Ursa von Balthasara. Autor, ... Więcej...


Bóg dla nas. Rozważania teologiczne o Trójcy Świętej

Bóg dla nas. Rozważania teologiczne o Trójcy Świętej

Wojciech Kubacki SJ

cena: 99,00 zł — do koszyka

Autor tworzy w swoim tekście ciekawe płaszczyzny spotkania klasycznych teologów przeszłości ze współczesną myślą trynitarną, nie unika otwartej konfrontacji z... Więcej...


Praca nad dogmatem

Praca nad dogmatem

Robert J. Woźniak

cena: 49,90 zł — do koszyka

Czym jest dogmat i jak go rozumieć w perspektywie posoborowego dogmatycznego sceptycyzmu? Jak na przestrzeni wieków układały się jego związki... Więcej...


Jezus Chrystus objawiony i objawiający

Jezus Chrystus objawiony i objawiający

Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

cena: 29,90 zł — do koszyka

Chrześcijańska wiara nie może być zbyt pospiesznie sprowadzana tylko do nadprzyrodzonego działania łaski Ducha Świętego, ale musi być oparta na... Więcej...


Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo

Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo

Walter Kasper

cena: 89,00 zł — do koszyka

FUNDAMENTALNE DZIEŁO KARDYNAŁA KASPERA Jeden z najsłynniejszych kardynałów, prezydent Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła... Więcej...


Teologiczna semantyka płci

Teologiczna semantyka płci

Jarosław Kupczak

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka podejmuje temat ludzkiego ciała i płci na poziomie refleksji teologicznej. Nie chodzi przy tym o refleksję etyczną na temat... Więcej...


Wspólnota łaski

Wspólnota łaski

Cezary Smuniewski

cena: 59,00 zł — do koszyka

Teologia łaski — charytologia — nie cieszy się specjalnym uznaniem w ramach współczesnych poszukiwań teologicznych. Taka sytuacja jest spowodowana przede... Więcej...



Dogmatyka katolicka - komplet 2 tomów

Dogmatyka katolicka - komplet 2 tomów

Czesław Bartnik

cena: 118,00 zł — do koszyka

Pierwszy tom akademickiego podręcznika katolickiej teologii dogmatycznej. Przedstawia podstawowe prawdy religijne w formie sześciu traktatów: o Bogu jedynym, o Trójcy... Więcej...


Traktat o objawieniu

Traktat o objawieniu

Marian Rusecki

cena: 89,25 zł — do koszyka

„Złożoność problematyki Objawienia, jej bogactwo, wieloaspektowość, misteryjność i zarazem nierozdzielność poszczególnych kwestii z nim związanych niejako wymusza rozwiązanie niektórych problemów... Więcej...