Powrót na poprzednią stronę

Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną  (CD-audiobook)

Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną (CD-audiobook)

ks. Krzysztof Wons SDS

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788365791238 (ISBN: 978-83-65791-23-8)

INDEKS: KAT0196A48051

Cena: 27,00 zł

Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.

Tematy konferencji:

1. Kobieta z Migdal 51 min.
2. Uwolniona od siedmiu złych duchów 53 min.
3. Uczennica w Galilei 57 min.
4. Uczennica na Golgocie 56 min.
5. Uczennica przed pustym grobem 58 min.
6. Oblubienica w ogrodzie 58 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Wons SDS