Powrót na poprzednią stronę

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe (CD-MP3 audiobook)

Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe (CD-MP3 audiobook)

ks. Krzysztof Grzywocz

Studio Katolik Kraków

INDEKS: KAT9023A19732

Cena: 25,00 zł

W czasach, których zanika poczucie grzechu, zanika także potrzeba sakramentu pojednania. Człowiek pyta: "Z czego mam się spowiadać?" Równocześnie poszukuje u specjalistów porady w sprawach życia psychicznego i duchowego.

Rekolekcje przybliżają znaczenie i potrzebę praktyki sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego.

Tematy konferencji:

1. Postawa otwartości 45 min.
2. Lęk i sakrament pojednania 36 min.
3. Miłość i grzech 44 min.
4. Trud rachunku sumienia 47 min.
5. Słabość a grzech 72 min.
6. Spowiedź katolicka 47 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Grzywocz