Powrót na poprzednią stronę

Skała, lectio 10 (CD-MP3-audiobook)

Skała, lectio 10 (CD-MP3-audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków 2013

ISBN EAN: 9788363436452 (ISBN: 978-83-63436-45-2)

INDEKS: KAT0093A36496

Cena: 40,00 zł

Rekolekcje z Piotrem w Dziejach Apostolskich są dalszym ciągiem jego trzyletniej drogi z Jezusem. Tym razem droga prowadzi z Jerozolimy do Rzymu. Żywa relacja Piotra ze Zmartwychwstałym sprawia, że wydarzenia, które przeżywa obecnie, stają się snopem światła rozświetlającym wszystko, co przeżył z Jezusem idąc za Nim od Kafarnaum aż do Jerozolimy. Piotr uczy nas odczytywania drogi życia z perspektywy Poranka Wielkanocnego. Obecne doświadczenia, jeśli dostrzeżemy w nich działanie Zmartwychwstałego, pomogą nam głębiej zrozumieć to, co za nami. Nie tylko... Pomogą nam rozeznać Jego zamiary wobec nas i to do czego nas ostatecznie prowadzi.

Tematy konferencji:
Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Dynamika lectio divina w rekolekcjach 42 min.
2. Piotr w Dziejach Apostolskich 34 min. Dzień 2: Dz 1, 9-26. Kefas utwierdza braci
3. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
4. Wprowadzenie do Oratio 31 min.
5. Wprowadzenie do Contemplatio 23 min. Dzień 3: Dz 2, 1-41. Piotr Pięćdziesiątnicy
6. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
7. Wprowadzenie do Oratio 44 min.
8. Wprowadzenie do Contemplatio 25 min. Dzień 4: Dz 3, 1-26. Piotr „w imię Jezusa Chrystusa”
9. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
10. Wprowadzenie do Oratio 43 min.
11. Wprowadzenie do Contemplatio 19 min.
Dzień 5: Dz 5, 1-16. Piotr na straży prawdy
12. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
13. Wprowadzenie do Oratio 22 min.
14. Wprowadzenie do Contemplatio 18 min.
Dzień 6: Dz 9, 32-43. Piotr na progu przełomu
15. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
16. Wprowadzenie do Oratio 29 min.
17. Wprowadzenie do Contemplatio 21 min.
Dzień 7: Dz 10, 1- 48. Drugie nawrócenie Piotra (dzień spowiedzi)
18. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
19. Wprowadzenie do Oratio 44 min. Dzień 8: Dz 12, 1-17; 15, 1-12. „Credo” Piotra
20. Wprowadzenie do Meditatio 44 min.
21. Wprowadzenie do Oratio 42 min.
22. Wprowadzenie do Contemplatio 19 min.
Całkowity czas: 12 godz. 49 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS