Powrót na poprzednią stronę

Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)

Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (CD-MP3 audiobook)

Marko Ivan Rupnik, ks. Krzysztof Wons SDS, Maria Campatelli, Nataša Govekar

Studio Katolik Kraków 2013

ISBN EAN: 9788363436308 (ISBN: 978-83-63436-30-8)

INDEKS: KAT0079A35160

Cena: 30,00 zł

W ramach cyklu sesji poświęconych chrześcijańskiemu „Credo” podejmujemy refleksję nad prawdą „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”. Rozważania wychodzą od spotkania z prawdą przy źródle Słowa Bożego zgłębianego w rytmie lectio divina. Integralną częścią proponowanej drogi formacyjno-modlitewnej jest kontemplacja życiodajnych prawd wiary w historii świętych i w sztuce sakralnej. Sesję prowadzą ekipy Centrum Badawczego Ezio Aletti w Rzymie i Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Tytuły konferencji:

1. Wprowadzenie do tematu 48 min.
2. Credo i wiara 72 min.
3. Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa 52 min.
4. Ojciec stwarza w Synu i dla Syna 50 min.
5. Pierwszy opis stworzenia. Lectio divina do Rdz 1 44 min.
6. Świadectwo sztuki o Bogu Stwórcy 74 min.
7. Słowo i materia 51 min.
8. Człowiek teurgiem stworzenia 61 min.
9. Od materii do oblicza 59 min.
10. Drugi opis stworzenia. Lectio divina do Rdz 2 48 min.
11. Pytania i odpowiedzi 93 min.

Całkowity czas: 10 godz. 55 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Marko Ivan Rupnik

ks. Krzysztof Wons SDS

Maria Campatelli

Nataša Govekar