Powrót na poprzednią stronę

Ty wiesz, że Cię kocham (CD- mp3 - audiobook)

Ty wiesz, że Cię kocham (CD- mp3 - audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków 2014

ISBN EAN: 9788363436216 (ISBN: 978-83-63436-21-6)

INDEKS: KAT0112A38151

Cena: 40,00 zł

Piotr zanim stał się „skałą” był jak kamień nieobrobiony, zawierający w sobie wszystkie przyszłe formy. Pod dłutem Jezusa, który widział w nim i surowość, i solidność i bogactwo możliwości, stał się Jego dziełem. Z charakteru silny, impulsywny, gorący, zdecydowany, ale także zarozumiały, bojaźliwy i chwiejny. Potrafił w jednej chwili zostawić wszystko i pójść za Jezusem i w jednej chwili Go opuścić. Potrafił trzy razy się Go wyprzeć i trzy razy wyznać Mu swoją miłość.

Wersety czterech Ewangelii pozwalają nam poznać Szymona Piotra w jego powołaniu ucznia i apostoła od pierwszego spotkania z ziemskim Jezusem po ostatnie spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Cztery Ewangelie są dla nas także jak cztery lustra, w których możemy zobaczyć własne odbicie: w rysach Piotra możemy odnaleźć ludzkie i duchowe rysy własnego życiowego powołania.

Tematy konferencji:

Dzień 1: Wprowadzenie w rekolekcje
1. Konferencja I: Piotr w czterech Ewangeliach 30 min.
Dzień 2: J 1, 40-44; Mk 1, 29-39. Początek
2. Wprowadzenie do Meditatio 52 min.
3. Wprowadzenie do Oratio 35 min.
4. Wprowadzenie do Contemplatio 18 min.
Dzień 3: Mk 1, 14-18; Łk 5, 1-11. Powołanie
5. Wprowadzenie do Meditatio 48 min.
6. Wprowadzenie do Oratio 40 min.
7. Wprowadzenie do Contemplatio 25 min.
Dzień 4: Mk 3, 13-19. Wybór
8. Wprowadzenie do Meditatio 55 min.
9. Wprowadzenie do Oratio 40 min.
10. Wprowadzenie do Contemplatio 20 min.
Dzień 5: Mt 14; 22-33; 16, 13-20. Dojrzewanie

11. Wprowadzenie do Meditatio 50 min.
12. Wprowadzenie do Oratio 39 min.
13. Wprowadzenie do Contemplatio 21 min.

Dzień 6: Mk 8, 31-33; 9, 2-8. Kryzys

14. Wprowadzenie do Meditatio 49 min.
15. Wprowadzenie do Oratio 40 min.
16. Wprowadzenie do Contemplatio 20 min.
Dzień 7: Łk 22, 31-34. 54-62. Odejście (dzień spowiedzi)
17. Wprowadzenie do Meditatio 52 min.
18. Wprowadzenie do Oratio 37 min.
Dzień 8: J 21, 1-23. Nowy początek

19. Wprowadzenie do Meditatio 46 min.
20. Wprowadzenie do Oratio 28 min.
21. Wprowadzenie do Contemplatio 15 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS