Powrót na poprzednią stronę

Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego (CD-audiobook)

Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego (CD-audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 5907690715236 (ISBN: 5-907690-715236)

INDEKS: KAT0104A37468

Cena: 27,00 zł

Kryzysy nie muszą nas oddalać od Boga. Owszem, mogą jeszcze bardziej do Niego zbliżyć. Słowo Boże pomaga nam je przeżywać jako czas dojrzewania i umocnienia wiary. Zażyłość ze Słowem uczy wrastania w wierze pośród naszej kruchości. Uczy nas wchodzenia w modlitwę z naszymi kryzysami i wyprowadza z nich silniejszymi.

Tytuły konferencji:

1. Żyję, ponieważ wierzę 46:27
2. Wiara w obietnicę życia a kryzys życia (Rdz 12, 1-9) 32:21
3. Wiara i niewiara: błogosławieństwo i przekleństwo (Rdz 12, 2-3) 48:05
4. Wiara i ciemności: noc zwątpienia i moc zaufania (Rdz 15, 1-21) 49:21
5. Wiara wystawiona na próbę ... aż do progu śmierci (Rdz 22, 1-14) 56:44
6. Wiara, która przekracza śmierć (Hbr 12, 1-2) 46:05

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS